Mmv zs 2012 2013
Download
1 / 5

MMV ZS 2012/2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

METODY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU. MMV ZS 2012/2013. Úkol k akreditaci. PhDr. Iva Petrová [email protected] vsfs.cz , [email protected] gmail.com. Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost tě mto témat ů m:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MMV ZS 2012/2013' - nasya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mmv zs 2012 2013

METODY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

MMV ZS 2012/2013

Úkol k akreditaci

PhDr. Iva Petrová

[email protected],

[email protected]


Obsah předmětu

V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům:

 • Marketingový výzkum zdroj informací, postavení marketingového výzkumu v systému marketingové strategie a MIS.

 • Informační prameny, primární a sekundární zdroje informací, definice, historie a proces marketingového výzkumu.

 • Vztah agentura - klient, zadání a nabídka.

 • Předmět, objekt a metody marketingového výzkumu. Metody získávání informací - dotazování a pozorování.

 • Metody kvantitativního výzkumu – dotazování a techniky sběru kvantitativních dat CATI, CAPI, PAPI, CAWI, CASI, ankety, tracking, panely, syndikované projekty, mystery techniky.

 • Výběrové soubory, dotazové instrumenty. Tazatelské sítě, právní a etické prostředí, etický kodex, asociace a institucionální uspořádání marketingového výzkumu.

 • Metody kvalitativního výzkumu (skupinové diskuse, individuální rozhovory, projektivní a asociační techniky).

 • Výzkum konkurence a positioning značky.

 • Produktový výzkum (techniky výrobkového výzkumu, strukturní a vizuální design test, produkt test, studiový test, homeuse test, shelf test).

 • Cenový výzkum (vnímání ceny, elasticita, substituční efekt, ambivalence, cenové prahy).

 • Výzkum komunikace (mediální projekty, recall, recognition, awareness).

 • Výzkum zákaznické spokojenosti, retence a loajality, Výzkum Image a hodnoty značky.

 • Výzkum distribuce.

 • Ekonomické parametry vybraných řešení – kalkulační principy.

2 Iva Petrová


Literatura

 • Povinná:

 • Kozel, R.: Moderní marketingový výzkum, Praha Grada Publishing,2005, ISBN80-247-0966-X

 • KOZEL R., L. MYNÁŘOVÁ, H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha. Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6

 • Předpokládá se znalost skript:

 • Zich, F.: Úvod do sociologického výzkumu, Praha VŠFS 2007

 • Doporučená:

 • Čichovský, L.:Marketingový výzkum, Praha VŠEM 2011,ISBN: 978-80- 86730-75-2

 • Foret, M.: Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky, Brno, ComputerPress, 2009

 • Hauge,P.: Průzkum trhu, Computer Press, Brno, 2003, ISBN 80-7226-917-8

 • Malý, V.: Marketingový výzkum. Teorie a praxe, Praha, VŠE, 2008

 • Kašík, M., Havlíček, K.: Marketing při utváření podnikové strategie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, EUPRESS, 1. vydání., 2009. 256 s. ISBN 978-80-7408-022-7.

 • Kotler P., Keller K.L.: Marketing management, 12. vydání, Praha: Grada Publishing 2007, ISBN978-80-247-1359-5

 • Herzmann, J., Novák, I., Pecáková, I.: Výzkumy veřejného mínění, Praha: VŠE, 1995.

 • Řehák, J., Bártová, I.: Statistika pro marketing a výzkum trhu. SPSS ČR, 1997

Iva Petrová

3 Iva Petrová


 • Organizace výuky, akreditace

 • Zápočet:

  • Seminární projekt vytvoření projektu marketingového výzkumu na libovolné téma,

  • včetně návrhu metody výzkumu, techniky sběru informací, vymezení cílů, cílové skupiny

  • Prezentace v rámci seminářů u PS – 5 bodů bonus ke známce.

  • Diskuse s kolegy:

   • Stanovení cílů

   • Vymezení cílové skupiny

   • Určení a zdůvodnění metody a techniky sběru

   • KS – odevzdat písemně poslední výukové soustředění

 • Zkouška:

  • Písemný test: 7 znalostních otázek + Případová studie

  • Pravidla hodnocení :

  • Maximum 60 bodů (30 +30)

  • Minimum 30 bodů celkem, alespoň10 bodů v každé části

  • Známka:

  • A 60 (65) – 55

  • B 54 – 49

  • C 48 - 43

  • D 42 –37

  • E 36 - 30

4 Iva Petrová


Parametry projektu
Parametry projektu

V rámci seminární práci – projektu marketingového výzkumu lze řešit jakýkoli marketingový problém, imaginární, konkrétní, i s ohledem na budoucí zadání diplomové práce.

PROJEKT MUSÍ BÝT VÝZKUMNÝM PROJEKTEM – TJ. MUSÍ POUŽÍVAT POSTUP, METODY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU včetně návrhu metody, techniky, cílové skupiny, dotazníku a struktury výstupů, nikoli řešením či nastavením marketingové strategie.

Projekt marketingového výzkumu bude naplňovat následující parametry:

 • Popis vstupní situace, relevantní souvislosti a identifikace problému, který bude řešen

 • Cíle / hypotézy – přesná formulace

  • Řešené problémy – dílčí cíle, konkretizace okruhů problémů/ návrh dotazníku

 • Cílová skupina- přesný popis i s ohledem na případné varianty

 • Design projektu – návrh metod a postupu řešení

 • Popis metod – volba a popis techniky sběru dat

  • Varianty, kombinace

 • Rozsah předpokládané analýzy a případně i s ukázkou grafů, tabulek

  NENÍ POTŘEBA REALIZOVAT TERÉNNÍ PRÁCE A DĚLAT DŮSLEDNOU ANALÝZU!!!

  Není povinné

 • Harmonogram

 • Cena

 • PS – PREZENTACE V RÁMCI SEMINÁŘŮ

  ODEVZDAT KS VYTIŠTĚNÉPOSLEDNÍ VÝUKA

  Rozsah

  prezentace: 5-7 slidůmax10 minut - PS

  5 (max.10) stran - KS

 • 5 Iva Petrová


  ad