kiinti pakolaisten vastaanotto n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kiintiöpakolaisten vastaanotto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kiintiöpakolaisten vastaanotto - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Kiintiöpakolaisten vastaanotto. Kiintiöpakolaiset. UNHCR ( United Nations High Commissioner for Refugees ) YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virasto Johtaa ja koordinoi toimia pakolaisten suojelemiseksi ja pakolaisongelmien ratkaisemiseksi Myöntää pakolaisstatuksen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kiintiöpakolaisten vastaanotto' - nara


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kiinti pakolaisten vastaanotto
Kiintiöpakolaisten vastaanotto

Hanna Auronen, Pohjanmaan ELY-keskus

kiinti pakolaiset
Kiintiöpakolaiset
 • UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virasto
 • Johtaa ja koordinoi toimia pakolaisten suojelemiseksi ja pakolaisongelmien ratkaisemiseksi
 • Myöntää pakolaisstatuksen
 • Tarkoituksena löytää pysyviä ratkaisuja
 • Vaihtoehdot
  • Kotiinpaluu, integroituminen oleskelumaahan, uudelleen sijoitus kolmanteen maahan
suomi ja kiinti pakolaiset
Suomi ja kiintiöpakolaiset
 • Allekirjoittanut pakolaisten asemaa koskevan yleissopimuksen
 • Osa humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa
 • Vietnamilaiset 1979 ensimmäinen ryhmä
 • Pakolaiskiintiö ollut 750 vuodesta 2001
  • Hätätapausten osuus 100 henkilöä
   • Kiireellinen uudelleen sijoitustarve suojelun, humanitääristen tai lääketieteellisten tarpeiden perusteella
 • Eduskunta päättää kiintiöstä vuosittain budjetin yhteydessä
mist pakolaiset valitaan
Mistä pakolaiset valitaan?
 • UNHCR esittää vuosittain Suomelle kohdemaat
 • ministerityöryhmä tekee päätöksen pakolaiskiintiön kohdentamisesta
 • 2011 kongolaiset, afganistanilaiset ja myanmarilaiset
 • UNHCR tekee esityksen valittavista henkilöistä
 • Valintamatka, pakolaisten haastattelut leireillä
 • Selvitetään perusteet oleskeluluvan myöntämiselle
 • Haastattelujen jälkeen lopullinen valinta
 • Hätätapaukset paperivalintoina, Migri
perusteet oleskeluluvan my nt miselle
Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle
 • Henkilön suojelun tarve kotimaahansa nähden
 • Uudelleensijoittamistarve ensimmäisestä turvapaikkamaasta
 • Vastaanoton ja kotoutumisen edellytykset Suomeen on arvioitu
 • Oleskeluluvan myöntäminen ei vaaranna yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai Suomen kansainvälisiä suhteita
slide6
Valituille pakolaisasema Suomessa
 • Määräaikainen, jatkuva oleskelupa
 • Lupa myönnetään 4 vuodeksi (Migri)
 • Muutto Suomeen kun selviää, mikä kunta on myöntänyt kuntapaikan
 • ELY-keskukset neuvottelevat kuntien kanssa kuntapaikoista
s d spohja
Säädöspohja
 • Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011
 • Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten korvaamisesta
 • Sisäasiainministeriön ohje kuntakorvauksista 31.8.2011
 • Lain vaatimat edellytykset:
  • Kunnalla kotouttamisohjelma
  • ELYn ja kunnan välinen sopimus vastaanotosta
miksi
Miksi?
 • Osa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa
  • Halu auttaa hädänalaisia
 • Kansainvälistyminen
 • Väestörakenne, työvoima, elinkeinopolitiikka
  • Suurin osa parhaassa työiässä
 • Osaamisen lisääntyminen
 • Kunnan markkinointi, tunnettuus, medianäkyvyys
miten
Miten?
 • Laaja-alainen yhteistyö
 • Kuntien välinen yhteistyö
 • Hyvä suunnittelu
 • Kotoutumiskoulutus
 • Valtion korvaukset kunnille vastaanotosta
 • Muu mahdollinen rahoitus: Haapa-hanke, Pakolaisrahasto
laskennalliset korvaukset
Laskennalliset korvaukset
 • Tarkoitettu kotoutumistyöstä aiheutuviin kustannuksiin
  • yli 7-vuotiaat: vuosi 2300€
  • alle 7-vuotiaat: vuosi 6845€
 • Maksetaan ensimmäiseen kotikunnan väestörekisteriin merkitsemisestä 4-vuoden ajalta
kotoutumistuen toimeentulon ja tulkkipalvelujen korvaaminen
Kotoutumistuen/Toimeentulon ja tulkkipalvelujen korvaaminen
 • Toimeentulotuki korvataan kunnalle täysimääräisenä kolmen vuoden ajan
 • Tulkkipalvelun kustannukset (kotoutumista edistävät sosiaali- ja terveydenhuollon tulkkaukset) > ei aikarajaa
erityiskustannusten korvaaminen
Erityiskustannusten korvaaminen
 • Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden kustannukset: perheryhmäkotisijoitus, lastensuojelulakiin rinnastettavat palvelut; esim. perhehoito ja asumisen tukipalvelut, avohuollon toimenpiteinä jälkihuolto ja itsenäisyyden tukeminen 21 vuoteen asti.
 • Vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon huomattavat kustannukset, sairaus/vamma ollut ennen Suomeen tuloa
 • Erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuvat kustannukset enintään 10 vuodelta
 • Kustannusten korvaamisesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa jokaisen henkilön kohdalla erikseen
korvausajan alkaminen p ttyminen
KORVAUSAJAN ALKAMINEN/ PÄÄTTYMINEN
 • Korvausaika alkaa henkilön ensimmäisen kotikunnan väestötietojärjestelmään merkitsemisestä
 • Suomessa syntyneen lapsen korvausaika lasketaan lapsen äidin korvausajan alkamisesta
 • Korvausaika LASKENNALLISTEN KORVAUSTEN OSALTA 1.9.2011 alkaen 4vuotta, TOIMEENTULOTUKI 3 vuotta ja
 • ERITYISKUSTANNUKSET korkeintaan 10 vuotta
 • Korvausaika päättyy, kun pakolainen saa Suomen kansalaisuuden
 • Suomessa syntyneen lapsen korvausaika rinnastetaan äidin korvausaikaan
opetuspuolen kustannukset
Opetuspuolen kustannukset
 • Hallinnoi ja säätelee OPK, OPH
 • Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevista lapsista kunnalle kaksinkertainen korvaus
 • Lisäksi erikseen kunta voi hakea korvaukset

