Informa n syst my
Download
1 / 37

INFORMAČNÍ SYSTÉMY - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. Ing. Roman Danel, Ph.D . roman.danel @ vsb.cz Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko – geologická fakulta. Literatura.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INFORMAČNÍ SYSTÉMY' - nasnan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informa n syst my

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY

V OBLASTI

INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Ing. Roman Danel, Ph.D.

[email protected]

Institut ekonomiky a systémů řízení

Hornicko – geologická fakulta


Literatura
Literatura

Tvrdíková, M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. ČSSI, Management v informační společnosti, 2009


Vod do informa n ch syst m
Úvod do informačních systémů

Co si představíte pod pojmem

„informační systém“?


Data a informace
Data a informace

Data – údaje, které vypovídají o světě

Informace - vzniká interpretací dat

Informace jsou data, ke kterým je přiřazen význam.

Znalost - zobecnění poznání určité části reality.

Znalost = informace + předpoklady + zkušenost


Informace
Informace

Informace přinášejí uživateli něco nového – snižují neurčitost světa (entropii)

 • Jednotka informace – bit (BInary DigiT)

 • Nabývá hodnot 0 a 1


Syst m
Systém

Mluvíme-li o informačních systémech, dostáváme se i k pojmu „systém“.

Co je to systém?


Systém

je účelově uspořádaná množina prvků

a vazeb mezi nimi,

s dynamickým, účelovým chováním


Syst m1
Systém

Systém definujeme pomocí:

- prvků

-vazeb mezi prvky

- parametrů (ohodnocení vazeb a prvků)

- účelových funkcí (=důvody existence systému)

- cílových funkcí (=stav, kterého chceme dosáhnout)


Struktura a chov n syst mu
Struktura a chování systému

Určité struktuře systému odpovídá určité chování, aleurčitému chování odpovídá třída struktur, která je tímto chováním definována.

Analýzaje jednoznačná úloha, kdy na základě známé struktury systému je třeba určit jeho chování.

Syntézaje nejednoznačná úloha, kdy na základě požadovaného chování se hledá odpovídající struktura systému, která by toto chování zajistila.


Klasifikace taxonometrie syst m
Klasifikace (taxonometrie) systémů

Podle vztahu k realitě:

- reálné x abstraktní

Podle způsobu vzniku:

- přirozené x umělé

Podle chování v čase:

- statické x dynamické

Podle typu systémových veličin:

- spojité x diskrétní

Podle tvaru statické charakteristiky:

- lineární x nelineárníInforma n syst m definice
Informační systém - definice

Informační systém (IS) je systém pro sběr, přenos, udržování, zpracování a poskytování informací.

Informační systém = soubor lidí, technických prostředku a metod, které zabezpečují sběr, přenos, uchování a zpracování dat, za účelem tvorby a prezentace informací pro uživatele, kteří jsou zapojeni do procesu řízení.


Informační systém je účelovou formou využití informačních technologií v sociálně ekonomických systémech.

Informační technologie (IT):

veškerá technika zabývající se zpracováním informací.


Vn m n pojmu informa n syst m
Vnímání pojmu „informační systém“ informačních technologií v sociálně ekonomických systémech.

Konstatování z provozní praxe:

„V našem podniku jsme třicet let žádný informační systém neměli, a nějak jsme fungovali. Takže žádný informační systém nepotřebujeme.“

Čím je toto konstatování nepřesné?

Opravdu žádný informační systém neměli?Slo ky informa n ho syst mu
Složky informačního systému počítačů!

 • Programové vybavení (software)

 • Hardware

 • Databáze

 • Lidská složka (peopleware)

 • Organizační uspořádání (orgware)

 • Kontext informačního systému


Jaké jsou požadavky kladené na IS? počítačů!

Jaké informace IS poskytuje?


Po adavky na informa n syst m
Požadavky na informační systém počítačů!

 • Spolehlivost

 • Efektivní provozovatelnost (ve vztahu k nákladům)

 • Pružnost (schopnost rozvoje)

 • Udržovatelnost

 • Bezpečnost


Poskytovan informace
Poskytované informace počítačů!

 • Periodické sestavy

 • Ad-hoc (on-line) dotazy

  Požadavky na poskytované informace:

  • Včasné (aktuální)

  • Relevantní (odpovídající potřebám)

  • Přesné (bez chyb a bez možnosti chybné interpretace)

  • Ověřitelné (kontrolní mechanismy)


V souvislosti s informačními systémy se můžeme setkat s pojmem efektivnost IS.

