slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europa Creativa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europa Creativa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Europa Creativa - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

2014-2020. Europa Creativa. Subprograma CULTURA. Núria Bultà, ICEC Brussel·les brussels.icec@gencat.be. Subprograma Cultura. Novetats!. Quatre àrees amb convocatòries obertes per finançar projectes: 1. Projectes de cooperació europeus 2. Xarxes europees 3. Plataformes europees

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Europa Creativa' - nasnan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2014-2020

Europa

Creativa

Subprograma

CULTURA

Núria Bultà,

ICEC Brussel·les

brussels.icec@gencat.be

slide2

Subprograma Cultura. Novetats!

 • Quatre àrees amb convocatòries obertes per finançar projectes:

1. Projectes de cooperació europeus

2. Xarxes europees

3. Plataformes europees

4. Traduccions literàries

 • Canvi d’enfocament quant a prioritats i objectius.
 • Creació de públic = prioritat transversal vinculada a la creació
 • capacitats i la circulació transnacional dels artistes, operadors i els béns culturals.
 • Participació dels països veïns de la UE (més facilitats per mobilitat). En alguns casos es requerirà acord previ.
 • Estratègia 2020: Intel.ligent + Sostenible + Inclusiu
slide3

Sol·licitants

 • Organitzacions (públiques/privades, amb/sense ànim de lucre) actives en el sector de les Indústries Culturals Creatives (Reactivació de les PIMEs): enfocament més econòmic i industrial.
 • Legalment establertes en un del països participants.
 • Mínim de 2 anys d’existència (excepció de les Xarxes)
 • Capacitat financiera demostrable per ajudes ≥ 60.000 € (líder)
 • Possibilitat d’incloure entitats i/o activitats del sector audiovisual, en proporció menor, dins dels projectes (Novetat).
slide4

Països elegibles (socis)

 • Els Estats membres de la UE (28)
 • Els països de l’AELC/EEE: Islàndia, Liechtenstein, Noruega
 • Països candidats UE: Montenegro, Sèrbia, Antiga República Iugoslava de Macedònia (ARIM), Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Turquia, Albània
 • Suïssa
 • Països veïns de la UE: Armènia, Azerbaidjan, Geòrgia, Bielorússia, Moldàvia, Ucraïna, Algèria, Egipte, Marroc, Tunísia, Jordània, Líban, Líbia, Palestina, Síria, Israel. (Novetat).
slide5

Projectes de cooperació europea (PCE)

Definició:

Del apartat a) de l’article 10.1 del Reglament:

"projectes de cooperació transnacionals que

reuneixen organitzacions culturals i

creatives de diferents països per dur a

terme activitats sectorials o transectorials"

slide6

Prioritats Projectes (PCE)

1. Circulació i mobilitat:

  • Activitats culturals internacionals: exposicions, intercanvis, festivals, residències, estades, entre d’altres.
  • Suport a la difusió de la literatura europea
  • Millorar l’accés a les obres culturals i creatives europees i al patrimoni cultural.

2. Capacitat operativa transnacional :

  • Accions de formació i capacitació: adaptació a les noves tecnologies, mesures per crear audiència o formació en noves formes de negoci o gestió.
  • Suport a accions de cooperació internacional i a la internacionalització d’activitats, dins i fora de la UE (llarg termini).
  • Altres activitats per millorar les oportunitats professionals o el treball en xarxa entre el sector.
 • Enfocament flexible i interdisciplinar: més d’una prioritat.
slide7

Convocatòries anuals PCE

 • Categoria 1: projectes de petita escala (3+):
  • Un líder de projecte i dos socis (mínim).
  • Màx. 200.000 € = 60% dels costos elegibles totals (Novetat).
 • Categoria 2: projectes de gran escala (6+):
  • Un líder de projecte i cinc socis més (mínim).
  • Màx. 2.000.000/500.000 per any = 50% dels costos elegibles totals.
 • Durada màx: 48 mesos (amdues categories).
slide8

