imunoglobul ny ig protil tky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Imunoglobulíny (Ig) protilátky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Imunoglobulíny (Ig) protilátky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Imunoglobulíny (Ig) protilátky - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Imunoglobulíny (Ig) protilátky. Protilátka Antibody Antik ö rper. sérové glykoproteíny živočíšneho pôvodu súčasť imunoglobulínovej veľkorodiny 1891 P. EHRLICH Antikörper AGLUTINÍNY reagujú s antigénmi erytrocytov, baktérií a rôznych častíc ANTITOXÍNY neutralizujú rôzne toxíny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Imunoglobulíny (Ig) protilátky' - natara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
protil tka antibody antik rper
Protilátka Antibody Antikörper

sérové glykoproteíny živočíšneho pôvodu

súčasť imunoglobulínovej veľkorodiny

1891 P. EHRLICH Antikörper

 • AGLUTINÍNY reagujú s antigénmi erytrocytov, baktérií a rôznych častíc
 • ANTITOXÍNY neutralizujú rôzne toxíny
 • PRECIPITÍNY reagujú pri imunoprecipitácii
 • LYZÍNY navodzujú lýzu terčových buniek
objavy imunoglobul nov
Objavy imunoglobulínov
 • 1845 H. BENCE-JONES dimér ľahkých reťazcov

(myelómové proteíny)

 • 1937 A. TISELIUS voľná elektroforéza
 • 1939 A. TISELIUS, E. A. KABÁT -globulínová frakcia
 • 1964 komisia expertov WHO, Praha názvoslovie Ab

IMUNOGLOBULÍNY (Ig) (immunoglobulins)

 • IgM 1944 J. WALDENSTRÖM makroglobulinémia
 • IgG 1950 R. R. PORTER fragmentácia Ab papaínom
 • G. M. EDELMAN fragmentácia (β-merkaptoetanol)
 • IgA 1960 J. H. HEREMANS
 • IgD 1965 D. W. ROWE a J. L. FAHEY
 • IgE 1966 K. ISHIZAKA, BENICH a JOHANSSON
d kaz e protil tky s globul ny
Dôkaz, že protilátky sú globulíny
 • Rozdelenie proteínov krvného séra počas voľnej elektroforézy
 • sérum od imunizovaného jedinca;
 • sérum od imunizovaného jedinca po pridaní antigénu, ktorým sa imunizoval
trukt ra imunoglobul nov
Štruktúra imunoglobulínov
 • 4 polypeptidové reťazce - 2 ľahké (Light) a 2 ťažké (Heavy)
 • L reťazec ~ 215 aminokyselín
 • H reťazec ~dvojnásobok - γ (445),α (472), δ (512), ε (558), μ (576)
 • vzájomná väzba pomocou disulfidových väzieb
 • jedna molekula Ig má vždy identické L a H reťazce

H reťazce: γ (IgG), α (IgA), δ (IgD), ε (IgE), μ (IgM) – zatriedenie do tried

L reťazce: κ (K typ), λ (L-typ) pomer κ: λ je u ľudí 65:35, u myší 97:3

iné reťazce: J reťazec (joining) – sekrečný IgA a IgM

sekrečný komponent (SC)

dom ny imunoglobul nov
Domény imunoglobulínov

variabilná (VL) a konštantná doména ľahkého reťazca (CL), variabilná (VH) a konštantné domény ťažkého reťazca (CH1-CH3), oligosacharidové jednotky (CHO)

dom ny imunoglobul nov1
Domény imunoglobulínov
 • každá doména pozostáva zo 70-110 aminokyselín
 • majú globulárny tvar stabilizovaný vnútroreťazcovou disulfidovou väzbou

Domény:

 • variabilné „V“ – majú hypervariabilné úseky a v nich oblasti určujúce komplementárnosť (CDR), ktoré sa bezprostredne zúčastňujú na interakcii s antigénom a kostrové oblasti (FR – framework region)
  • každá V doména má 3 CDR (6-10 aminokyselín) vytvárajúce epitop
 • konštantné „C“ – sekvencia aminokyselín sa nemení

