Unga till arbete
Download
1 / 21

Unga till Arbete - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Unga till Arbete. ESF-projekt inom programområde 2 090810-120630 ”Erfarenhet och forskning visar att för väldigt många utgör ett skolmisslyckande början på en livslång resa in i utanförskap.” Helhetssyn och långsiktighet Nationalekonom Ingvar Nilsson. Unga till Arbete.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Unga till Arbete' - nasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Unga till arbete

Unga till Arbete

ESF-projekt inom programområde 2 090810-120630

”Erfarenhet och forskning visar att för väldigt många utgör ett skolmisslyckande början på en livslång resa in i utanförskap.”

Helhetssyn och långsiktighet

Nationalekonom Ingvar Nilsson


Unga till arbete1

Unga till Arbete

ESF-projekt inom programområde 2 090810-120630

Unga utanför, 16-25 år

2007: 85 300

2008: 102 000

2009: 126 300


Unga till arbete 090810 120630

Unga till Arbete: 090810-120630

Bakgrund: förstudie 2008

”Ungdomar med psykiska funktionshinder”

ESF – Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan

_______________________________________________________

Landets högsta andel arbetslösa i åldersgruppen 16-24 år

Landets högsta andel med aktivitetsersättning 19-29 år

Markant ökning av psykiska diagnoser


Unga till arbete 090810 1206301

Unga till Arbete: 090810-120630

Syfte

Skapa förutsättningar för arbete eller varaktig sysselsättning

Skapa bestående samverkansformer mellan myndigheterna och implementera gemensamma metoder


Unga till arbete 090810 1206302

Unga till Arbete: 090810-120630

Målgrupp

Unga arbetslösa mellan 18-35 år med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik eller inlärningssvårigheter


Unga till arbete 090810 1206303

Unga till Arbete: 090810-120630

Deltagare: 200

Fördelning aktörer

Arbetsförmedlingen: 17

Försäkringskassan: 76

Socialtjänsten: 30

Gymnasieskolan: 6

2 eller flera av ovanstående: 26

___________________________________

155


Unga till arbete 090810 1206304

Unga till Arbete: 090810-120630

Deltagare: uppskattad diagnosfördelning
Unga till arbete

Dec 2009

Skrivs in i projektet

Dec 2009

Arbetsträningsplats

Feb 2010

Förläng arbetsträning

Mars 2010

50% anställning med lönebidrag

Maj 2010

Självförsörjande

Jan 2010

Får en god man

April 2010

50% aktivitetsersättning FK

Dec 2009

Får en SIUS

Skola

Socialen


Unga till arbete 090810 1206307

Unga till Arbete: 090810-120630

Gruppaktiviteter

Fokus: självbild, egenskaper, förutsättningar, intresse, målbild, delaktighet

Verktyg: samtal, hemuppgifter, studiebesök, föreläsningar, bikupor, ”walk and talk” – styrt av deltagarnas behov

Antal grupper: 3

Antal medverkande: 21

Resultat 120229

Barnledig 1

Arbete 7

Arbetsträning 3

Starta Eget 1

EDV 1

IU/ssk/pågående gr. 8


Unga till arbete 090810 1206308

Unga till Arbete: 090810-120630

Treklövern

Rehabiliteringsverksamhet inom AME (Gävle kommun) med förberedande arbetsträning för personer med psykisk ohälsa och funktionshinder

49 deltagare från Unga till Arbete

Tidssnitt ca 1 ½ år

Dominerande diagnoser: personlighetsstörning, ångest + NPFUnga till arbete 090810 12063010

Unga till Arbete: 090810-120630

Framgångsfaktorer

 • Rätt resurser i relation till aktuell målgrupp/uppdrag

 • Högt engagemang och flexibilitet visavi professionens ramar

 • Samverkan med:

 • hög mötesfrekvens internt och externt

 • kontinuitet internt och externt, struktur och rutiner

 • Som konsekvens därav:

 • möjlighet till samtidiga beslut om samordnade insatser

 • dramatiskt kapade ledtider

 • minskning av beslut i konflikt med varandra


Unga till arbete 090810 12063011

Unga till Arbete: 090810-120630

Framgångsfaktorer

 • SIUS – förstärkt insats

 • minimerad väntetid

 • kommit in tidigare i ärendet

 • vidgade ramar för uppdraget

 • Ärendeansvar

 • medverkande handläggare har ansvarat för aktuella ärenden

 • inga ombudsärenden


Unga till arbete 090810 12063012

Unga till Arbete: 090810-120630

Lärdomar - erfarenheter

 • Stöd vardagsstruktur

 • boende, ekonomi, fritid, myndighetskontakter

 • Vid sjukdom: utredning och behandling

 • förutsättning för förbättrat mående

 • förutsättning för anpassning och rätt stödinsatser

 • Effektiviserad process

 • tydlig processkedja inom Arbetsförmedlingen med möjlighet till insatser av arbetspsykolog – arbetsterapeut - SIUS


Unga till arbete 090810 12063013

Unga till Arbete: 090810-120630

Lärdomar - erfarenheter

 • Täcka fältet i nivå 2

 • stödfunktioner som ex. sociala coacher för att överbrygga glappet mellan

 • förberedande nivå (nivå 1) och direkt arbetsmarknadspolitiska insatser som fullödig

 • praktik och anställning (nivå 3).

 • Samverkan

 • när tydligt med behov av andra insatser nödvändigt med dialog för att ex. säkerställa

 • rätt underlag inför fortsatt behandling och/eller ersättning via ex. Försäkringskassan


Unga till arbete 090810 12063014

Unga till Arbete: 090810-120630

Systemfel

 • Tillgänglighet/information/anpassning

 • verksamheten förutsätter förmåga formulera behov och förstå information

 • möten/information sker ofta i sammanhang med stora grupper

 • Övergång skola - Arbetsförmedlingen

 • bristande rutiner för utbyte information och aktualisering

 • Effekt: snabba insatser ersätts av rundgång i 5-10 år

 • Anpassade tjänster inom Arbetsförmedlingen

 • kriterier för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program exkluderar personer i behov av

 • Arbetsförmedlingens stöd men utan förutsättningar delta

 • Kriterier SIUS

 • urval och pinnstatistik


Unga till arbete 090810 12063015

Unga till Arbete: 090810-120630

Metoder & implementering


Unga till arbete 090810 12063016

Unga till Arbete: 090810-120630

Metoder & implementering


Unga till arbete 090810 12063017

Unga till Arbete: 090810-120630

Visioner

Samverkan mellan medverkande aktörer

Etablerad samverkan med upparbetade rutiner och behövliga

resurser

Nya yrkesroller

Behov av sociala coacher som går utanpå SIUS-rollen

Gemensam arena

Arena för såväl närmare samarbete mellan samverkande parter som aktiviteter för målgruppen