Co znamená efektivnost?


Efektivnost
Efektivnost pojmem

Efektivnost – účinnost prostředků vložených do činnosti, hodnocených z hlediska užitečného výsledku této činnosti.

Optimum – vyvážený poměr mezi náklady a užitkem.


Probl m vyhodnocen efektivnosti u is
Problém vyhodnocení efektivnosti u IS pojmem

 • Vykázání efektivnosti u IS je obtížné

  Proč? Výdaje jsou viditelné, kdežto přínosy ne

 • Efekt investic do IT se může dostavit se zpožděním

 • Přínos nepřímý

  prostřednictvím lepších rozhodnutí při řízení díky dostupným informacímDv mo n cesty po izov n is
Dvě možné cesty pořizování IS pojmem

 • Hledání maximálního užitku při zadaném objemu financí

 • Víme, jakou IS/IT aplikaci potřebujeme a hledáme, jak ji co nejlevněji pořídit


Is v podniku
IS v podniku pojmem

S IS pracují čtyři kategorie lidí s různými očekáváními:

 • Majitelé

 • Manažeři

 • Zaměstnanci

 • Zákazníci

  Jaké jsou očekávání jednotlivých skupin?Informa n syst m a zen
Informační systém a řízení pojmem

Informační systém slouží jako podpora pro řízení.

Řídicí úrovně (dle časového horizontu):

- operativní (procesní) řízení

- taktické řízení

- strategické řízení


Řízení pojmem

Neurčitost,

Agregace

Širší časový

horizontDic syst my
Řídicí systémy pojmem

Řízení- cílevědomá činnost, při níž se hodnotí a zpracovávají informace o řízeném systému i o dějích vně tohoto procesu.

Řízení je cílevědomé působení řídicího systému na řízený systém k dosažení stanoveného cíle.

Automatickéřízení - řízení je prováděno bez účasti člověka.

Ovládání- účinky řízení nejsou porovnávány s očekávaným výsledkem, tj. řízení bez zpětné vazby (ZV) nebo také systém otevřeného řízení.

Regulace - automatické vyrovnávání odchylek od žádané hodnoty podle určitého kritéria (využívá zápornou ZV)

Automatickáregulace - samočinné udržování regulované veličiny na stanovených hodnotách.


Řízení pojmem

Cíl řízení – aby výsledek řízení byl v souladu s požadovaným stavem

Optimální řízení - dosahování cíle řízení v dané situaci nejlepším možným způsobem.


Sch ma obecn ho syst mu zen
Schéma obecného systému řízení pojmem

poruchy

Cíl

řízení

Řídicí systém

Řízená

soustava

ŘÍZENÍ

Výsledek

řízení

STAV


Sch ma regula n ho obvodu
Schéma regulačního obvodu pojmem

Obecné schéma systému řízení můžeme v oblasti automatické regulace zakreslit takto:

w – řídicí veličina, e – regulační odchylka

u – akční veličina, y – regulovaná veličina

R – regulátor, RS – regulovaná soustava


Shrnut co by jste si m li odn st z dne n p edn ky
Shrnutí – co by jste si měli odnést z dnešní přednášky

 • Co je to informace? Co je to systém?

 • Co je to informační systém?

 • Jaká je souvislosti mezi pojmy informační a řídicí systém?

 • Jaké jsou složky informačního systému?

 • Jaké jsou požadavky na informační systém?

 • Proč je obtížné vyhodnotit efektivnost výdajů do IS?

 • Jaké jsou očekávání na IS od jednotlivých skupin uživatelů?

 • Jaké jsou úrovně řízení u řídicích systémů?


Test přednášky

Operativní řízení

 • Pracuje s agregovanými hodnotami v širokém časovém horizontu

 • Zabývá se okamžitým řízením tady a teď


Test přednášky

Co je informační systém?

 • Systém pro práci s informacemi

 • Systém pro sběr, zpracování a poskytování informací

 • Program spuštěný na počítači

 • Systém pro třídění a přeposílání informací


Test přednášky

Co očekává majitel firmy od zavedení informačního systému:

 • Zjednodušení práce a snížení počtu lidí

 • Zlepšení práce lidí

 • Zvýšení zisku

 • Snížení nákladů


ad