Hoe het begon - PowerPoint PPT Presentation

kenmerk 17 de expansie van de christelijke wereld onder andere in de vorm les 27 de kruistochten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoe het begon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoe het begon

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Hoe het begon
121 Views
nariko
Download Presentation

Hoe het begon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kenmerk 17De expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm Les 27: De Kruistochten

 2. H3:§ 8:p53 Hoe het begon • De moslim geworden Turken werden steeds sterker en vormde een bedreiging voor de Byzantijnse macht. • De Byzantijnse keizer Alexei vroeg de Paus, Urbanus II om een klein leger van ridders om hem te helpen bij een “probleempje” met de Turken • De paus greep deze oproep aan om zijn macht te versterken. Hij kon door op te roepen aan een kruistocht mee te doen meer macht over de mensen (mn. de adel/edelen) krijgen • Hij vertelt dat de ongelovigen pelgrims doden, Christelijke broeders vermoorden en Jeruzalem (de Heilige stad) bezetten. • In het handboek wordt enerzijds gesteld dat pelgrims geen problemen hadden de Heiligen Plaatsen te bezoeken. Anderzijds stelt men ook dat dit met de komst van de Turken/Seldjoeken vanaf de 11e eeuw veranderde. Hier wordt een aanleiding gesuggereerd de kruistochten te beginnen. Er was echter geen sprake van stelselmatig slecht behandelen van pelgrims door de Turken. Dit verhaal berust op (oude) propaganda!

 3. H3:§ 8:p53 Kruistochten • Alexei schrok zich dood door dat ongeregelde zooitje • Dat zooitje plunderde er trouwens lustig op los • Al in Europa was het raak: de Joden en steden op de Balkan • 7 officiële kruistochten, maar ook heel wat vreemde tochten (1096-1291) • Veel misdaden door de kruislegers begaan: voorbeeld bij inname van steden, waaronder Jeruzalem (zie verder)

 4. Bij de Eerste Kruistocht (1096-1099) werd niet alleen de moslimsbevolking van Jeruzalem uitgemoord, maar ook de in de weglopende Christenen en Joden! Ook hier is het boek wederom tendentieus. “Een soortgelijk wangedrag vond plaats na de verovering van Jeruzalem in juli 1099. Na de inname van de stad doodden de christenen iedereen die ze tegenkwamen, mannen, vrouwen en kinderen. Sommigen die zich hadden teruggetrokken in en op het dak van de Al Aqsa-moskee, werden daar belegerd door Tancred. Ze gaven zich in ruil voor een groot losgeld aan hem over en kregen zijn banier als teken van zijn bescherming. De volgende ochtend echter drong een bende kruisvaarders de moskee binnen. Iedereen werd afgeslacht. Toen Raymond van Aguilers later die ochtend het tempelcomplex ging bekijken, moest hij zich een weg banen door de lijken. Runciman brengt zijn verontwaardiging nu ook expliciet onder woorden. Het bloedbad schokte de wereld. Zelfs christenen waren geschokt door de gebeurtenissen. De moslims, die tot dan toe nog wel bereid waren geweest zaken te doen met de Franken, besloten dat de christenen moesten worden verdreven. Zo werd ‘dit bloedige bewijs van christelijk fanatisme’ de oorzaak van een fanatieke tegenaanval van de islam. Toen er later door ‘wiserLatins’ pogingen werden gedaan om tot vreedzame coëxistentie te komen, liepen die stuk op de herinnering aan dit bloedbad.” Kruistochten en propaganda

 5. The siege of Jerusalem, 1099 Gewoon een lekker topje hakken?

 6. Kruistochten • De eerste kruistocht verliep redelijk succesvol, • ondanks alle doden en leidde tot de stichting van de kruisvaardersstaten (zie dia) in het Midden-oosten. • Daarna begint eigenlijk het verval al door • de snelle opkomst van de Mamelukken onder Saladin • en vooral door het gebrek aan samenwerking onder de kruisvaarders, of met elkaar, of met bv Byzantium of door de bemoeienissen van de kerk. • In het boek staat dat de 5e kruistocht een succes was. • Het was echter een gedeeltelijk succes noemen, mede vanwege de geslaagde acties van de Hollanders en Friezen. Maar eerder is het een mislukking door de bemoeienissen van het Vaticaan.

 7. Kruisvaarders Staten

 8. Saladin

 9. Negatief houding van de moslims t.a.v. Christenen wordt wantrouwig Positief Italiaanse handelssteden bloeien op Allerlei nieuwe producten In aanraking met een hoogstaande cultuur sterke invloed Wil/idee zelf de wereld te gaan verkennen Gevolgen kruistochten

 10. Crac des Chevaliers

 11. voordeur

 12. Binnenpoort

 13. Crac des Chevaliers

 14. Crac des Chevaliers

 15. In de gracht

 16. Crac des Chevaliers

 17. Gallerijtje

 18. Binnenplein

 19. Eetzaal