ret m teknoloj ler ve materyal gel t rme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Yrd. Doç. Dr. Erol Asker. TEKNOLOJİ Tanım: Endüstriyel ve ticari hedeflere ulaşmak amacıyla kullanılan bilimsel yöntem ve materyaller. Eğitim Teknolojisi:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME' - natane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
TEKNOLOJİ

Tanım: Endüstriyel ve ticari hedeflere ulaşmak amacıyla kullanılan bilimsel yöntem ve materyaller.

 • Eğitim Teknolojisi:

Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme yada eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır. (Cevat Alkan, 1998)

slide3
Öğretim Teknolojisi

Bilimsel yöntem ve materyallerin öğretimsel problemlere uygulanması sürecidir.

 • Öğretim Teknolojisi İletişim ve Öğrenme Arasındaki İlişkiler

Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi için bilginin ve ortamın düzenlenmesi.

slide4
Öğrenme,
 • bireyin davranışlarındaki gözlemlenebilir değişimlerdir (davranışçı kuram),
 • dışsal uyarıcıların içsel ya da zihinsel süreçlerle işlenmesi (bilişsel kuram),
 • öğrenenin duyu organları aracılığıyla algıladığı nesne, olay, olgu ya da kavramlara ilişkin zihninde kendi gerçeğini (bilgilerini) yapılandırması ya da önceki deneyimlerine dayalı olarak gerçeği yorumlaması sürecidir (yapılandırmacı yaklaşım)
slide5
Öğretim Teknolojisi İletişim ve Öğrenme Arasındaki İlişkiler, devam...

Öğrenci, eğitim sırasında yeni davranışlar geliştirmek veya davranış değişikliği oluşturmak üzere öğretmenle ya da eğitimciyle ve onun düzenlediği çevreyle etkileşimde bulunan kişi.

İletişim, iki birim arasında konuşma, sinyal, yazı yada davranış gibi yollarla bilgi, mesaj ve düşünce alış-verişi.

slide6
Öğretim teknolojisi, öğrenci-öğretmen veya öğrenci-çevre arasında bilgi, mesaj ve düşünce alış-verişinin en etkili biçimde gerçekleştirmek için bilgi ve materyallerin işe koşulmasıdır.

İletişim sürecini etkili kılabilme çabası da denilebilir.

slide7
İLETİŞİM SÜRECİ

KANAL

ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİ

MESAJ

YÖNTEM

slide8
İLETİŞİM SÜRECİ devam...
 • Kaynakbilgiyi, mesajı ileten birimdir.
 • Alıcı mesajın gönderildiği birimdir.
 • Mesaj iletişimin içeriğidir.
 • Kanalmesajın sunuluş biçimidir.
 • Dönütalıcının mesaja verdiği tepkidir.
slide10
Öğretme-Öğrenme Süreci ile İletişim Süreci Arasındaki Benzerlik

ÖĞRETMEN

(Kaynak)

ÖĞRENCİ

(Alıcı)

İÇERİK

(Mesaj)

Öğretim Araç ve Yöntemleri

(Kanal)

Öğrenme Tepkileri (Dönüt)

slide11
Eğitimde İletişim Sürecinin Ögeleri
 • Kaynak, hedeflediği kişi yada grupta davranış değişikliği oluşturmak üzere iletişim sürecini başlatan kimse.
 • Mesaj, bir iletişim sürecinde iletişime esas olan haber yada bilgi.
 • Kanal, mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler.
 • Alıcı, kaynaktan gelen mesajın iletici araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi.
 • Dönüt, kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması surecidir.
slide12
İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı
 • Yaşantı alanı, bireyin etkileşimde bulunduğu sosyal ve fiziksel çevresi.

(İ. Zencirci)

 • Öğrencilere sunulan bir materyal öğrencilerin yaşantı alanlarının kapsama alanı içinde ise, yani öğrenciler sunulan materyal ile ilgili gerekli ön öğrenmelere sahip iseler ve materyal ile sunulan kavramlara yabancı değilseler istenen davranış değişikliği gerçekleşebilir.
slide13

Sınıf içinde iletişimin hedeflerine ulaşabilmesi için,“öncelikle alıcının kaynak tarafından iyi tanımlanması, iletilmesi istenen özelliklerin alıcıya uygunluğu ve mesajın alıcı üzerindeki anlamlılığının iyi bir şekilde belirlenmesi gerekir.”

slide14
Ortak yaşantı alanı, kaynak ve alıcının yaşantı alanlarının kesiştiği bölüm olarak tanımlanmaktadır. (K. Çilenti, 1984)

Yaşantı Alanı

Yaşantı Alanı

Ortak

Yaşantı Alanı

Kaynak Kodlama

Kod Çözme Alıcı

Mesaj

Geri Bildirim

slide15
Bir iletişim sürecinin etkililiği;
 • Simgelerin benzer biçimde tanımlanmasına,
 • Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılmasına,
 • Çoklu kanal kullanılmasına,
 • Dönüt sisteminin sağlanmasına bağlıdır.
slide16
Sağlıklı bir iletişim kurulmasını engelleyen bazı noktalar şunlardır:
 • Psikolojik engeller
 • Semantik engeller: konuşma dili ile ilgili engeller
 • Statü: Kaynak ve alıcının sosyal ve formal statüler
 • Korunma:Savunma mekanizmaları (yükümlülükten kaçma)
 • Alan: İletişim merkezi ile birimler arasındaki uzaklık
 • Hiyerarşi: Katı ve hiyerarşik sınıflamadan dolayı kanalların tıkanıklığı
 • Uyutma: Mesajların ihmali yada önemsiz sayılması
 • Sınırlama: Mesajların iletim sırasında sınırlanması ve gizli tutulması
slide17
Sınıf içi iletişimi geliştirmek için,
 • Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmeli
 • Ders iyi bir şekilde planlanmalı
 • Öğrenci ihtiyaç, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli
 • Öğrencilerin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı
 • Birden fazla duyu organına hitab eden araç-gereçler kullanılmalı
 • Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalıdır.