slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
דו"ח התקדמות סימסטריאלי PowerPoint Presentation
Download Presentation
דו"ח התקדמות סימסטריאלי

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

דו"ח התקדמות סימסטריאלי - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

דו"ח התקדמות סימסטריאלי. ד"ר אמיר שפירא 12 בדצמבר 2010. מטרות. לדווח על העבודה שבוצעה להתוות כיוון להמשך העבודה לקבל משוב מהבודקים על העבודה שבוצעה. היקף הפרויקט. מטרת פרויקט הגמר היא לאפשר לסטודנט להתנסות בביצוע עבודה הנדסית או מדעית. העבודה כוללת הגדרה מדויקת של המשימה

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

דו"ח התקדמות סימסטריאלי


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

דו"ח התקדמות סימסטריאלי

ד"ר אמיר שפירא

12 בדצמבר 2010

slide2
מטרות
 • לדווח על העבודה שבוצעה
 • להתוות כיוון להמשך העבודה
 • לקבל משוב מהבודקים על העבודה שבוצעה
slide3
היקף הפרויקט
 • מטרת פרויקט הגמר היא לאפשר לסטודנט להתנסות בביצוע עבודה הנדסית או מדעית.
 • העבודה כוללת הגדרה מדויקת של המשימה
 • מרכיבים מקצועיים רלוונטיים בהתאם למהות הפרויקט, מרכיבים לדוגמא:
  • הצעת פתרונות אפשריים,
  • בחירה מנומקת של הפתרון הנבחר,
  • תיכון מפורט של הפתרון,
  • ניתוח מתמטי-פיסיקלי של הבעיה,
  • בניית אלגוריתם לבקרה
  • חישובים נומריים,
  • ייצור פתרונות נומריים,
  • מציאת פתרונות אנליטיים,
  • בניה של מערכת ניסוי,
  • ביצוע ניסויים,
  • בניה של דגם.
 • ניתוח מעמיק של התיכון המוצע או של התוצאות שהתקבלו יהווה חלק משמעותי בהערכת הפרויקט.
 • על כל פרויקט להכיל פרק העוסק באנליזה כמותית של נושא הפרויקט.
 • במסגרת הפרויקט על הסטודנט יהיה ליישם את הידע שרכש במשך לימודיו, ובנוסף ללמוד נושאים נוספים הדרושים לביצוע הפרויקט. לימוד נושאים חדשים בצורה עצמאית הוא אחד המרכיבים החשובים של מסגרת זו.
slide4
הנחיות לכתיבת דו"ח ההתקדמות
 • הדו"ח ייכתב בעברית, גופן "דוד" בגודל 12, מרווח של שורה וחצי
 • אורך הדו"ח (לא כולל נספחים) לא יעלה על 20 עמודים
 • ניתן להוסיף נספחים במידת הצורך
 • על כל משוואה להיות ממוספרת בתוך סוגריים עגולים בצד ימין.
 • גודל הדפים התקני - A4. יש להשאיר שוליים של 25 מ"מ מכל צד.
 • כל הנתונים והחישובים חייבים להופיע במערכת יחידות SI.
 • יש למספר את כל הגרפים והאיורים בסדר רץ בתוך כל פרק בנפרד (לא סעיף). לכל גרף ואיור תהיה כותרת קצרה המתארת את תוכן הגרף אשר תרשם בתחתיתה. יש להשאיר שורה רווח אחרי כל איור.
 • יש למספר את כל הטבלאות בסדר רץ בתוך כל פרק בנפרד. לכל טבלה תהיה כותרת קצרה המתארת את תוכן הטבלה אשר תרשם בראשה.
 • יש למספר את כל השרטוטים עפ"י התקנים המקובלים כאשר קוד הפרוייקט הנו מספר שרטוט ההרכבה הכולל. שאר שרטוטי ההרכבה והפרט ימוספרו בהתאם. את השרטוטים יש להציג בנספח מיוחד כאשר הם מקופלים תקנית לגודל A-4, אין לצרף תיק שרטוטים בנפרד מהדו"ח.
slide5
הנחיות לכתיבת דו"ח ההתקדמות
 • על הדו"ח להוות יחידה עצמאית הניתנת להבנה וקריאה ע"י כל מהנדס מכונות.
 • אם דרוש רקע כלשהו להבנת העבודה יש לכלול אותו בקצרה בגוף העבודה.
 • חשוב לציין איזה חלק מהעבודה בוצע ע"י הסטודנטים שמגישים את הפרויקט, ואיזה חלק היה כבר קיים מראש.
 • דרוש להקפיד על סדר לוגי מובנה של הצגת הדברים.
 • לחשוב איזו אינפורמציה כל משפט וכל פיסקה מוסיפים, למה אינפורמציה זו חשובה ולמה חשוב להביא אותה דווקא במקום בו היא נמצאת.
 • חשוב לתת לקורא מוטיבציה, ולהסביר לו למה כל קטע נועד, מה חשיבותו ( כלומר מה הקורא אמור ללמוד ממנו), ואיך הוא משתלב בתמונה ובמבנה הכולל של העבודה.
 • אין להציג הליכי מחשבה, דרך אל הפתרון, אלא את הפתרון עצמו. ניתן ורצוי להשוות את הפתרון לאלטרנטיבות פתרון חלופיות.
 • דרוש להקפיד על דיוק ונכונות של כל קביעה עובדתית.
slide6
המלצות לכתיבה

