ditt valg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ditt valg! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ditt valg!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Ditt valg! - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Ditt valg!. Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk • Elektrofag Helse- og sosialfag • Medier og kommunikasjon • Naturbruk Restaurant- og matfag • Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ditt valg!' - nassor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ditt valg
Ditt valg!

Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering

Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk • Elektrofag

Helse- og sosialfag • Medier og kommunikasjon • Naturbruk

Restaurant- og matfag • Service og samferdsel

Teknikk og industriell produksjon

Videregående opplæring 2006–2007

Gjeldende per 21.10.2005

kunnskapsl ftet ny reform i grunnoppl ringen
KunnskapsløftetNy reform i grunnopplæringen
 • Høsten 2006
  • 1.–9. trinn i grunnskolen
  • 1. trinn i videregående opplæring
 • Høsten 2007
  • 10. trinn i grunnskolen
  • 2. trinn i videregående opplæring
 • Høsten 2008
  • 3. trinn i videregående opplæring
  • Opplæring i bedrift

Gjeldende per 21.10.2005

hva er nytt
Hva er nytt?
 • Nye læreplaner i alle fag med tydelige mål for hva elevene skal kunne
 • Mer vekt på tilpasset opplæring
 • Lokal handlefrihet mht. lærings-metoder og organisering av skole-hverdagen
 • Satsing på kompetanseutvikling for lærere, instruktører og skoleledere

Gjeldende per 21.10.2005

hva er videreg ende oppl ring
Hva er videregående opplæring?
 • Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier
 • Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring:
  • Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse)
  • Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev)

Gjeldende per 21.10.2005

hva er videreg ende oppl ring du kan oppn studie eller yrkeskompetanse
Hva er videregående opplæring?Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

Gjeldende per 21.10.2005

endringer i videreg ende oppl ring
Endringer i videregående opplæring
 • De nåværende 12 yrkesfaglige studieretningene blir gjort om til 9 utdanningsprogram
  • Færre og bredere Vg1 og Vg2
  • De fleste Vg2 gir flere valgmuligheter blant lærefagene
  • Prosjekt til fordypning gir mulighet til spesialisering på et tidligere nivå og økt samarbeid med næringslivet
 • De nåværende 3 studieforberedende studieretningene blir 3 utdanningsprogram
  • Større krav til fordypning innen eget programområde
  • Valgfrie programfag kan velges fra eget programområde eller fra et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram

Gjeldende per 21.10.2005

12 utdanningsprogram 3 studieforberedende
12 utdanningsprogram3 studieforberedende
 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama med disse programområdene:
  • Musikk
  • Dans
  • Drama
 • Studiespesialisering med disse programområdene:
  • Formgivingsfag
  • Realfag
  • Samfunnsfag og økonomi
  • Språkfag

Gjeldende per 21.10.2005

12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglige
12 utdanningsprogram9 yrkesfaglige
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk
 • Elektrofag
 • Helse- og sosialfag
 • Medier og kommunikasjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon

Gjeldende per 21.10.2005

generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler
 • Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil si spesielle fag, vanligvis realfag
 • Noen studier har opptaksprøve
 • Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse
 • Med Kunnskapsløftet blir kravene til generell studiekompetanse skjerpet i forhold til tidligere:
  • Krav til matematikk øker fra 5 timer/uke til 8 timer/uke
  • Krav til 2. fremmedspråk

Gjeldende per 21.10.2005

generell studiekompetanse1
Generell studiekompetanse

Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående

opplæring fra utdanningsprogram for:

 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama
 • Studiespesialisering
 • Medier og kommunikasjon med Vg3 medier og kommunikasjon
 • Naturbruk med Vg3 naturforvaltning

Gjeldende per 21.10.2005

yrkeskompetanse har du n r du er utdannet til ut ve et yrke
Yrkeskompetansehar du når du er utdannet til å utøve et yrke
 • Du får vitnemål som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har
  • fullført og bestått tre års fastsatt opplæring i skole
 • Du får fagbrev eller svennebrev som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har
  • fullført og bestått fastsatt teoretisk opplæring i skole (det fins unntak fra kravet om bestått)
  • fullført den fastsatte opplæringstiden i bedrift
  • bestått den praktiske fagprøven eller svenneprøven ved slutten av læretiden
 • Når du har yrkeskompetanse, kan du gå videre på fagskole
 • Fag- eller svennebrev gir grunnlag for mesterbrev

Gjeldende per 21.10.2005

yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse
 • Yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev får du i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene
 • Yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev får du i lærefag fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene

Gjeldende per 21.10.2005

p bygging til generell studiekompetanse
Påbygging til generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har

 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
 • oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller
 • oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

Gjeldende per 21.10.2005

fag og timefordeling
Fag- og timefordeling
 • I alle utdanningsprogram har du fellesfag, f.eks. norsk, engelsk, matematikk og naturfag
 • I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg
  • felles programfag som hører til programområdet ditt
  • valgfrie programfag som du kan velge fra ditt eget programområde eller fra et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram
 • I yrkesfaglige utdanningsprogram har du i tillegg
  • ett felles programfag som hører til programområdet ditt
  • prosjekt til fordypning som du kan bruke til å forberede deg til et programområde på Vg2, til et ønsket lærefag eller til fellesfag

Gjeldende per 21.10.2005

fag og timefordeling utdanningsprogram for studiespesialisering
Fag- og timefordelingUtdanningsprogram for studiespesialisering

Programområdene Vg1 studiespesialisering og

Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi, og språkfag

Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke.

