slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
שאלת /שאלות החקר

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

שאלת /שאלות החקר - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

שם העבודה - השפעת גאות ושפל על מגוון מיני עופות מים בחוף הים בגבעת אולגה. משרד החינוך מינהל מדע וטכנולוגיה. יישוב – חדרה. מחוז – חיפה. בית הספר – השחף. שאלת /שאלות החקר. מבוא החופים המושפעים מן הים ומן היבשה כאחד מהווים בית גידול חשוב עבור בעלי חיים וצמחים רבים, וכמובן עבור האדם.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'שאלת /שאלות החקר' - nardo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

שם העבודה - השפעת גאות ושפל על מגוון מיני עופות מים בחוף הים בגבעת אולגה

משרד החינוך

מינהל מדע וטכנולוגיה

יישוב – חדרה

מחוז – חיפה

בית הספר – השחף

שאלת /שאלות החקר

מבוא

החופים המושפעים מן הים ומן היבשה כאחד מהווים בית גידול חשוב עבור בעלי חיים וצמחים רבים, וכמובן עבור האדם.

מטרת החקר הנוכחי הינה להרחיב את הידע אודות מגוון עופות החוף והים.

באמצעות סקר הצפרות שערכנו ואלו שיבואו בשנים הבאות, אנו מקוות לתרום מידע בנושא השתנות אוכלוסיית הציפורים בחוף הים באזור גבעת אולגה.

כמו כן החקר יאפשר למתכנני תכניות הפיתוח של הרשות המקומית חדרה להכיר בחשיבות החוף הסלעי כבית גידול מצומצם החשוב כל כך לקיומם של מגוון מינים רחב. לבדוק היטב היכן רצוי לבנות ומה יהיו ממדי הבנייה, משום שתהליכי בנייה באזור עלולים לפגוע בחוף וביצורים המתקיימים בו.

אחד הנזקים העלולים להיגרם הוא שינוי הזרימה לאורך החוף. שינוי כזה עלול לפגוע בבעלי חיים החיים בחוף והבאים אל החוף ולהשפיע על התזונה שלהם.

הסקר זימן לנו אפשרות לצפות במיני עופות החוף והים בזמני גאות ושפל.

שאלת החקר

האם יש קשר בין תופעת הגאות והשפל לבין מגוון מיני עופות המים בחוף הים בגבעת אולגה?

דיון ומסקנות

ממצאי מחקרים מדעיים קודמים מעידים כי עליית פני הים עלולה לגרום לאובדן בתי גידול. ממצאי המחקר הנוכחי מחזקים את הטענה כי קיים קשר בין גובה פני הים למגוון המינים באזור.

מתוך תוצאות התצפיות ניתן לראות בברור שלגובה המים יש השפעה על מגוון מיני העופות בחוף גבעת אולגה.

ככל שגובה המים היה נמוך יותר נספרו יותר עופות מים. ממצאים אלו תומכים בהשערת החקר שהיא בזמן השפל נצפה בכמות גדולה יותר של עופות מים.

את הממצאים ניתן להסביר כך:

1) בזמן השפל העופות יכולים לנוח על גבי

הסלעים ולהימנע מסיכוני טריפה.

2) בזמן השפל העופות יכולים לחפש את מזונם

כאשר הם על גבי הסלעים.

3) בזמן השפל העופות יכולים להתרחץ ללא

סכנת טריפה.

המלצות להמשך

רוב התצפיות התבצעו באזור חוף הים בגבעת אולגה בשעות הבוקר למשך מספר חודשים. לפיכך, נמליץ להמשיך ולחקור זמן ממושך יותר ולהרחיב את המחקר לשטחים נרחבים יותר.

תוצאות

השערה

ההשערה שלנו היא שבזמן השפל נצפה במספר גדול יותר של עופות מים.

תכנון החקר

שיטת המחקר : תצפיות

במטרה לבדוק את הקשר בין תופעת הגאות והשפל לעופות המים בחוף הים בגבעת אולגה, יצאנו לסקר ציפורים בחוף מדי שבוע במשך מספר חודשים.

בתצפיות ספרנו את מגוון מיני העופות ואספנו נתונים אודות הגאות מאתר המכון לחקר הימים והאגמים בישראל.

מספר התצפיות : 9.

שעת התצפית : 06:00-07:15

ציוד המחקר : טלסקופ NIKON 50ED , משקפת NIKON 8*40, מגדיר עופות ומצלמה.

מספר המינים עולה ויורד בהתאמה לגאות ושפל החוף. לא נצפתה התאמה בין שפע המינים לגאות והשפל ומספר המינים.

אסף בן דוד

ליאת שטרנפלד

ענת אילון

תלמידים:

שחר ברכה

מורה/ים:

חן ביסטריצקי