3 typy domén:

 • 1. typ – variabilná doména L reťazca (VL), variabilná doména H reťazca (VH)
 • 2. typ – konštantná doména L reťazca (CL), konštantná doména H reťazca (CH1, CH3 a niekedy CH4)
 • 3. typ – konštantná doména H reťazca (CH2 je izolovaná, lebo vo vzájomnej interakcii im bránia postranné oligosacharidové reťazce)
dom ny imunoglobul nov2
Domény imunoglobulínov

Pántová oblasť

 • oblasť so zvýšeným ohýbaním aminokyselinových reťazcov
 • určuje tvar (Y alebo T)
 • túto oblasť nemajú IgE a IgM, ale majú CH4 doménu

Disulfidové väzby

 • každá trieda má rôzny počet S-S väzieb
 • od počtu závisí možnosť rotovať

Interakcie medzi doménami (vodíkové väzby a van der Waalsove sily)

 • longitudinálne (pozdĺžne)
  • vnikajú moduly VH-CH1, VL-CL
  • ohýbajú dané moduly o 10-45°
 • laterálne (bočné)
  • vnikajú moduly VH-VL, CH1-CL, CH3-CH3
  • určujú trojrozmernú štruktúru
sacharidov zlo ka imunoglobul nov
SACHARIDOVÁ ZLOŽKA IMUNOGLOBULÍNOV

GLUKOZAMÍN (GlcN)

 • konštantné domény ťažkých reťazcov (CH), Mr = 2500-3000
 • N-glykozidová väzba na asparagín polypeptidového reťazca so sekvenciou Asn-X-Ser/Thr (X = akákoľvek aminokyselina)

GALAKTOZAMÍN (GalN)

 • pántové oblasti ľudských IgA1 a IgD (CH), Mr = 750
 • O-glykozidová väzba na serín alebo treonín

Biologické funkcie oligosacharidov

 • uľahčenie sekrécie a zvýšenie rozpustnosti (cez lektínové receptory)
 • priestorová medzera medzi reťazcami a doménami (CH2)
 • prenos signálov z väzbového miesta k efektorovým doménam v Fc
 • väzba komplementu a cytotropné interakcie s lymfoidnými bunkami
 • regulácia katabolizmu (regulácia činnosti proteáz)
 • sprostredkovávajú väzbu protilátok na lektínové miesto na hepatocytoch
igg podtriedy
IgG - podtriedy
 • najrozšírenejšia trieda (extracelulárne kvapaliny)
 • vznik pri opakovanej imunizácii (sekundárna imunitná odpoveď)
 • jediné, ktoré prejdú cez placentu (hlavne IgG1)
 • aktivácia komplementu klasickou cestou(hlavne IgG1 a IgG3), ale len po väzbe na antigén
slide15
IgA
 • formy: sérový IgA (monomér) a sekrečný sIgA (dimér)
 • sIgA v sekrétoch slizníc (reakcie lokálnej imunity)
 • sIgA má J-reťazec a sekrečný komponent (SC), ktorý uľahčuje transport sIgA cez epitelové bunky na povrch slizníc
slide17
IgD
 • stopové množstvá v sére (0,5%)
 • najviac sacharidov (10-14%)
 • dlhá pántová oblasť (64 AK)
 • iba jedna disulfidová väzba
 • je membránovým Ig (principiálny antigénový receptor zrelých B-lymfocytov)
 • fajčiari majú dvojnásobok
slide18
IgE
 • najnižšia koncentrácia v sére
 • indukcia lokálneho zápalu
 • obrana organizmu proti parazitárnym infekciám
 • väzba na receptor mastocytov, bazofilov a eozinofilov
 • reagíny: reakcie včasnej precitlivenosti
slide19
IgM
 • pentamér (95-97%) s jedným alebo viacerými? J-reťazcami
 • hexamér (3-5%), monomér - ako BCR – nemajú J reťazec
 • prvý kontakt organizmu s korpuskulárnym antigénom
 • aktivácia komplementu klasickou cestou a aglutinácia baktérií
fragment cia igg
Fragmentácia IgG

