hiperkapnik solunum yetmezli inde noninvaziv ventilasyon
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon. Doç.Dr. Akın Kaya. +. Parankimal Hastalık (akciğer hasarı) Vasküler hastalıklar ARDS Pulmoner ödem Fibrozis KOAH. Ventilatuvar hastalık (pompa fonk. bzk.) KOAH CNS hastalıkları Spinal kord hastalıkları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon' - nardo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
solunum yetmezli i
Parankimal Hastalık

(akciğer hasarı)

Vasküler hastalıklar

ARDS

Pulmoner ödem

Fibrozis

KOAH

Ventilatuvar hastalık

(pompa fonk. bzk.)

KOAH

CNS hastalıkları

Spinal kord hastalıkları

Nöral hastalıklar

Müsküler hastalıklar

Göğüs kafesi deformiteleri

Solunum Yetmezliği

Tüberküloz sekelli hasta sıklıkla her iki kategoriye de dahildir.

solunum yetmezli i1
Solunum Yetmezliği
 • Parankimal hastalık
  • Primer olarak gaz değişimi etkilenir
  • Hipoksemi belirgindir
  • Hipoksinin sebebi V/Q bozukluğudur.
 • Ventilatuvar hastalık
  • Primer olarak ventilasyon etkilenir
  • Hiperkapni belirgindir
  • İleri evrelerde klinik olarak önemli hipoksi olur.

Hipoksemik Sol. Yetm.

Hiperkapnik Sol. Yetm.

slide6
Bronş obstrüksiyonu

Intrinsik PEEP artışı

Üst hava yolları

Sıvı birikmesi

SOLUNUM MERKEZİ

 • Sedativler
 • Uyku
 • Kronik hastalık

KAPASİTE

İŞ YÜKÜ

 • Mekanikproblemler
 • Hipoksemi, hiperkapni,
 • Asidozis
 • Malnütrisyon
 • Steroidler
slide7
Hiperkapnik solunum yetmezliği
 • PaCO2’nin 45 mmHg’dan yüksek VE pH’nın 7,35’in altında olması
 • Pekçok KOAH hastası PaCO2’nin 50-60 mmHg (7-8 kPa)’lık seviyelerine mükemmel uyum sağlamıştır
akut hiperkapnik sy
Akut hiperkapnik SY
 • Ventilatuvar hastalıklar
  • CNS hastalıkları
   • enfeksiyon, travma, zehirlenmeler
  • Spinal kord hastalıkları
   • Amiyotrofik lateral skleroz
  • Nöral hastalıklar
  • Müsküler hastalıklar
   • Myastenia Gravis
   • Gullian Barre hastalığı
  • Göğüs kafesi deformiteleri
   • Kifoskolyoz
   • Sternum anomalileri (P. ekskavatum, karinatus)
slide11
KOAH

NİV consensus conferences.

AJRCCM 2001;163:283-91

koah ve nimv
KOAH ve NIMV
 • Vital bulgular ve dispne skorlarında düzelme
 • Hastaların %58-93’ünde ETI önleme
 • Mortalite, morbidite, yoğun bakım ünitesinde ve hastane kalış süresinde azalma
 • Bu hastalarda uzun yıllar invaziv mekanik ventilasyon kullanımı gündemdeyken son yıllarda bu noninvaziv mekanik ventilasyona doğru kaymıştır
67 y koah l hasta akut solunum yetmezli i ile ybu ne al nd
67 Y, KOAH’lı hasta akut solunum yetmezliği ile YBU’ne alındı.
 • SS 30/dk, Yardımcı solunum kas kullanımı(+), taşikardi, terleme
 • PaO2:64 mmHg(FiO2 %40), PaCO2: 65mmHg, pH:7.28
 • Hastanın şuuru açık, koopere, hemodinami stable
uygun tedavi yakla m
Uygun Tedavi Yaklaşımı ?
 • 1. Monitorizasyon, standart medikal Td ( BD, Steroid, Antb)
 • 2. Entübasyon-Kontrollü MV+Med Ted
 • 3. Noninvasiv Mekanik Ventilasyon+ Med Ted
nimv endikasyonlar akut hiperkapnik solunum yetersizli i
NIMV endikasyonlarıAkut Hiperkapnik solunum yetersizliği

Akut solunum sıkıntısı bulgu ve belirtileri

 • Orta-ciddi dispne
 • Dakika solunum sayısı > 24, paradoks solunum ve yardımcı solunum kaslarının kullanılması

Gaz değişim anormalliklerin gözlenmesi

 • PaCO2 > 45 mmHg, pH < 7.35
62 y koah l hasta ybu ne akut sy ata ile yat r ld
62 Y, KOAH’lı hasta YBU’ne Akut SY atağı ile yatırıldı
 • Hastada artmış solunum çabası, taşikardi +

Konfusyon

PaO2: 50 mmHg(FiO2 50%)

PaCO2: 98 mmHg

pH: 7.11

uygun tedavi
Uygun tedavi?
 • 1. Standar ted+ monitorizasyon
 • 2. Entübasyon+ Kontrollü MV+ stan Ted.
 • 3. NIMV + Stan Ted.
nppv nin ba ar s n etkileyen fakt rler
NPPV’nin başarısını etkileyen faktörler
 • İyi nörolojik statü
 • Kooperasyon
 • Hasta başvurduğunda düşük asidoz ve hiperkapni
 • Düşük APACHE II skoru
 • İntakt ÜSY
 • Pnömoni olmaması
 • Kontrol edilebilir sekresyon
 • İlk 2 saatte tedaviye yanıt veren hastalar
ne zaman yo un bak m nitesi
Ne Zaman Yoğun Bakım Ünitesi
 • Ciddi solunum Yetmezliği
 • Başka organ yetmezliği varlığı
 • Entübasyon olasılığının değerlendirilmesi
 • NİV’un başarı olasılığı:ciddi asidoz, ciddi hiperkapni, koma,konfüzyon,orofasyal anormallik, ilk 1-2 saatte pH veya PCO2’de düzelmenin az olması
nimv monit rizasyon
NIMV-monitörizasyon
 • Arter kan gazı (pH, PaCO2)
 • Oksijen satürasyonu
 • Vital bulgular (TA, nabız, solunum sayısı, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, bilinç durumu, siyanoz)
 • Maskeden hava kaçağı
 • Hastanın sekresyonlarını çıkarabilmesi
koah hastalar n nppv den ay rma weaning
KOAH hastalarını NPPV’den ayırma (WEANING)
 • Stabil vital bulgular
 • RR < 24-28 (başlangıç RR’a bağlı olarak)
 • FiO2 < 50% ve EPAP < 5 cmH2O iken 
 • SaO2 > 90% ve PaCO2 olağan düzeylerinde

Hızlı Weaning NPPV’i sonlandır, yakın monitorizasyon, sorun olmadıkça kapalı tut başlama kriterlere uyduğunda tekrar başla

Yavaş Weaning  IPAP’ı 2 saatte bir 2-3 cmH2O azaltarak yakından izle

meta analysis n 8 koah paco 2 45 mmhg
Meta-analysis (n=8)KOAH, PaCO2>45 mmHg
 • NIV sonucunda
  • Mortalite azalır (RR 0.41; 95% CI 0.26, 0.64),
  • ETI azalır (RR 0.42; 95%CI 0.31, 0.59)
 • İlk bir saat içindeki iyileşme
  • pH (WMD 0.03; 95%CI 0.02, 0.04),
  • PaCO2(WMD -3 mmHg; 95%CI-0.78-0.03),
  • RR (WMD –3.08 bpm; 95%CI –4.26, -1.89).
 • Tedavi ile ilgili komplikasyonlar
  • (RR 0.32; 95%CI 0.18, 0.56) ve,
 • NİV ile hastanede kalış süresi
  • (WMD –3.24 days; 95%CI –4.42, -2.06)

Lightowler, Elliott, Wedzicha & Ram BMJ 2003; 326:185

slide31
International Consensus Conference in Intensive Care Medicine: Non-invasive ventilation in acute respiratory failure. Int Care Med 2001:27;166-78
 • KOAH akut atağı ile gelen ve hızla kliniği kötüleşen hastalarda, gaz değişiminin düzelmesi, solunum işinin azaltılması ve entübasyon ihtiyacının azaltılması için NİV mutlaka düşünülmeli. [A]
 • Hiperkapnik solunum yetmezliklerinde YB ve YB dışı hastalardaki karşılaştırma için RCT’lara ihtiyaç vardır.
bts rehberi
BTS rehberi
 • Bronşektazi akut atağına bağlı respiratuvar asidozu (pH<7.35) olan hastalarda NİV denenebilir, fakat sekresyonların fazlalığı etkinliğini azaltabilir. Rutin olarak kullanılmamalı. [C]
 • Nöromüsküler hastalıklar veya göğüs duvarı problemlerinden dolayı (obesite-hipoventilasyon da dahil) gelişen akut solunum yetmezliklerinde NİV kullanılmalıdır. [C]

Thorax 2002;57:192-211

cf bron ektazi hastalar nda problemler
CF/bronşektazi hastalarında problemler
 • Balgam temizleme
 • Nemlendirme
 • Nebülize ilaç vermek
 • Pnömotoraks
n rom sk ler hastal klardaki n v de
Nöromüsküler hastalıklardaki NİV’de
 • Yüksek oranda hemşire desteği gerekir,
 • Yoğun fizyoterapi ve öksürük eğitimi gerekir,
 • Bulber problemler olabilir,
 • Kardiyomiyopati eşlik edebilir
 • Beslenme problemleri vardır,
g s duvar hastal klar nda
Göğüs duvarı hastalıklarında
 • Yüksek riskli asemptomatik
  • VT < 1-1.5 lt
  • Ergenlikten önce gelişmiş
  • 4-5. dekattan sonra
 • Anormal noktürnal AKG değeri ve semptomları olanlar
  • PaCO2 >45 mmHg veya
  • 5 dk’dan fazla SpO2 <%80 ise
slide38
Overlap sendromu:
  • KOAH ve OSA (Flenley DC)
  • BiPAP kullanılmalıdır
 • Obesite hipoventilasyon sendromu:
  • PaO2 < 70mmHg,
  • PaCO2 > 45mmHg,
  • BMI >30 ve
  • ek kronik AC hastalığı yok.
pratik yakla m
Pratik yaklaşım
 • Ventilatör (YB tipi, NİV ventilatörü)
 • Maske (yüz – oronazal)
 • Bağlantılar (en az 4 bağlı)
 • Nemlendirici seçimi (ısıtıcılı)
 • Hastanın ikna edilmesi
 • Katılımının sağlanması
slide42
Ventilatör seçimi
 • Tanıya
 • Alttaki patofizyolojiye
 • Hastanın bağımlılığının derecesi
 • Hastanın ve yakınlarının kabiliyeti
 • Bağımsızlığı
 • Beklediği fayda
 • Kişisel tercihler
 • Yaş
 • Uyum durumu
 • Güvenlik ihtiyaçları (alarm, monitörizasyon)
 • Sosyal güvencenin (bütçenin) tercihi
 • Lokal tecrübeler
 • Servis ve sarf malzeme desteği
ventilat r ayarlar
Ventilatör ayarları
 • Başlangıç ayarları
  • EPAP: 4-5 cmH2O
  • IPAP: 8-12 cmH2O
  • Aradaki fark PS: 7-16 cmH2O
 • Ayar değişikliği
  • EPAP birer birer (SpO2’ye göre)
  • IPAP ikişer ikişer (TV ve PaCO2’ye göre)
 • Konfor için:
  • Rise time: 0.1 sn
  • İnspiryum zamanı: <1.0 sn.
 • Oksijenasyon: SpO2: 90-92 olmalı
nas l ba lamal
Nasıl başlamalı?
 • Hasta 45o oturur pozisyonda,
 • Maske yavaşça yüze oturtulur
 • Kafa bantları sabitlenir
 • Alarmlar kapatılır
 • Düşük basınçla başlanır,
 • Ayarlar yapılır (EPAP, IPAP, tetiklemeler, mod, FiO2, rise time, Ti)
 • Kaçak kontrol edilir,
 • Hasta – ventilatör uyumuna bakılır
 • Hasta gözlenir.
 • Soru sorulur (basınç?, hava miktarı?, zaman?, hızı?
yan etki ve komplikasyonlar
Yan etki ve komplikasyonlar
 • hava kaçağı,
 • bası yaraları,
 • üst solunum yollarında kuruma - akıntı,
 • konjonktiva irritasyonu,
 • kulak ve sinüs ağrıları,
 • aerofaji,
ad