slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geolo ški fakultet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geolo ški fakultet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geolo ški fakultet - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geolo ški fakultet. organizuje. Promociju „GIS Dana“ u Srbiji. http://gisday.rgf.rs. Beograd, 20. Novembar 2013. http://gisday.rgf.rs. RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET. Koncept Geolo škog informacionog sistema Srbije (GeolISS).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geolo ški fakultet' - nasim-farley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geološki fakultet

organizuje

Promociju „GIS Dana“ u Srbiji

http://gisday.rgf.rs

slide2

Beograd, 20. Novembar 2013.

http://gisday.rgf.rs

RUDARSKO

GEOLOŠKIFAKULTET

Koncept Geološkog informacionog sistema Srbije (GeolISS)

Autor: Branislav Blagojević

ta je geoliss
Šta je GeolISS?
  • Konceptualni –semantički model GeolISS-a
  • Logički okvir implementacije
  • Fizička/tehnološka platforma implementacije
  • Arhitektura GeolISS-a
  • Standardi
slide4

GeolISSpredstavlja repozitorijum za digitalno arhiviranje, pretraživanje, analizu i vizuelizaciju geoloških podataka.

Cilj implementacije bio je u omogućavanju integrisanja postojećih, arhivskih, geoloških podataka, publikovanih karata različitih razmera, podataka koji se trenutno prikupljaju, kao i Web publikovanje.

konceptualni semanti ki model geoliss a1
Konceptualni – semantički model GeolISS-a

Koncept predstavlja jezgro geolISS-a preko koga se vrši validacija, klasifikacija i specifikacija vrednosti atributa svojstava opserviranog i interpretiranog. Takva uloga koncepta omogućena je agregacijom geoloških rečnika: petrološke klasifikacije, mineraloške klasifikacije, geohronološkeskale, leksikona kartiranih jedinicaidr.

Opservacije su implementirane za zapis rezultata opserviranih i/ili merenihsvojstava, odnosno kao osnova za klasifikaciju i interpretaciju geoloških karakteristika. Svako opservirano svojstvo moguće je izraziti kvalitativno, kvantitativno, fotografijom i/ili skicom ili geometrijskim oblikom. Pri tom se kvalitativnevrednosti svojstava verifikuje preko koncepta, tj. rečnika.

konceptualni semanti ki model geoliss a2
Konceptualni – semantički model GeolISS-a

Prostorni entiteti su tretirani kao lokacije opservacija i opservirani ili interpretirani geološki entiteti u realnom geografskom prostoru.

Opis je implementiran kao instance opservacija i interpretacija/koncepta. Svaka instanca je skup atributa dodeljenih geološkom entitetu.

Metapodacisu implementirani u nameri evidentiranja intelektualnog i fizičkog izvora podataka, kao i podataka preuzetih iz literature.

logi ki model geoliss a
Logički model GeolISS-a

Logički model – formalizovanje konceptualne sheme uređivanjem interne strukture kroz kardinalnost/asocijativnost logički i/ili tematski srodnih grupa podataka.

Tehnološki zavistan od RDBMS-a (MS Sql Server + ESRI UML Profil)

tehnolo ka platforma implementacije geoliss a
Tehnološka platforma implementacije GeolISS-a

GeolISS je fizički implementiran u okviru ESRI, ArcGIS tehnologije. UML shema je kompajlirana u personal geodatabase (MS Jet 4.0 Engine) i enterprise SDE geodatabase u okviru MS SQL Server-a.

kori eni standardi
Korišćeni standardi
  • ISO TC211 za standardizaciju geografskih informacija (http://www.isotc211.org);  
  • ISO 19115, 19139 za standardizaciju metapodataka;
  • Standardizainteroperativnost– razmenupodataka

Značajan uticaj na projektovanje i implementaciju GeolISS-a imala je mplementacijaschemeGeoSciML-a, od strane IUGS-a (www.geosciml.org),

NGMDB implementacija USGS-a i CGS-a, implementacije informacionih sistema različitih evropskih geoloških zavoda (BRGM, BGS, CGZ i dr.)