- S2-opetukseen ja oman äidinkielen ryhmäopetukseen

- Esi- ja perusopetuksessa korotettu valtionosuus vieraskielisistä

viranomaisten teht v t paikallistasolla
Viranomaisten tehtävät paikallistasolla:
 • Kunnantehtävänä (kotoutumislaki 1386/2010, 30 §)
  • Yleis- ja yhteensovittamisvastuu kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta
  • Huolehdittava, että kunnan palvelut soveltuvat maahanmuuttajille
  • Huolehdittava, että toimenpiteet ja palvelut järjestetään tarvetta vastaavasti
  • Huolehdittava oman henkilöstönosaamisen kehittämisestä
 • Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävänä (40 §)
  • Vastaa työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijaksi ilmoittautuneille
  • Huolehdittava, että palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille
 • Velvoite monialaiseen yhteistyöhön kotoutumista edistettäessä (31 §)
  • Kunta, TE -toimisto, poliisi, järjestöt ja yhteisöt
huomioitava vastaanotossa
Huomioitava vastaanotossa
 • Kuntalaisten, henkilökunnan informointi
 • Tulkkaus
 • Kiintiöpakolaisten info
 • Asunnot
 • Terveydenhuolto
 • Koulu ja päivähoito
 • Ystävätoiminnan/tukiperheiden järjestäminen