m e d i a c e
Download
Skip this Video
Download Presentation
M E D I A C E

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

M E D I A C E - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

M E D I A C E. Způsob řešení mezilidských konfliktů. Mediace :. Je neformální, strukturovaný proces řešení konfliktů. Sporným stranám pomáhá řešení jejich situace a dosažení výsledné dohody nestranná třetí osoba MEDIÁTOR. Mediátor. Vstupuje do sporu zvenčí Je nezávislý a neutrální

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'M E D I A C E' - natan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m e d i a c e

M E D I A C E

Způsob řešení mezilidských konfliktů

mediace
Mediace :

Je neformální, strukturovaný proces řešení

konfliktů. Sporným stranám pomáhá

řešení jejich situace a dosažení výsledné

dohody nestranná třetí osoba

MEDIÁTOR.

medi tor
Mediátor
 • Vstupuje do sporu zvenčí
 • Je nezávislý a neutrální
 • Podporuje klienty v hledání společné smírné cesty
 • A ve vytvoření vzájemně přijatelné dohody
 • Spor neposuzuje ani nerozhoduje
 • TI, KDO ROZHODUJÍ O VÝSLEDKU SPORU, JSOU SAMOTNÍ ÚČASTNÍCI MEDIAČNÍHO PROCESU
e en konfliktu prost ednictv m medi tora
Řešení konfliktu prostřednictvím mediátora
 • Tradice v oblasti mezinárodních vztahů, politice zaměstnanosti
 • Kolektivní vyjednávání

( zaměstnavatelé – zaměstnanci)

 • Občanskoprávní a obchodní spory
 • Trestněprávní spory
e en konfliktu prost ednictv m medi tora1
Řešení konfliktu prostřednictvím mediátora
 • Nejvíce rozšířené v USA, Kanadě, Francii a Velké Británii
 • V USA se mediace využívá

v 60 – 70 % pracovních, obchodních, rodinných nebo komunitních sporů, přičemž zhruba 2/3 končí uzavřením výsledné dohody.

 • V některých státech upravuje mediaci jako způsob mimosoudního vyjednávání právní řád ( Florida)
mediace1
Mediace +
 • Oproti soudnímu řízení nabízí mediace svým účastníkům aktivní zapojení do procesu vyjednávání, hledání alternativ a vytváření výsledné dohody.
 • Umožňuje vyslechnout si postoj druhé strany, rozšířit probíraná témata a vyjasnit celý problém.
 • Dává klientům příležitost soustředit se na detailní otázky, které by v průběhu soudního jednání mohly být přehlédnuty
v hody mediace
Výhody mediace
 • Dobrovolnost
 • Rychlost
 • Nízké finanční náklady
 • Důvěrnost
 • Vstřícnost
c l mediace
Cíl mediace

Jasně formulovaná, srozumitelná

prakticky uskutečnitelná dohoda, která

je společně přijatelná pro všechny

zúčastněné. ( podílí se na ní všichni

účastníci mediačního procesu)

Dohoda se písemně zaznamenává,

stvrzuje podpisy = smlouva ( závazkové právo)

kdo je medi tor
Kdo je mediátor ?
 • Školený odborník (právník, psycholog, sociolog, sociální pracovník apod.) se specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které využívá k usnadnění komunikace mezi stranami sporu, k efektivnímu vedení a strukturování procesu jednání.
 • Usiluje , aby jednání bylo pro všechny účastníky přehledné, užitečné a také příjemné.
medi tor1
Mediátor
 • Nezasahuje do rozhodování a výběru řešení účastníků
 • Dbá na vyvážené rozdělení komunikačního prostoru
 • Podporuje strany při zvažování variant řešení a tvorbě dohody přijatelné pro všechny
 • Usnadňuje proces jednání mezi stranami
 • Není posuzovatelem ani kritikem
 • Neradí, nesoudí ani nehledá viníka
mezi hlavn koly medi tora pat
Mezi hlavní úkoly mediátora patří :
 • Shromáždění informací o daném případu – seznámení se s charakterem sporu, dostupnými materiály a stanovisky jednotlivých stran
 • Ulehčení – usnadnění komunikace- facilitace celého jednání
 • Analýza informací – definování sporných bodů, rozlišení jejich závažnosti
 • Zprostředkování dohody – zvažování jednotlivých návrhů, sepsání společné dohody
jak spory lze mediac e it
Jaké spory lze mediací řešit ?
 • Vyjednávání o smlouvách, vzájemných podmínkách spolupráce ( firmy, uvnitř firmy, úprava pracovních vztahů )
 • Mezilidské spory ( nájemník x majitel nemovitosti, manželé v rozvodovém řízení)
 • Komunitní spory ( rodič x škola, stížnosti pacientů nemocnice,)
 • Trestní ( odklony v trestním řízení)
mediace v trestn ch v cech el
Mediace v trestních věcech - účel
 • Materiální i morální satisfakce poškozeného
 • Uvědomění si dopadů jednání pachatele

( tváří v tvář oběti)

 • Omezení stigmatizace pachatele i oběti ze soudního jednání
 • Urovnání konfliktního stavu
mediace v trestn ch v cech z sady
Mediace v trestních věcech-zásady
 • Nestrannost ( stejný prostor pro vyjádření pocitů, zájmů a představ obou stran)
 • Vyváženost ( vzájemný respekt stran)
 • Objektivita kritérií
 • Pozvolné nenásilné tempo ( čas na rozmyšlenou, nenutíme k dohodě)
 • Dobrovolnost ( strany mohou kdykoli skončit)
 • Diskrétnost ( nikdo se nedozví co zde bylo řečeno, pokud k tomu nedáte vaše svolení)
 • Slušnost ( nepřerušujeme se, neurážíme se, nevyhrožujeme, nekřičíme)
mediace v trestn ch v cech c l
Mediace v trestních věcech - cíl
 • Pomoci účastníkům mediace dosáhnout nejlepší dosažitelné řešení
mediace kroky
Mediace - kroky
 • 1. Fáze: ÚVOD - dohoda na pravidlech, poučení o důvěrnosti
 • 2. Fáze: NASLOUCHÁNÍ A DOTAZOVÁNÍ
 • Ptej se nejdříve nejvíce rozzlobené osoby
 • Co se stalo a jak se účastníci konfliktu cítí
 • Mediátor reformuluje vše co slyšel
 • Připomenutí pravidel, je-li to třeba
 • Ptát se !
 • 3. Fáze : PŘÁNÍ
 • Nezapomenout, co je problém, reformulace, ptát se
 • 4. Fáze : ŘEŠENÍ Comůže každý z účastníků konfliktu udělat pro vyřešení problému „Co když…“
 • Ujisti se, že řešení je spravedlivé ( aby mohlo fungovat) a specifické „..jak se zachováte…)
 • Buďte konkrétní ohledně problému
v sledek mediace
Výsledek mediace
 • Dohoda
 • Nedohoda
kazuistiky
Kazuistiky :
 • Dopravní nehoda
 • Krádež u Cyrila a Metoděje
 • Poškozování cizí věci
 • Dvojitá fraktura dolní čelisti
 • Fotbalová branka
ad