Papaín štiepi na 2 Fab fragmenty a Fc fragment

Pepsín/trypsín štiepi na F(ab’)2 a zvyšky z Fc fragmentu

Iné proteázy odštepujú peptidy tuftsín a rigín (stimulácia fagocytózy)

β-Merkaptoetanol rozrušuje disulfidové väzby

v zba epitop paratop1
Väzba epitop - paratop

AFINITA PROTILÁTKY

 • sila väzby medzi jedným antigénovým determinantom (epitopom) a jedným väzbovým miestom protilátky (paratopom)

AVIDITA PROTILÁTKY

 • sila väzby medzi celou molekulou multivalentného antigénu a protilátky

VALENCIA

 • počet väzbových miest protilátky (paratopov) a antigénových determinantov (epitopov), prostredníctvom ktorých sa antigén môže viazať na protilátku
 • IgG, IgD, IgE, IgA (sérový) 2 väzbové miesta (bivalentné)
 • IgA (sekrečný) 4 väzbové miesta
 • IgM (pentamér) 10 väzbových miest (max. 5 valencií)
vlastnosti udsk ch imunoglobul nov
Vlastnosti ľudských imunoglobulínov

++ vysoká aktivita

+ mierna aktivita

± minimálna aktivita

- žiadna aktivita

? otázne, sporné

biologick funkcie imunoglobul nov
Biologické funkcie imunoglobulínov

Rozpoznávacia

 • protilátková špecifickosť

Výkonná (efektorová)

 • aktivácia komplementu
 • cytotropné reakcie (väzba na Fc receptor)
 • regulácia fagocytózy (tuftsín, rigín)
 • regulácia chemotaxie a respiračného vzplanutia neutrofilov a makrofágov (hlavne tuftsín)
 • prechod cez placentu (iba IgG)
f c receptory
Fc receptory

Makrofágy (Ma), monocyty (Mo), B-lymfocyty (B), neutrofily (Ne), eozinofily (Eo), bazofily (Ba), trombocyty (Tr), NK-bunky (NK), K-bunky (K), mastocyty (MC)

vyu itie fc receptorov
Využitie Fc receptorov

Mechanizmus alergickej reakcie včasného typu

varianty imunoglobul nov
Varianty imunoglobulínov

IZOTYPY

 • triedy resp. podtriedy (CH) a typy resp. podtypy imunoglobulínov (CL)
 • rovnaké u všetkých jedincov určitého živočíšneho druhu
 • produkty rôznych štruktúrnych génov
 • určujú sa pomocou xenogénnych antisér

ALOTYPY

 • geneticky určené znaky (alotopy) v antigénovej štruktúre Ig (CH, CL)
 • len u niektorých jedincov určitého živočíšneho druhu
 • produkty rôznych alel toho istého štruktúrneho génu
 • význam: populačné štúdie, genetická charakterizácia jedinca, zisťovanie náchylnosti na choroby a úspešnosti alogénnej transplantácie kostnej drene

IDIOTYPY

 • súbor determinantov v hypervariabilných úsekoch imunoglobulínov (idiotopov) vo väzbovom mieste určitej protilátky (VH, VL)
 • súkromné idiotypy – v organizme určitého jedinca
 • všeobecné alebo krížovo reagujúce idiotypy – u mnohých jedincov
idiotypov anti idiotypov sie
Idiotypová anti-idiotypová sieť
 • reguluje mechanizmy humorálnej a bunkovej imunity
 • kontroluje výskyt protilátok po zneškodnení agensu
 • ďalšie proti-protilátky vznikajú v oveľa menšom množstve (o 2-3 rády)
 • tvorba protilátok, keď nie sú potrebné môže vyústiť do patologických stavov
koncentr cie imunoglobul nov
Koncentrácie imunoglobulínov

ŠTANDARD WHO IgG 100 IU = 8,00 g/L

IgA 100 IU = 1,42 g/L

IgM 100 IU = 0,83 g/L

IgD 100 IU = 0,14 g/L

IgE 100 IU = 0,0009 g/L

NORMÁLNE HODNOTY