eur pai uni a t bbszint korm nyzati rendszer
Download
Skip this Video
Download Presentation
Európai Unió: A többszintű kormányzati rendszer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Európai Unió: A többszintű kormányzati rendszer - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Európai Unió: A többszintű kormányzati rendszer. Humán erőforrás menedzser szak, 2005. május 13-14. Dr. Kaiser Tamás Egyetemi adjunktus Veszprémi Egyetem, Társadalomtudományok és EU Tanulmányok Tanszék. Az EU mint többszintű kormányzati rendszer. Európai belpolitika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Európai Unió: A többszintű kormányzati rendszer' - nariko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eur pai uni a t bbszint korm nyzati rendszer

Európai Unió: A többszintű kormányzati rendszer

Humán erőforrás menedzser szak, 2005. május 13-14.

Dr. Kaiser Tamás

Egyetemi adjunktus

Veszprémi Egyetem, Társadalomtudományok és EU Tanulmányok Tanszék

az eu mint t bbszint korm nyzati rendszer
Az EU mint többszintű kormányzati rendszer
 • Európai belpolitika
 • Egységes Európai Okmány, Maastrichti Szerződés, Amszterdami Szerződés, Nizzai Szerződés, Szerződés Európa Alkotmányáról
 • Bővítési hullámok-intézményi reformok
 • Elmélyítés és/vagy bővítés
 • Az európaizációs folyamat
 • „top-down”
 • „bottom up”
 • „horizontal”
 • Az EU többszintű intézményi struktúrája
 • Kormányzat nélküli kormányzás(governance)
 • Nemzetek feletti (szupranacionális)szint
 • Nemzeti (kormányzati) szint
 • Szubnacionális szint
 • Civil társadalom
 • Közpolitikai hálózatok (policy network)
az eur pai belpolitika 1
Az európai belpolitika 1.
 • Integrációs formák
 • Szabadkereskedelmi terület
 • Vámunió
 • Közös piac
 • Egységes(belső)piac
 • Gazdasági Unió
 • Politikai Unió
 • Az integráció előrehaladása
 • Európai Szén-és Acélközösség(1951)
 • Európai Gazdasági Közösség, Euratom (Római Szerződések,1957)
 • Bővítési hullámok (1973,1981,1986)
 • Egységes Európai Okmány (1986)
 • Maastrichti Szerződés-EU (1992)
 • Amszterdami Szerződés (1997)
 • Nizzai Szerződés (2000)
 • Szerződés Európa Alkotmányáról (2004)
az eur pai belpolitika 2 elm leti megk zel t sek
Az európai belpolitika 2.Elméleti megközelítések
 • Funkcionalizmus és neofunkcionalizmus
 • „Nem vitatott területek” kooperációja
 • „Politikamentes”,elitista-technokratikus integráció integráció
 • „Spill-over”-hatás(funkcionális, politikai)
 • Szupranacionális,föderalisztikus jövőkép
 • Neoföderalizmus
 • Középpontban:a döntéshozatal
 • Modellország: NSZK
 • (kooperatív föderalizmus)
 • Probléma:legitimitás és/vagy hatékonyság
elm leti megk zel t sek
Elméleti megközelítések
 • A kormányközi elméletek
 • Az integráció hajtóereje :a tagállami önérdek (kormányközi alkufolyamatok)
 • Stabilitás,költséghatékonyság,belpolitikai racionalitás
 • Az integráció előrehaladása:csak ha a kormányközi együttműködés már nem hatékony
 • Az integráció fejlődése:ciklikus-bizonytalan jövőkép
 • A liberális kormányközi felfogás
 • A „kétszintű” játék modellje
 • A tagállamok érdekérvényesítő képességének modellezhetősége
 • A nemzet preferenciák folyamatos változása
az eur pai belpolitika fogalma
Az európai belpolitika fogalma
 • A „történelmi” döntések szintje alatti ,az első pilléren belül szerveződő,mindennapi döntéshozatali folyamatok
 • Közös intézmények és egységesített eljárások
 • Sokszereplős,fragmentált kormányzás
 • Többszintű
 • Politikai tér
az eur pai uni int zm nyrendszere 1
Az Európai Unió intézményrendszere 1.