Gjeldende per 21.10.2005

fag og timefordeling utdanningsprogram for studiespesialisering1
Fag- og timefordelingUtdanningsprogram for studiespesialisering

Programområde for formgivingsfag

Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke.

Gjeldende per 21.10.2005

fag og timefordeling utdanningsprogram for idrettsfag utdanningsprogram for musikk dans og drama
Fag- og timefordelingUtdanningsprogram for idrettsfagUtdanningsprogram for musikk, dans og drama

* Kroppsøving inngår i programfagene.

Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke.

Gjeldende per 21.10.2005

fag og timefordeling p vg1 studieforberedende utdanningsprogram
Fag- og timefordeling på Vg1Studieforberedende utdanningsprogram

Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke.

Valgfrie programfag kan velges fra

 • ditt eget programområde
 • et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram

Gjeldende per 21.10.2005

fag og timefordeling yrkesfaglige utdanningsprogram
Fag- og timefordelingYrkesfaglige utdanningsprogram

Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke.

Gjeldende per 21.10.2005

fag og timefordeling yrkesfaglige utdanningsprogram1
Fag- og timefordelingYrkesfaglige utdanningsprogram

Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke.

Prosjekt til fordypning kan du bruke til

 • å forberede deg til et programområde på Vg2
 • å forberede deg til et ønsket lærefag
 • fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Gjeldende per 21.10.2005

hvilke rettigheter har du du som g r ut av grunnskolen har rett til
Hvilke rettigheter har du?Du som går ut av grunnskolen, har rett til
 • tre års videregående opplæringi løpet av en sammenhengende periode på fem år hvis opplæringen foregår i skole, eller seks år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift– men du må fullføre innen utgangen av det året du fyller 24 år
 • å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år

Gjeldende per 21.10.2005

hvilke rettigheter har du du som g r ut av grunnskolen har rett til1
Hvilke rettigheter har du?Du som går ut av grunnskolen, har rett til
 • inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram
  • men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3
 • inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt
  • men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

Gjeldende per 21.10.2005

hvilke rettigheter har du du som g r ut av grunnskolen har rett til2
Hvilke rettigheter har du?Du som går ut av grunnskolen, har rett til
 • ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg
  • men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten
 • to pauseår underveis i videregående opplæring
  • men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24

Gjeldende per 21.10.2005

hvor kan du g p skole
Hvor kan du gå på skole?
 • Primært skoler i eget fylke
  • men ingen fylker tilbyr alle programområdene
 • Skoler i nabofylker
  • for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om
 • Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud
  • kan søkes uansett hvor i landet du bor
  • karakterene dine avgjør om du kommer inn
 • Skoler i andre fylker enn ditt eget
  • hvis hjemfylket ditt kjøper plass til deg

Gjeldende per 21.10.2005

hvor kan du g p skole1
Hvor kan du gå på skole?
 • Statlige skoler
  • skoler for elever med spesielle behov
  • samiske videregående skoler
  • skoler med utdanningsprogram for naturbruk
 • Friskoler og private skoler
  • du må regne med å betale skolepenger
  • friskoler er godkjent av Utdanningsdirektoratet
 • Skoler i utlandet
  • norske skoler
  • utenlandske skoler

Gjeldende per 21.10.2005

nyttige tips og r d
Nyttige tips og råd
 • Det er ditt valg!
 • Husk søknadsfristene:
  • særskilt inntak 1. februar
  • ordinært inntak 1. mars
 • Sett alltid opp tre alternative Vg1
  • men innenfor tre forskjellige utdanningsprogram
 • Hvis du angrer på valgene dine
  • kontakt inntakskontoret

Gjeldende per 21.10.2005

nyttige tips og r d1
Nyttige tips og råd
 • Gjør deg kjent med tidsplanen for inntaket
 • Overhold svarfristene. Hvis du ikke er hjemme
  • send forhåndssvar til inntakskontoret
  • sørg for at andre svarer for deg
 • Du kan miste plassen hvis du
  • ikke svarer til riktig tid
  • ikke møter første skoledag
 • Husk klagefristen 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen
 • Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen
  • ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om

Gjeldende per 21.10.2005

mer informasjon
Mer informasjon
 • Se nettstedet vilbli.no(åpner i løpet av november)
 • Spør rådgiver på skolen din
 • Kontakt inntakskontoret
 • Gå på yrkes- og utdanningsmesser
 • Besøk videregående skoler
 • Snakk med forskjellige yrkesutøvere

Lykke til med valget ditt!

Gjeldende per 21.10.2005