ekstinksjon l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekstinksjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekstinksjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Ekstinksjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Ekstinksjon. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang. Hevd – hva og hvorfor?. At rettigheter i fast eiendom stiftes eller bortfaller fordi minst en av partene har innrettet seg etter de etablerte forhold i lang tid og i god tro. Hensyn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekstinksjon' - nat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekstinksjon

Ekstinksjon

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold

v11

Endre Stavang

hevd hva og hvorfor
Hevd – hva og hvorfor?
 • At rettigheter i fast eiendom stiftes eller bortfaller fordi minst en av partene har innrettet seg etter de etablerte forhold i lang tid og i god tro.
 • Hensyn
  • Sett fra hver av partenes synspunkt
  • Samfunnssynspunkter
  • Rettstekniske/rettsadministrative synspunkter
oversikt over vilk r og virkninger
Oversikt over vilkår og virkninger
 • Rådighetsutøvelse
 • Hevdstid
 • God tro
 • Rettsstrid
 • Avbrudd
 • Virkninger
hevd av servitutter
Hevd av servitutter
 • Stiftelse
 • Bortfall
  • Mothevd
  • Frihevd
beslektet ekstinksjon utenfor loven
Beslektet ekstinksjon utenfor loven
 • Supplement til grensehevd og mothevdsreglene, Rt. 1992 s. 352 Sigdal
 • Endrede forhold, særlig som grunnlag for ekstinksjon av servitutter
tinglysning hva og hvorfor
Tinglysning – hva og hvorfor?
 • At dokumenter som har betydning for rettsforholdene vedrørende en fast eiendom registreres i en elektronisk database for slike dokumenter.
 • Hensyn
  • Rettforholdene bør være lette å bevise
  • Den som innretter seg etter databasen, bør beskyttes mot negative overraskelser
tinglysningsvilk r
Tinglysningsvilkår
 • Dokumentene skal ha egnet form og skal være tilstrekkelig klare, tinglysingsloven § 8.
 • Ved salg og påhefte av servitutter og lignende må dokumentet være utstedt av den som er utpekt som eier av grunnen i databasen, tinglysningsloven § 14, jf. § 13.
rettsvirkninger av tinglysing
Rettsvirkninger av tinglysing
 • Legitimasjonsregler
  • Tinglysningsloven §§ 20 og 21
  • Tinglysingsloven § 27
 • Notoritetsregler, tinglysningsloven §§ 20 og 23