investi n multiplik tor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Investiční multiplikátor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Investiční multiplikátor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Investiční multiplikátor - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Investiční multiplikátor. Disponibilní důchod. Osobní důchod – souhrn veškerých důchodů, které domácnosti obdrží.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Investiční multiplikátor' - nash


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
disponibiln d chod
Disponibilní důchod
 • Osobní důchod – souhrn veškerých důchodů, které domácnosti obdrží.
 • Získá se tak, že se od čistého národního produktu (NNP) odečtou zisky, které si firmy podrží, nepřímé daně, platby vládě na sociální pojištění a čisté úrokové platby placené ostatním sektorům s výjimkou domácností a připočteme všechny transferové platby, které domácnosti dostávají.
 • Disponibilní osobní důchod – se získá, pokud od osobního důchodu odečteme osobní daně. Občané disponibilní důchod rozdělují mezi spotřební výdaje včetně úrokových plateb a čisté osobní úspory.
spory ve st t
Úspory ve státě
 • čisté osobní úspory (NPS), které domácnosti vytvářejí z disponibilního důchodu,
 • hrubé úspory firem (GBS), což je znehodnocení kapitálu plus všechny výdělky zadržené firmou (nerozděl. zisky, rezervy)
 • čistý vládní přebytek (NGS), který představuje přebytek daňových příjmů nad jejími výdaji.
investice
investice
 • Investice – je to ekonomická činnost, při níž se subjekt vzdává části současné spotřeby s výhledem na zvýšení budoucí spotřeby. Investice se hradí z úspor a odpisů.
 • Hrubé investice ( In ) se rozlišují na:

- hrubé domácí investice (Ig)

- čisté zahraniční investice (X) - po odečtení domácích investic do zahraničí

 • V rovnovážné ekonomice platí, že se naměřené úspory rovnají naměřeným investicím
spot ebn funkce
Spotřební funkce
 • Spotřební funkce (individuální) zobrazuje vztah mezi úrovní spotřebních výdajů domácností a úrovní disponibilního důchodu domácností.
 • Bod vyrovnání – je bod, kdy spotřební funkce protíná osu 45. Ukazuje, že v tomto bodě se přesně vyrovnávají spotřební výdaje a důchody domácností. Domácnosti v tomto bodě ani nespoří, ani nemají záporné úspory.
 • Jestliže spotřební funkce leží nad osou kvadrantu, domácnosti vykazují záporné úspory, a jestliže leží pod osou kvadrantu, mají domácnosti kladné úspory. Výše kladných nebo záporných úspor se vždy měří jako svislá vzdálenost mezi spotřební funkcí a osou kvadrantu.
mezn sklon ke spot eb
Mezní sklon ke spotřebě
 • Mezní sklon ke spotřebě – je dodatečná částka peněz, kterou lidé vydají na spotřebu, dostanou-li dodatečnou peněžní jednotku důchodu. Vypočítá se jako podíl přírůstku spotřeby a přírůstku důchodu. MPC je číselně vyjádřený mezní sklon ke spotřebě tj. směrnice tečny ke spotřební funkci.

Přírůstek spotřeby

Mezní sklon ke spotřebě =

Přírůstek důchodu

mezn sklon k spor m
Mezní sklon k úsporám
 • Mezní sklon k úsporám (MPS) – je dodatečná částka peněz, kterou lidé uspoří, dostanou-li dodatečnou peněžní jednotku. MPS dostaneme jako zrcadlový obraz mezního sklonu ke spotřebě, tedy jako podíl přírůstku úspor a přírůstku důchodu, nebo jestliže od 1 odečteme MPC.

Přírůstek úspor

Mezní sklon k úsporám =

Přírůstek důchodu

celkov investice
Celkové investice

Celkové investice se skládají:

 • nákupů obytných budov,
 • z investic do továrních budov a zařízení
 • z přírůstku zásob.
 • Investice mají dvě základní úlohy:
 • ovlivňovat agregátní poptávku a tím i produkt a zaměstnanost
 • vedou k akumulaci kapitálu, tzn. že dlouhodobě vedou ke zvyšování potenciálního produktu a podporují ekonomický růst.
determinanty investic
Determinanty investic
 • investice závisí na příjmech, které budou generovány celkovou hospodářskou aktivitou, neboli výší a tempem růstu HDP.
 • výši investic velmi ovlivňují také investiční náklady. Tyto náklady jsou determinovány faktory jako úroková sazba, vládní daně, daňové slevy apod.
 • třetím faktorem určujícím investice je očekávání a důvěra firem.
 • investice také ovlivňuje vláda prostřednictvím aktivní monetární politiky, daňových programů a obecného zaměření mikroekonomických politik.
investi n multiplk tor
Investiční multiplkátor
 • Přírůstek investic způsobuje nárůst produktu a zaměstnanosti, naopak pokles investic vyvolá pokles produktu a zaměstnanosti. Tento přírůstek investic ovšem zvýší HDP ve větším, neboli multiplikovaném rozsahu, který převyšuje původní přírůstek investic. Tento zvětšený účinek investic se nazývá multiplikační efekt investičních výdajů (investiční multiplikátor).
 • Investiční multiplikátor je číslo, kterým musíme vynásobit změnu investic, abychom obdrželi výslednou změnu celkového produktu.