מומלץ לעצור ולקרוא את העבודה בעיניים של מישהו חיצוני.

אפשר אפילו לתת את העבודה לחבר/ה שלא מכיר/ה את הפרויקט שיקרא וייתן הערות.

כדאי לבצע מספר מעברים של קריאה ותיקון כדי לקבל דו"ח הכתוב ברמה גבוהה מספיק, ואשר אינו מכיל טעיות, לא טעויות בתוכן העבודה ולא שגיאות כתיב ועריכה.

slide7
מבנה הדו"ח

הדו"ח מורכב משלושה חלקים

 • התחלה – פתיחה
 • אמצע – גוף העבודה
 • סוף – סיום העבודה
 • כותרת ראשית: שם הפרוייקט
  • תציג את מטרת העבודה במשפט אחד. על הכותרת להיות ברורה כך שהקורא יבין במה מדובר
slide8
מבנה הדו"ח - התחלה
 • דף שער הכתוב עפ"י התבנית
 • תקציר העבודה
  • התקציר אמור להוות יחידה עצמאית הניתנת לקריאה שוטפת ובעלת מבנה לוגי קוהרנטי (רציף)
  • מטרת הפרויקט,
  • הבעיות העיקריות שאותם העבודה באה לפתור,
  • הפתרונות ודרכי הפתרון של הבעיות,
  • תוצאות אנליטיות,
  • תוצאות סימולציות וניסויים.
  • תקציר לא אמור להכיל מוטיבציה וסקר ספרות.
 • תוכן עניינים
 • רשימת טבלאות ואיורים
 • רשימת סימנים
 • פרק 1: מבוא
  • תיאור הפרויקט והמוטיבציה לעבודה,
  • מטרות הפרויקט,
  • גבולות Scope הפרויקט (מה נכלל במסגרת העבודה ומה לא ייכלל או יטופל).
  • חשיבות העבודה
  • מבנה העבודה והתרומות העיקריות
 • פרק 2: רקע
  • סקר ספרות ממצה מקושר לנושא ולמטרה,
  • כתוב במבנה לוגי רציף, מקוטלג לפי נושאים או כרונולוגית.
slide10
מבנה הדו"ח - סיום
 • פרק 7: הערכה כלכלית – סיכום עלויות הפרויקט כולל ציוד, חומרים, ושעות עבודה. האם עמדתם במסגרות תקציב וזמן האם המערכת שתכננתם תשתלם מבחינה כלכלית ללקוח.
 • פרק 8: סיכום – סיכום קצר של מה שנעשה בפרויקט, ריכוז המסקנות העיקריות, לקחים – יתרונות וחסרונות, המלצות להמשך ולשיפור.
 • פרק 9: תוכנית להמשך הפרויקט - כולל רשימת משימות ולוחות זמנים, כולל תרשים גאנט.
slide11
הנחיות כתיבה – מקורות ונספחים
 • רשימת מקורות
  • רשימה מלאה של המקורות ששימשו אתכם במהלך העבודה וצוטטו במהלך העבודה.
  • כל מקור יובא במלואו בצורה המאפשרת למצוא אותו בקלות, כמקובל במאמרים מדעיים.
  • מאמרים מכתבי עת וכנסים מדעיים
  • ספרים
  • אתרי אינטרנט

