frase n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frase: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frase:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Frase: - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

Frase:. ei gruppe ord som henger sammen ut fra grammatiske bindinger. En frase er gjerne ei gruppe ord som utgjør et setningsledd eller del av et setningsledd. Et enkelt ord kan altså ofte bygges ut til ei gruppe slik at den nye gruppa har samme funksjon som det enkelte ordet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Frase:' - nardo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
frase
Frase:
 • ei gruppe ord som henger sammen ut fra grammatiske bindinger. En frase er gjerne ei gruppe ord som utgjør et setningsledd eller del av et setningsledd. Et enkelt ord kan altså ofte bygges ut til ei gruppe slik at den nye gruppa har samme funksjon som det enkelte ordet.
betegnelsen frase
Betegnelsen ”frase”
 • brukes også om kjernen uten adledd.
fraser er n r flere ord h rer sammen
Fraser er når flere ord hører sammen
 • Modige Mathusan
 • Den kloke, snille Sylvia i klasse 6c
 • Ærlige, flittige Vibeke fra Stovner
 • De arbeidsomme, trivelige studentene
 • Han er veldig frekk, men han kan også være utrolig høflig.
 • Hun kjører altfor langsomt.
en fraser er ikke en setning
En fraser er IKKE en setning
 • Setning: ordrekke som består av verbal og subjekt.
 • Fraser: ord som hører sammen i en gruppe, gjerne et setningsledd
eksempel
Eksempel:

Barna spiser.

De aller yngste barna spiser middag

like seint som foreldrene.

slide6
En frase kan være hierarkisk bygd slik at elementene kommer i et underordningsforhold til hverandre
 • (kjerne, adledd).
slide7
Adledd: ledd som står til kjernen
 • Eksempel: De aller yngste
 • I grammatikkboka deres kalles disse for underledd, se side 292 og utover.
slide8
barna er kjernen i frasen
 • De aller yngste barna i familien
 • fordi ordet kan erstatte hele frasen.
slide9
Lille forsiktige Per fra pinglegjengen tok en sjanse.
 • Per: kjerne
 • Lille forsiktige: Adledd
 • fra pinglegjengen: Adledd: Utfylling
utfylling
Utfylling:
 • slike adledd som er forutsatt eller forventet ut fra innholdet i kjernen, og som i mer tradisjonell forstand kan sies å være styrt av kjernen. En utfylling står som regel etter kjernen.
 • De aller yngste barna i familien
slide11
I siste instans er det alltid slik at den syntaktiske strukturen dannes av fraser.
 • Fraser er med andre ord grunnleggende.
slide12
Når ord stilles sammen, bindes de til hverandre og danner en helhet.
 • Det kan være ulike bindingsforhold mellom delene i helheten. Vi skiller mellom underordning og sideordning. Pensumet deres omfatter mest underordningsfraser.
beskrivere
Beskrivere:
 • angir en egenskap ved kjernen. Beskrivere er ofte adjektiv eller partisipper:
 • Eksempel:
 • Lille Ida, den lovende alpinisten, utslitte lærere
slide14
Etter kjernen er beskriverne gjerne preposisjonsfraser, relativsetninger eller infinitivskonstruksjoner. Adleddene kalles da utfyllinger.
 • Eksempel:
 • et sted å være
 • feen med den gylne staven
 • boka som han skrev i fjor
bestemmere
Bestemmere:
 • Ord som markerer hvem eller hva substantivfrasen viser til. De fleste bestemmere hører til ordklassen determinativ. Det dreier seg om demonstrativer (denne filmen), possessiver (hennes lykkelige ungdom)
 • og kvantorer (en ung basketspiller, alle studentene, nitten påmeldte)
substantivfraser med genitivs s
Substantivfraser med genitivs s
 • kan også fungere som bestemmere
 • den svenske statsministerens avgang.
 • Det samme gjelder substantiver med sin.

Kongen sin nyttårstale

og substantiv som angir mengde:

En masse tilskuere, et glass vann

bestemmere1
Bestemmere
 • Kan stå foran kjernen (unntatt possessivene). Muligheten for bestemmere etter kjernen er mye mer begrenset enn foran. I tillegg possessivene er det bare preposisjonsfraser med eiendomsbetydning (favorittlåten til Jens) og
 • Ordene nok og flest som kan stå i denne bestemmerposisjonen.
apposisjon
Apposisjon
 • I en apposisjon kan hver av delene stå for helheten grammatisk. Men det er ikke mulig å sette inn et og mellom leddene uten at betydningen endres.
 • Eksempel:
 • Sissel Østberg, rektor ved HiO, har vært dekan ved avdeling for lærerutdanning.
apposisjoner
Apposisjoner
 • er underordningsforbindelser ved at den ene delen er et forklarende eller utdypende tillegg til den andre, og dermed fungerer den på samme måte som en relativsetning.
splittede fraser
Splittede fraser
 • Jeg traff en forfatter i Molde som hadde bodd tjue år på Kråkerøy.
 • Slike ting er ikke til å spøke med.
 • Han så mange barn i området med ulike tegn på omsorgssvikt.
 • Hvordan ser vi at dette er fraser som til sammen utgjør et setningsledd?
substantivfraser
Substantivfraser
 • er fraser med substantiv som kjerne
 • Barna våre
 • Barna til naboen
 • Barna som bor i blokka
 • Disse kjære barna
slide22
Steinar
 • Iherdige Steinar
 • Modige Steinar fra Kongsberg
substantivfraser1
Substantivfraser
 • Programlederen Fredrik Skavlan
 • Den dyktige, suksessrike programlederen Fredrik Skavlan
en substantivfrase
En substantivfrase
 • Kan ha mange slags adledd (underledd): determinativ, adjektiv foran kjernen. Etter kjernen kan vi også ha et determinativ (possessiv), en preposisjonsfrase eller ei leddsetning
substantivfraser2
Substantivfraser
 • Kan stå som subjekt, objekt, indirekte objekt, predikativ og adverbial
 • Eksempel:
 • Vår rektor er dyktig.
 • Elisabeth har skrevet ferdig alle takkekortene.
 • Dagbladet ga denne filmen en sekser.
substantivfraser syntaktisk funksjon
Substantivfraser – syntaktisk funksjon:
 • Sønnen er avgjort den viktigste personen i hennes liv.
 • Fredag reiser vi til landsbyen vår i Normandie.
 • Svært ofte står en substantivfrase som del av en annen substantivfrase.
adjektivfraser
Adjektivfraser
 • er fraser med adjektiv som kjerne. Adjektiv kan ha foranstilt adledd, som kan være adverb eller et annet adjektiv: nokså seint, svært stor, enda mer oppmerksom
adjektiver
Adjektiver
 • kan ha adledd (underledd) av samme slag som verb kan ha:
 • For eksempel preposisjonsfrase
 • Han var glad i hunden.
 • Hun var stolt av barna sine.
 • Babyen er stor for alderen.
adjektivfrase med adledd utfylling
Adjektivfrase med adledd (utfylling):
 • Jens var lik sin far.
 • Barna var redd mørket.
adverbfraser
Adverbfraser:
 • er fraser med adverb som kjerne.
 • Adverbfraser brukes først og fremst som adverbial, man kan selvsagt inngå i andre fraser. Adverbfraser har adledd som er adverb, men kan også ha leddsetning som
 • etterstilte adledd (utfylling).
adverbfraser1
Adverbfraser:
 • Ulykken skjedde ganske uventet.
 • Akkurat nå jobber han i Frankrike.
 • Det gikk bedre enn vi hadde trodd.
preposisjonsfraser
Preposisjonsfraser

Består av preposisjon (kjerne) og utfylling.

Frasene utgjør ofte egne setningsledd: adverbial, men kan også være del av setningsledd.

Eksempel:

De var hjemme i sommer.

Hun måtte stresse for å rekke kinoen.

preposisjonsfraser1
Preposisjonsfraser
 • På stranda kan ikke barna være.
 • Han satt ofte på kaféen om kveldene.
preposisjonsfrase som adledd
Preposisjonsfrase som adledd
 • Ofte opptrer preposisjonsfraser som adledd i substantivfraser.
 • Et rom med utsikt
 • Pronomenfraser
 • gaven til henne som har alt
 • Adjektivfraser
 • stor for alderen
preposisjonsfrase som adledd1
Preposisjonsfrase som adledd
 • Infinitivsfrase:
 • Å kjøre med piggdekk
preposisjoner kan st etter utfyllingen
Preposisjoner kan stå etter utfyllingen
 • jorda rundt
 • oss imellom
 • For mange år siden
pronomenfraser
Pronomenfraser:
 • er fraser med pronomen som kjerne. Pronomenfraser har stort sett de samme syntaktiske funksjonene som substantivfraser.
 • Oftest står disse frasene uten adledd, men adledd kan forekomme:
 • Eksempel: kjære deg, nettopp henne, han bak disken
leksikaliserte fraser
Leksikaliserte fraser
 • Noen fraser er så vanlige at de oppfattes som faste uttrykk. Når betydningen ikke lenger kan lese ut av de delene som frasen er sammensatt av, sier vi at den er leksikalisert. Frasen som helhet betyr noe annet enn hvert element.
 • Avisand
 • Røde hunder
 • Mannen i gata
leksikaliserte fraser1
Leksikaliserte fraser:
 • En klamp om foten
 • Hår i suppa
 • Kvikk i toppen
 • Stor i kjeften
 • Lett på tråden