Pressupost PCE 2014

 • Els projectes de cooperació europea (PCE) pel 2014 compten amb 38.000.000 €
 • Es preveu finançar uns 100 projectes cada any.
 • Convocatòries:
slide10

Exemples de projectes de cooperació europea

Activitats que poden rebre suport:

 • Intercanvis professionals entre organitzacions de diferents països (residències, fires o estades).
 • Coproduccions d’una activitat cultural transnacional (que s’uneixin teatres, museus, orquestres o festivals per produir una obra i difondre-la en diferents països).
 • Intercanvis d’objectes culturals (podrien ser exposicions itinerants) entre països.
slide11

Canvis Importants PCE (Resum)

 • Prioritats més concretes.
 • Durada única del projecte de fins a quatre anys.
 • Diferenciació basada en l’escala (3 o 6 socis).
 • Percentatge de cofinançament del 60% per a projectes de petita escala (en comparació amb el 50%).
 • Participació limitada dels operadors audiovisuals.
 • Costos màxims d’un tercer país de fins al 30%.
slide12

2. Xarxes europees

 • Definició: Apartat d) de l’article 10.1 del Reglament:

«grups estructurats d’organitzacions culturals i creatives

de diferents països»

 • Objectius:
  • Millorar les habilitats, les competències i els coneixements dels participants (tecnologies digitals i nous models de gestió).
  • Reforçar les accions de xarxes internacionals per tal de facilitar l’accés a les oportunitats professionals.
slide13

Convocatòries xarxes europees

 • Nomésdues convocatòries: 2013 i 2017.
 • Com han de ser les Xarxes?
  • Actives en els sectors cultural i creatiu.
  • Formades per un mínim de 15 organitzacions establertes en almenys 10 països diferents.
  • Mínim de 2 anys amb personalitat jurídica pròpia. Però també s’hi pot presentar una xarxa acabada de crear sempre i quan sigui fusió o consorci de xarxes ja existents.
 • Pressupost màxim de 250.000 € (per any).
 • Es finança un màxim del 80% del pressupost del projecte.
slide14

Pressupost xarxes europees 2014

 • 3,4 milions d’euros pel 2014
 • Es preveu finançar 25 xarxes en cada convocatòria.
 • Convocatòries:
slide16

Exemples de projectes específics Xarxes europees

 • Xarxes que organitzin reunions, conferències o tallers professionals, tant per intercanviar informació com per formar en l’àmbit de les tecnologies digitals.
 • Xarxes que promoguin els intercanvis multilaterals (entre professionals, artistes o responsables de les polítiques culturals).
 • Activitats que promoguin l’obtenció de dades i estudis del sector, l’anàlisi de les polítiques, les fortaleses i les debilitats del sector.
slide17

Canvis importants. Xarxes europees

 • Es passa de la promoció a la professionalització.
 • Suport a un nombre limitat de xarxes per afavorir les sinergies entre elles i fer efecte dòmino al sector.
 • La quantitat màxima s’eleva a 250.000 € (en comparació amb els 120.000 €/any d’abans).
 • Canvi en el concepte: enlloc de subvencionar el funcionament de les xarxes, es financen les accions.
slide18

3. Plataformes europees

 • DEFINICIÓ: Apartat c) de l’article 10.1 del Reglament:

«organitzacions amb vocació europea que fomentin el desenvolupament de talents emergents i potenciïn la mobilitat transnacional dels participants culturals i creatius. També la circulació de les obres per influir en els sectors culturals i creatius i, de pas, provocar efectes duradors»

slide19

Plataformes europees

Característiques

 • A diferència de les xarxes europees –enfocades a la professionalització-, les plataformes europees fan visible el sector, en especial, els nous talents emergents
 • Noméstres convocatòries 2014, 2015 i 2017.
 • Es financen unes 10 Plataformes per convocatòria.
 • Contribució màxima per a la Plataforma: 500.000€/any (fins al 80% del pressupost elegible).
slide20

