Michał Ojrzyński - 1TE - PowerPoint PPT Presentation

nasnan
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Michał Ojrzyński - 1TE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Michał Ojrzyński - 1TE

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Michał Ojrzyński - 1TE
102 Views
Download Presentation

Michał Ojrzyński - 1TE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektroodpady zbierasz Klimat wspierasz! Michał Ojrzyński - 1TE

  2. Co to są elektro-odpady Elektro-odpady to grupa odpadów obejmująca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do elektro-odpadów zalicza się elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy i medyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, automaty, czujniki, urządzenia pomiarowe itp. Elektro-odpady nie mogą być wyrzucane łącznie z innymi odpadami ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. Wyrzucając elektroodpady do śmietnika, sprawiamy że nasze środowisko cierpi. Tym samym łamiemy także prawo obowiązujące w Polsce. !

  3. Co zrobić z elekto-odpadami? Oddać do sklepu elektronicznego Oddać do punktu zbiórki Oddać je w wyznaczonym punkcie zbiórki Ten znak oznacza, że danego sprzętu elektronicznego nie wolno wyrzucić na śmietnik. Gdy sprzęt jest sprawny, oddać potrzebującym

  4. Sprzęt elektroniczny i elektryczny to urządzenia, przy których produkcji często wykorzystuje się różnego rodzaju związki chemiczne i substancje. Gdyby trafiły one do środowiska, rośliny zaczęłyby umierać, gleba zostałaby skażona, a ludzi i zwierzęta zaczęliby ciężko chorować!

  5. Czemu elektro-odpady szkodzą ludziom Telewizory Lodówki Komputery Freony w niej zawarte odpowiedzialne za powstanie dziury ozonowej Arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć powodują silne właściwości trujące, mutogenne i rakotwórcze. Związki bromu w nich zawarte, powodują schorzenia układu rozrodczego i nerwowego. Świetlówki Rtęć znajdująca się w nich powduje zaburzenia słuchu Baterie

  6. Czemu baterie są niebezpieczne? Baterie są niezwykle szkodliwe dla organizmu ludzkiego. Związki chemiczne które się w nich znajdują to: Ołów - przyczyna wielu chorób, zwłaszcza chorób umysłowych, uszkadza on bowiem komórki nerwowe Cynk - obniża odporność Kadm - powoduje anemię oraz odwapnienie i deformację kości, zanik mięśni i węchu Nikiel - prowadzi do nowotworów jamy ustnej, gardzieli i płuc Rtęć - może powodować uszkodzenia nerek, nadciśnienie, zmiany nowotworowe,

  7. Co zrobić z bateriami? Baterie są zbierane w wielu miejscach: sklepach, szkołach czy urzędach w specjalnych pojemnikach. Po zapełnieniu się takowego pojemnika opróżnia go specjalistyczna firma zajmująca się utylizacją szkodliwych substancji.

  8. Jak już zauważyliście, sprzęt elektroniczny mimo tego, że jest nam niezwykle potrzebny i jest też bardzo powszechny, okazuje się być także wielkim problemem nie tylko dla środowiska ale i dla nas samych. Dlatego odpady elektroniczne należy (tak jak wspomniałem wcześniej), dostarczać do wyznaczonych do tego miejsc by nie doprowadzić do czegoś takiego:

  9. Dziękuję za obejrzenie prezentacji! Źródła: http://www.recykling.pl/recykling/index/r/odpady/266/o/19 http://www.elektroodpadyprostezasady.pl/materialy/26.pdf http://www.elektroodpadyprostezasady.pl/materialy/6.pdf http://www.elektroodpady.edu.pl/elektroodpady/ http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14456112,Swietlowki___oszczedzaja_prad__ale_moga_odebrac_zdrowie.html http://www.recykling.pl/recykling/index.php/news/2669 http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3w http://pl.wikipedia.org/wiki/Arsen http://pl.wikipedia.org/wiki/Bateria http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroodpady https://www.premier.gov.pl/files/styles/width798/public/images/wydarzenia/elektroodpady.jpg http://www.podlasie24.pl/upl/articles/c206e8c4596de95b1341f9e9ab14fb33.JPG http://bi.gazeta.pl/im/db/64/be/z12477659AA,Elektroodpady.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Znak_przekre%C5%9Blonego_kosza.jpg http://i.wp.pl/a/f/jpeg/30733/gdzie-oddawac-agd-pralka-640.jpeg