 • Az Európai Unió és a három pillér
 • Cél:a gazdasági integráció elmélyítése politikai integráció nélkül
 • Eredmény: a három pilléres szerkezet (Maastricht)
 • Az EU nem jogi kategória, inkább politikai fogalom!
 • A gyakorlatban az Unió „kölcsönveszi a Közösségek intézményeit
 • Első pillér-szupranacionális jellegű
 • Egységes piac, gazdasági és monetáris unió
 • Közös intézmények, jogrendszer
 • Közös és közösségi politikák
 • Második, harmadik pillér-kormányközi jellegű
 • A három pillér jogforrási rendje eltérő
az eur pai uni int zm nyrendszere 2
Az Európai Unió intézményrendszere 2.
 • „Sui generis” intézményrendszer
 • Kormányközi és szupranacionális elemek ötvözete
 • Nem állam vagy nemzetközi szervezet
 • Fő szervek:
 • Tanács-kormányközi
 • Európai Tanács-kormányközi
 • Bizottság, Bíróság,Számvevőszék-szupranacionális
 • Európai Parlament-demokratikus
 • Tanácsadó szervek:
 • Régiók Bizottsága
 • Gazdasági és Szociális Bizottság
 • Pénzügyi szervek:
 • Európai Központi Bank
 • Európai Beruházási Bank
eur pai tan cs
Európai Tanács
 • Az EU csúcsszerve 1974-től
 • A tagállamok állam-és kormányfőinek testülete
 • Feladata: stratégiai döntések meghozatala, kompromisszumok elfogadása(„egyezségcsomag”)
 • Nem alkot jogszabályt (az előterjesztést a Tanács fogadja el)
 • A külpolitikai irányvonal meghatározása
 • Soros elnökség(csúcstalálkozók)
 • Kormányközi konferenciák
 • Nem az EU intézményi keretében folynak
 • Feladat: az alapító szerződések módosítása
 • Ratifikációs kötelezettség a tagállamok részéről
miniszterek tan csa
Miniszterek Tanácsa
 • Kormányközi jogalkotó szerv
 • Kilenc konfiguráció(ÁÜT, Ecofin,Mezőgazdasági és Halászati Tanács)
 • Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER)
 • Munkacsoportok
 • Döntéshozatal:
 • Minősített többség(232 igen)+népességi szűrő (Unió népességének 62%-a)
 • Egyhangú döntés
 • Szavazati arányok(minősített többség esetén)
 • Németo.,Fr.o.,Olaszo.,GB-29
 • Görögo.,Belgium,Csehország, Portugália, Magyarország-12,Málta-3 szavazat
eur pai bizotts g
Európai Bizottság
 • Az EU „kormánya”
 • Javaslattevő,döntés-előkészítő,végrehajtó, ellenőrző szerv
 • Felelős az EU külső képviseletéért
 • Tagjai:elnök (J.M.D. Barroso),biztosok(2004. nov.1-től:1 tagállam-1 biztos)
 • Főigazgatóságok (34)
 • A „Szerződés őre”
 • Beszámolási kötelezettség az EP felé
eur pai parlament
Európai Parlament
 • Társ-jogalkotó, 5 évre közvetlenül választott szerv (1979)
 • 2004 júliusától 732 képviselő (Magyarország-24)
 • Székhely: Strasbourg („nagy plenárisok”), Brüsszel („mini plenárisok”), Luxemburg (Főtitkárság)
 • Transznacionális pártfrakciók (legalább 2 ország kell)
 • mandátum-európai,politikai Szabad, vagy nemzeti érdekek?!
 • Az európai parlamenti munka szereplői
 • Elnök-két és fél év-Pat Cox
 • Szakbizottságok (20)
 • Elnökök Konferenciája
 • Iroda
eur pai b r s g
Európai Bíróság
 • Az Eu legfelsőbb jogértelmező fóruma (1957-től)
 • Székhely: Luxemburg
 • A Bíróság felépítése:
 • Bíróság (mint legfelsőbb bíróság)
 • Felső Bíróság (nem állami szervek megkeresései)
 • Bírói panelek (specifikus témák)
 • Főtanácsnokok (8)
 • Bírói kar: három éves rotáció
 • Bírói szerepfelfogás: aktivizmus (1979: Cassis de Dijon ügy)
 • Eddig:főleg gazdasági ügyek
 • Kihívás: Alapvető Jogok Chartája (Európai Alkotmány)
gazdas gi s szoci lis bizotts g
Gazdasági és Szociális Bizottság
 • A neokorporatizmus és funkcionalizmus jegyében született (1957), székhelye Brüsszel
 • A GSZB felépítése:
 • Munkaadók (ipari köz-és magánszféra,kereskedelmi, pénzügyi és egyéb vállalatok)
 • Munkavállalók (nemzeti szakszervezeti szövetségek)
 • Egyéb tevékenységek (parasztszövetségek,környezetvédelmi érdekcsoportok)
 • Tagjai: kormányok által delegált 312 fő (Magy.o.-12)
 • Jogköre: konzultáció, tanácsadás, véleményezés (határidőre)
 • Felépítése:Elnök,alelnökök,Büró, szekciók (6)
 • Jelentősége: lobbizás, hálózatépítés,civil részvétel erősítése
r gi k bizotts ga
Régiók Bizottsága
 • Működése: 1994-től (Maastrichti Szerződés) Brüsszelben
 • Előzmény: Regionális és Helyhatóságok Konzultatív Tanácsa, politikai régiók fellépése (föderális országok)
 • Alapelvek: szubszidiaritás, proximitás, partnerség
 • Jogkör: konzultáció, tanácsadás,véleményezés (határidőre), nem kötelező erejű
 • Oktatás,foglalkoztatás
 • Gazdasági és szociális kohézió
 • TEN, környezetvédelem
 • Összetétel: 50-50%-ban helyhatóságok és regionális hatóságok (kormányok jelölik, 317 fő, Magy.o.-12 )
 • Szervezet: Elnök, alelnökök, Büró, szakbizottságok (6)
 • Kihívások:
 • Egyes régiók növekvő politikai és gazdasági súlya
 • EU25: növekvő területi fejlettségi különbségek
az eur pai rdekcsoportok
Az európai érdekcsoportok
 • Az érdekcsoportok típusai:
 • Ágazati (UNICE, COPA)
 • Közérdekű (Európai Szakszervezetek Konföderációja)
 • Lobby-korszak 1997-től
 • Keretfeltétel:az európai belpolitika
 • Intézményes és informális csatornák-a „brüsszeli dzsungel”
 • Célpont: a Bizottság
 • Diffúz érdekeket képviselő csoportok (zöld mozgalmak és NGO-k), lobbyszervezetek (7500)
 • Területi érdekcsoportok
 • Regionális Információs Irodák
 • CLRAE (Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa)
 • CEMR (Európai Telepűlések és Régiók Tanácsa)
 • AER (Európai Régiók Gyűlése)
a demokratikus deficit 1
A demokratikus deficit 1.
 • A Maasrichti Szerződés tárgyalásakor kerül be a köztudatba+összefonódott az EP törekvéseivel
 • A demokratikus kontroll erősítésének igénye
 • Polgárközeliség
 • Nyilvánosság
 • Intézményi működés egyszerűsítése és átláthatóvá tétele
 • Definíció:
 • a hatáskörök a demokratikus tagállami intézményektől a nem választott, „templom-szerkezetű” közösségi intézményekhez kerülnek
 • Meghatározó a minősített többség
 • Megnő a tagállami kormányok befolyása
 • Megoldás:intézményi reformok
 • Közösségi szintű demokrácia
 • Közösségi és tagállami szint kapcsolatrendszerének a reformja
a demokratikus deficit 2
A demokratikus deficit 2.