Plataformes europees

Objectius

 • Contribuir a millorar el reconeixement i la visibilitat dels actors culturals i creatius –sobretot emergents- amb un compromís de programació europea, facilitant l’accés a obres no nacionals.
 • Fomentar les coproduccions, gires internacionals, esdeveniments d’àmbit europeu, exposicions, festivals.
 • Promocionar un segell de qualitat europeu i contribuir al desenvolupament del públic.
slide21

Plataformes europees

Entitat Coordinadora

 • L’entitat coordinadora gestiona la Plataforma i les seves activitats. Això vol dir: disseny, evaluació, monitarització,…
 • Selecciona els seus membres d’acord amb criteris que garanteixin l’assoliment dels objectius i les prioritats del pla d’acció.
 • Pot proporcionar ajuda financera als seus membres.
 • La subvenció assignada per l’entitat de coordinació als membres de la Plataforma no ha de superar els 60.000€/membre/any
slide22

Plataformes europees

Criteris d’elegibilitat

 • Cada plataforma ha de tenir, en el moment de la sol.licitud, 1 entitat coordinadora i almenys 10 operadors culturals.
 • Han de ser, almenys, de 10 països diferents (5 han de ser d’EEMM).
 • Els membres seran empreses, associacions i organismes la finalitat de les quals serà exhibir artistes europeus del sector cultural i creatiu no audiovisual.
 • Les organitzacions han d’haver programat artistes emergents en almenys un 30% dels seus espectacles, exposicions, etc. organitzats en els darrers 12 mesos.
slide24

4. Traducció literària

 • Ajudes per la traducció d’obres de ficció europees d’alt valor literari (novel·la, contes, còmic, poesia, teatre, literatura infantil, etc.)
 • Objectiu: fomentar la circulació i promoció transnacional dels llibres i l’adaptació d’aquests a formats digitals.
 • Traducció d’obres de llengües minoritàries a les d’ús majoritari com l’anglès, l’alemany, el francès o espanyol.
 • Les llengües d’origen i de destí han de ser llengües reconegudes oficialment en els països que participen en el programa.
slide25

Traducció literària

 • També seran subvencionables les traduccions del llatí i del grec antic a un idioma reconegut oficialment.
 • L’idioma de destí haurà de ser l’idioma matern del traductor (excepte en els casos dels idiomes menys parlats, quan l’editor proporcioni una explicació suficient).
 • Les traduccions hauran de tenir una dimensió transfronterera. Per això, la traducció de literatura nacional d’un idioma oficial nacional a un altre idioma oficial del mateix país no és subvencionable.
slide26

Traducció literària

 • No seransubvencionables les obres de no ficció (comautobiografies o biografies o assaigs que no continguinelements de ficció); les guiesturístiques; els llibres de ciències humanes o altresciències.
 • Hi podenparticipar editors o editorials que demostrincom a mínim 2 anys de personalitatjurídica a la data de finalització del termini de presetnació de les sol.licituds.
 • Es prioritza la traducció dels autors que haginguanyat els Premis de Literatura de la UE
slide27

Convocatòria traducció literària

 • Categoria 1: Projectes de dos anys(període d’admissibilitat)
  • Una subvenciómàxima de 100.000 euros.
  • Es finança un màxim del 50% del projecte.
  • Traducció i promociód'unpaquet de 3 a 10 obres.
 • Categoria 2: Acords marc de col.laboració
  • Subvenció de fins a 100.000 euros l’any.
  • Es finança un màxim del 50% del projecte.
  • Es traduiran i promocionaran entre 5 i 10 obres.
 • En ambduescategories hi ha d’haver unaestrègiaclara de traducció, distribució i promoció de les obres de ficciótraduïdes
slide28

Criteris de concessió

Traducció literària

slide29

MÉS INFORMACIÓ

 • LLOC WEB CE: DG EAC http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
 • LLOC WEB EUROPE CREATIVE

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/

 • PRIMERES CONVOCATÒRIES:
  • http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm