the bridge association n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Bridge Association PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Bridge Association

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

The Bridge Association - PowerPoint PPT Presentation

nasia
86 Views
Download Presentation

The Bridge Association

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The Bridge Association GRUNDTVIG PROJECT

 2. Culturalroots of our region Most peoplearethechildren and grandchildrencitizens of East part of Poland - before II World War .After II World war they went old German areas . So we have old German materialculture and culture of everydayliving of peplefrom regions presentLithuania, Bielarus and Ukrainian. Ourvillagescultureislikethis : food, songs, handicraft,clothes arefrom east Poland but materialreamains (old coutriesbuildings, churches, cementeries,) areconnectedwith past of German peoplelivinghere for years.

 3. Theworkshops • We haveprepared: • TheFrivolitsworkshops • Theworkshop of regionalKresoviansongs • The Google CreatorMaps • We plane ; • Thejournalistworkshop

 4. In cooperationwithThe3rd AgeUniversity Swiebodzin

 5. FrivolitsworkshopCultural Centre Swiebodzin

 6. FrivolitsworkshopCultural Centre Swiebodzin In action …. withinstructor StanislawaKelm

 7. Folk songsactivities Instructor : MrWaclaw Kondratiuk Meeting inTheKresovian house

 8. Kresoviansongsworkshopsincooperatingwith The 3rd AgeUnivesity & & TheKresovianSociety

 9. Common feastsongssinging And TheChoir and evenyoungsolist

 10. Thebest song competition

 11. The Google mapsstudies CooperatingwithThe 3rd AgeUniversity- Świebodzin The 3rd AgeUniversity –Sulechów

 12. InstructorMr Adam Gonciarz

 13. Paparazzizone www. okolicenajbliższe.pl • START / Aktualności / Biesiada kresowian • A AA • al|2013-02-22 11:28:46   • Ciekawe przedsięwzięcie realizuje stowarzyszenie „Pomost”. Te, podejmowane obecnie, ma na celu stworzenie pewnego modelu kulturowego charakterystycznego dla naszej części Ziemi Lubuskiej, a związanego z adaptacją wzorców przywiezionych tu wraz z falą repatriacji i wędrówką Polaków na Ziemnie Odzyskane. • W pierwszej połowie lutego, w siedzibie Świebodzińskiego Związku Kresowian, odbyła się Biesiada pieśni i piosenki kresowej wieńcząca cykl warsztatów poświęconych tradycyjnym utworom wywodzącym się z różnych tradycji i kręgów kulturowych ciągle obecnych w kulturze społeczności regionu świebodzińskiego. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie „Pomost” we współpracy ze ŚZK oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Świebodzinie. • Spotkanie poprowadzili Wacław Kondrakiewicz (prezes Świebodzińskiego Związku Kresowian) wraz z Janiną Adamczyk. Wzięli w nim udział oczywiście członkowie związku, w tym chór „Kresowe Więzi” z instruktorką Agnieszką Stoczewską. Przez długi czas, przy wspólnym śpiewaniu, wszyscy świetnie się bawili. • Dorobek kulturowy i tradycje Ziemi Świebodzińskiej zostaną zaprezentowane na arenie międzynarodowej jako swoisty, niemający prawdopodobnie swojego odpowiednika w Europie fenomen kulturowy. To, co przetrwało z tamtych lat, a co zapewne będzie współtworzyć przyszłość, zostanie pokazane zagranicznym partnerom projektu „TheTraditionalVillage for a Future Life” realizowanego w ramach programu Gundtvig finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce.

 14. Certificates for members of workshops

 15. OursoonplansInteresting but ratherunknowntouristic TheExcursion– Swiebodzin region TheExcursion– Sulechów region

 16. Excursions • We will prepare 2 excursion via villages of Swiebodzin and Sulechów region( about10-12 villages) Twogroups of learnerswill prepare fotos, films and interviews materials aboutthe most valuableaspects of villagesliving. We will noticed old German remainsand Polish folk culturethatcan be presented for tourists and visitors of thoseareas.