 • Közösségi szintű demokrácia
 • EP emancipáláa
 • EU „parlamentarizálása”
 • A Bizottság mint politikailag felelős testület
 • Szubszidiaritás elve („Régiók Európája”)
 • Közösségi és tagállami szint kapcsolatrendszerének reformja
 • „Kétszintű elképzelés”
 • „Parlamentarizáló elképzelés”
 • Laekeni Nyilatkozat:
 • Hatáskörök jobb meghatározása és elosztása
 • Az EU eszközrendszerének egyszerűsítése
 • Átláthatóság, demokrácia és hatékonyság
 • Európai polgárok Alkotmánya (Konvent)
a funkcionalista logika kritk i
A funkcionalista logika kritkái
 • A funkcionalista logika alapja: a spill-over
 • Az európai gazdasági fejlődés önfenntartó
 • Politika=ügyek szakszerű intézése
 • Kritikák:
 • A pozitív integráció értékrangsort igényel
 • A „nagy” politikák nem kerülnek a „kis politikák” befolyása alá
 • Nem elég az output-legitimáció
 • DE: nem valósulhat meg a hagyományos input-legitimáció sem-NINCS „EURÓPAI DÉMOSZ”!!
 • Megoldás: a differenciált együttműködés
 • „Többsebességes Európa”
 • „Változó geometriájú Európa”
 • „A la carte Európa”
a tag llami rdek rv nyes t s bottom up eur paiz ci
A tagállami érdekérvényesítés („bottom-up” európaizáció)
 • Érdekérvényesítő képességet befolyásoló tényezők:
 • Gazdasági erőforrások és versenyképesség
 • Geostratégiai fekvés és katonai potenciál
 • Kulturális elismertség
 • Nemzetközileg elismert vezető személyiségek
 • Innovációs képesség, kiemelkedő K+F
 • Sikeres érdekérvényesítő stratégiák
 • Kis államok lehetőségei:
 • Közvetítő diplomácia (soros elnökségek )
 • Rugalmasan változó koalíciók kötése
 • Fontos tisztségek megszerzése-pl. Barroso, Cox, Kroes, Borg, Dimas, Reding, Boel, Ferrero-Waldner
 • Regionális szövetségek(Benelux, Északi Szövetség,V4)
r gi regionalizmus regionaliz ci
Régió,regionalizmus,regionalizáció
 • Régió-multidiszciplináris fogalom
 • Regionalizmus:önszerveződő „bottom-up” folyamat
 • Hogyan és miért?
 • Régiók Európája v.Európa Régiókkal?
 • Regionalizáció: „top-down” folyamat
 • Az 1990-es évek főárama
 • Alapvetően gazdasági indíttatású
 • „Új regionalizmus”
a regionalizmus motiv ci i
A regionalizmus motivációi
 • Kulturális, etnikai önszerveződések
 • Területfejlesztés,méretgazdaságosság
 • Állami feladatok „kiszervezése”
 • A versenyképesség („endogén növekedési potenciál” fokozása
 • Az EU kohéziós politikája
 • A demokrácia erősítése
 • Politikai csoportérdekek
a ter leti k zigazgat s szervez s
A területi közigazgatás-szervezés
 • Az állami hatalom-és munkamegosztás két dimenziója:
 • Vertikális és horizontális
 • A hatalom megosztása
 • A hatalmi ágak közötti munkamegosztás
 • Egy hatalmi ágon belüli munkamegosztás
 • Területi-helyi önkormányzatok (decentralizáció)
 • Állami dekoncentrált szervek (területi államigazgatás)
korm nyzati rendszerek
Kormányzati rendszerek
 • A tipológia alapja: a hatalom vertikális megosztása
 • Centralizált unitárius állam
 • Decentralizált unitárius állam
 • Regionalizált unitárius állam
 • Föderális állam
 • Kooperatív
 • Duális
region lis versenyk pess g
Regionális versenyképesség
 • Gazdasági növekedés+foglalkoztatás
 • Gazdasági szerkezet
 • Innovációs kapacitás, K+F
 • Elérhetőség
 • Munkaerő képzettség
 • Intézményi sűrűség
 • Társadalmi tőke
int zm nyi s adminisztrat v kapacit s
Intézményi és adminisztratív kapacitás
 • Intézményfejlesztés
 • Karcsúsítás vs. sűrítés
 • Szervezetfejlesztés
 • NPM vs. Hierarchikus rendszer
 • Humán erőforrás fejlesztés
 • Képzés, attitűd,teljesítmény-orientáció
 • Innovációs kultúra
 • Abszorpciós készség
 • Ötletek, források, ellenőrzés, fenntarthatóság
a t rsadalmi tanul s
A társadalmi tanulás
 • Az európai közpolitikai környezethez való alkalmazkodás
 • Előfeltétel:
 • Intézményi sűrűség
 • Társadalmi tőke
 • Segítő és akadályozó tényezők
 • Erőforrások újraelosztása
 • Új identitások megjelenése
a t rsadalmi t ke
A társadalmi tőke
 • Az EU-kompatibilis intézményi kultúra része
 • Polgárközeliség
 • Jószomszédság
 • Bizalom (generalizált reciprocitás)
 • Reputáció
 • Hídképző szervezetek, hálózatok jelentősége
 • A mérhetőség problematikája
 • Részvételi intenzitás
 • Befolyás mértéke
a f der lis orsz gok gyakorlata
A föderális országok gyakorlata
 • Formális és informális kapcsolati struktúrák
 • Feltétel:
 • Alkotmány v. más dokumentum szabályozza
 • Volt vmilyen előzménye
 • Vizsgálat:
 • Az európai politikák belső koordinációja (formális v. informális)
 • Részvételi lehetőség a közösségi döntéshozatalban ( 203. cikkely)
az eur pai politik k bels koordin ci ja
Az európai politikák belső koordinációja
 • Németország
 • Formális:”Bundesrat-eljárás”
 • Nem formális:Szektoriális konferenciák
 • Tartományi Miniszterelnökök Konferenciája,munkacsoportok
 • Belgium
 • Európai Ügyek Mimisztériuma (Konzultációs Bizottság, Konferencia
k pviselet a tan csban
Képviselet a Tanácsban
 • Németország
 • „Európai módosítások” (Alk.23.cikkely)
 • Kizárólagos kompetenciák esetén
 • Csak a szövetségi kormánnyal együttműködve szavazhatnak
 • Belgium
 • Kooperációs Egyezmény
 • 4+2 részvételi kategória
a hazai k zigazgat s s ter letfejleszt s int zm nyrendszere
A hazai közigazgatás és területfejlesztés intézményrendszere
 • Jogi keretek
 • Alkotmány (1949.évi XX. tv)
 • Önkormányzati tv.(1990. évi LXV. T v.)
 • 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről
 • Államigazgatási szervek
 • Országgyűlés
 • Kormány (minisztériumok, országos hatáskörű szervek, területi államigazgatási szervek)
 • Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért Felelős Tárca nélküli Miniszter Hivatala
 • Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal
 • Európai Ügyekért Felelős Tárca Nélküli Miniszter
a r gi fogalom magyarorsz gon
Arégió fogalom Magyarországon
 • NUTS-Területi statisztikai egységek nónenklatúrája (az EU kohéziós politikájának megvalósítására kialakított statisztikai térlehatárolás)
 • I-III.-regionális, IV.-V.-helyi szint
 • A NUTS II szint az „igazi” régió
 • Magyarországon 7 NUTS II (tervezési-statisztikai régió van)
 • Közép-Magyarország,Észak-Magyarország,Észak-Alföld,Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,Közép-Dunántúl,Nyugat-Dunántúl
a magyar ter letfejleszt s int zm nyrendszere
A magyar területfejlesztés intézményrendszere
 • Országos Területfejlesztési Tanács
 • Regionális Fejlesztési Tanácsok/Regionális Fejlesztési Ügynökségek
 • Megyei Területfejlesztési Tanácsok
 • Térségi Fejlesztési tanácsok (Budapest agglomeráció, Balatoni Fejlesztési Tanács)
 • Kistérségi Fejlesztési Tanácsok (többcélú kistérségi fejlesztési társulás létrehozása esetén)
 • Régiókoordinátorok
 • Kistérségi megbízottak
a struktur lis alapok lebonyol t s nak magyarorsz gi int zm nyrendszere
A Strukturális Alapok lebonyolításának magyarországi intézményrendszere
 • Monitoring Bizottságok
 • Irányító Hatóságok
 • Menedzsment Bizottságok
 • Közreműködő szervezetek
 • Kifizető Hatóság
 • Részletesen: Ágh-Rózsás-Zongor: Európaizálás és regionalizálás Magyarországon 220-230 o. letölthető: www.toosz.hu
ad