אזכור בעבודה - במבוא ובגוף העבודה יהיה האזכור ע"י כתיבת שמות המשפחה של המחברים (בשפה בה נכתב המקור) והשנה שבה פורסם המקור בתוך סוגריים עגולים. לדוגמא:

מחבר אחד - Cohen (1990),

שני מחברים - Cohen and Levi (1990),

שלושה מחברים ומעלה - Cohen et al. (1990).

רשימת המקורות בסוף העבודה - המקורות אשר אוזכרו בסקר הספרות ובגוף העבודה ירשמו בסדר ה- A,B,C של שם המשפחה של המחבר הראשון. יש לרשום את כל הפרטים של המקורות, לדוגמא:

Cohen H. and Levi K. (1990), Spray Formation, J. Mech. Eng., Vol. 19, pp. 1-10.

כאשר המקור הוא ספר, יש לרשום את שם ההוצאה. במאמרים יש להדגיש בקו את שם כתב העת ובספרים את שם הספר.

 • נספחים -תיק שרטוטים, פרטי מכשירים וציוד, וכל פרט אחר החשוב לתיעוד הפרויקט, ניתן אף להוסיף דיסק עם תוכנות ותיעוד נוסף אם צריך.
slide12
הגשת העבודה
 • בתום סמסטר א' עפ"י התאריך שנקבע בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, עליכם להגיש דו"ח התקדמות סמסטריאלי אשר בו יתואר כל שנעשה במסגרת הפרויקט עד למועד ההגשה, וכן הדרך והגישה להשלמת הפרויקט. הדו"ח ייבדק ע"י חבר שופטים (שופט אחד או יותר ומנחה הפרויקט), ויינתן ציון משוקלל אשר יהווה את הציון הסמסטריאלי של מבצעי הפרויקט במקצוע פרויקט 1. כמו כן,השופטים יתנו משוב על הדו"ח ועל הפרויקט, אליו יש להתייחס במהלך ביצוע המשך הפרויקט.
 • מומלץ להגיש את הדו"ח למנחה הפרויקט מספיק זמן לפני ההגשה על מנת שהוא יוכל להעיר הערות ולבקש את תיקון הדו"ח.
 • יש להדפיס שלושה עותקים לפחות של הדו"ח. עותק אחד יוגש למרכז הפרויקטים כאשר הוא חתום ומאושר ע"י המנחה. עותק שני יוגש למנחה ויישאר אצלו. עותק שלישי יישאר בידי הסטודנטים לתיעוד עצמי ולצורך הכוונה במהלך כתיבת הדו"ח הסופי.
slide13
דוגמא לגרפים

איור 4: תוצאות ניסוי מתוך מאמרם של:

Balakumar, B. J., Orlicz G. C., Tomkins C. D., and Prestridge K. P.," Simultaneous particle-image velocimetry–planar laser-induced fluorescence measurements of Richtmyer–Meshkov instability growth in a gas curtain with and without re-shock" Physics of Fluids 20, 124103 (2008)

איור 3: מערכת ניסוי מתוך:

Collins B. D. & Jacobs J. W. "PLIF flow visualization and measurements of the Richtmyer Meshkov instability of an air/SF6 interface J. Fluid Mech. (2002), vol. 464, pp. 113-136.

slide15
דוגמא למשוואות
 • כל משוואה ממוספרת
 • כל משתנה מוגדר בפעם הראשונה שמשתמשים בו
 • משוואה היא חלק ממשפט ולכן יש להשתמש בסימני פיסוק
slide17
סיכום

תצורת המסמך המדעי שונה מהותית מחיבור או מאמר ספרותי ולכן מוגדרת מאוד בכדי להקל על הקורא להתמצא בו ולמצוא את המידע אותו הוא מחפש.