Download
mie kroop n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mie Kroop PowerPoint Presentation

Mie Kroop

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Mie Kroop

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mie Kroop Themaweek voor de lagere school

 2. Algemeen Mie Kroop

 3. Het concept

 4. Een onderzoeksdag…

 5. Slot-event

 6. Onderzoeksthema’s

 7. Onderzoeksthema’s Derde graad Eerste graad Tweede graad • Verpakking van voedsel • Schimmels • Eencellige organismen • Global Warming • Gisten • Oplosbaarheid • Ziek zijn • Bacteriën • Cellen • DNA • Genetica • Voeding en bacteriën

 8. Concreet Enkele uitgewerkte thema’s…

 9. Gisten – eerste graad

 10. Gisten - onderzoekslabo • Inleiding door leerkracht: • vergelijken van een brood met en zonder gisten • maken van wafeldeeg (met regelmatige terugkoppeling) • Onderzoeksproeven: • Gisten en suikers • Suikerhoudende drankjes testen • Hebben gisten liever warm dan koud? • Welk gas produceren gisten • Onzichtbaar schenken • Dansende rozijnen • Kalkwater als indicator: welke gassen bevatten CO2

 11. Oplosbaarheid – eerste graad

 12. Oplosbaarheid - onderzoekslabo • PROEFJES: Oplosbaarheid van stoffen • Bioplastiek: vergelijk de sterkte en de oplosbaarheid • Gelatinecapsules: oplossen in speeksel, water, … • De spijsvertering • Zetmeel oplossen in water en speeksel (opsporen met lugol) • Tanderosie en snoepgoed: glazuur lost op • Tanden poetsen • Warm en koud vergelijken: waarin los je het beste dingen op • Zuren lossen zand- en kalksteen op: proefje met citroen en krijt • Wat zijn zuren? • Zuurtegraad bepalen met oa: rodekoolsap • Ook om dingen op te kuisen maakt men gebruik van de oplosbaarheid van stoffen! • Test met centjes en taco saus en andere! • Melk en inkt • Kuisproducten • … • Olie en milieuproblematiek: niet-oplosbare stoffen • Zelf bruisballen maken! •  …

 13. Eencelligen – tweede graad

 14. Eencelligen – onderzoekslabo • De leerlingen lezen het verhaal waarin Mie Kroop kennismaakt met haar microvriendjes in en uit het water. Dit verhaal neemt de leerlingen mee naar verschillende proeven: • Onderzoek een druppel water uit de beek • Wat zie je? Pantoffeldiertjes ed. • Hoe kan je water zuiveren? • Waterzuivering met bacteriën • Bekijk bacteriën op het droge • Goede en slechte bacteriën, … • Werk met een microscoop • …

 15. Global Warming – tweede graad

 16. Global Warming - onderzoekslabo Proefjes over global warming: • Confituurpotjes: wat is global warming? • Ademtest: verstikkende werking van CO2 • Geest op de trap: verstikkende werking CO2 • Liedje: wat te doen om global warming tegen te gaan? Albedospel: samen met professor Albedo de strijd tegen global warming aangaan. • Alternatieve energievormen • Sorteren, hergebruiken, verminderen • Biomaterialen • …

 17. Cellen – derde graad

 18. Cellen - labo Proefjes rond cellen: • Onder de microscoop (een wangcel en een cel van een ui (fuchine)) • Cel van een ui onder de loep en met de microscoop (met en zonder kleuring) • Celwand, celkern, … • Cel van een wang (met en zonder kleuring (methyleenblauw)) • Celmembraan, celkern, … • Bloed onder de microscoop • Op een model – bekijken en benoemen van de verschillende onderdelen Celspel: Een spel waarmee ze onderdelen van cellen kunnen winnen en deze onderdelen juist moeten plaatsen op een poster van een dierlijke en een plantaardige cel. De groep wiens cel het eerst volledig is en juist is, is gewonnen! • Kleine opdrachtjes: • Hoe ademt een blad: afdruk van een huidmondje maken met nagellak en plakband • Quizvragen • Waar of nietwaar vragen uit boekje (+ hier en daar een experiment) • ‘opzoek’-vragen • …

 19. DNA – derde graad

 20. DNA - onderzoekslabo • Wat is DNA: • Via presentatie en spel leren de leerlingen bij over DNA • Vervolledig de DNA puzzel: zoek de dader op basis van DNA gevonden op de crimescene. Link met vingerafdrukken ed. • Onderzoek naar DNA: • Haal DNA uit een tomaat • Bekijk dit DNA met de microscoop

 21. Pilootscholen

 22. Pilootscholen • Eindwerken zijn pas af aan het einde van het academiejaar…  volledige versie kan pas volgend schooljaar starten • Beperkte versie: 2 namiddagen labo/spel en 1 voormiddag ‘beurs’ kan af zijn in maart 2010