1 / 23

Dit is echt fascinerend! Dergelijke presentatie is verbluffend en duizelingwekkend.

Dit is echt fascinerend! Dergelijke presentatie is verbluffend en duizelingwekkend. De kleine planeten van ons zonnestelsel. Aarde. Venus. Mars. Mercurius. Pluto. De grote planeten van ons zonnestelsel. Jupiter. Saturnus. Uranus. Neptunus. Aarde. Pluto. Ons zonnestelsel. Zon.

napoleon
Download Presentation

Dit is echt fascinerend! Dergelijke presentatie is verbluffend en duizelingwekkend.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dit is echt fascinerend! Dergelijke presentatie is verbluffend en duizelingwekkend.

 2. De kleine planeten van ons zonnestelsel. Aarde Venus Mars Mercurius Pluto

 3. De grote planeten van ons zonnestelsel. Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Aarde Pluto

 4. Ons zonnestelsel. Zon Aarde Terre Jupiter Pluton Pluto

 5. Gaat er u al een licht op? Welnu, voorbij onze zon begint pas het UNIVERSUM!

 6. Zon Jupiter is nog 1 pixel groot. Op deze schaal is de Aarde niet meer te zien. Arturo

 7. Zon < 1 pixel Op deze schaal is Jupiter niet meer te zien. Antares is aan onze nachtelijke hemel de 15e ster qua helderheid. Ze bevindt zich op meer dan 1.000 lichtjaren.

 8. Wel, hoe groot voelt u zich nog? En hoe groot zijn uw zorgen vandaag? Welke dingen zijn belangrijk? HOUD HET LEVEN IN DE GATEN!

 9. Gecombineerde satellietbeelden De nachtelijke verlichting op Aarde

 10. Het wordt dag ...

 11. Onze blauwe planeet is BEWONDERENSWAARDIG!

 12. Laten we haar bewaren, NIET VERNIETIGEN… Laten we onze kinderen een mooie erfenis nalaten…

 13. De ganse wereld is ons tehuis. De schoonheid van de Aarde schept zichzelf elk moment…

 14. Laten we waakzaam blijven… Het leven is breien aan de toekomst… We hebben niet veel tijd meer…

 15. Hierna ziet u een foto voor de dagen waarop u zich levensmoe zou voelen. Als u denkt dat uw zorgen enorm zijn… …en dat wat u doet of niet doet een enorm verschil maakt...

 16. Het is tevens een foto voor de keren waarop u zich als mens GROOT en MACHTIG voelt… ... een Homo Sapiens, Meester van de Schepping, een technisch genie! Denkend dat wij met 6 miljard UNIEK zijn in het heelal.

 17. En tenslotte… …een foto voor als u zou denken dat de immense wereld waarop u leeft ONVERWOESTBAAR is. Met zijn grandioze steden, zijn oceanen en zeeën, zijn bergen, zijn continenten… Een ONKWETSBARE planeet… …immuun door haar grootte en grootsheid... ...ongeacht wat we doen of niet doen.

 18. WANT Het gaat om 140 miljoen vierkante kilometer! Om 6 miljard ton rots! Om meer dan een miljoen miljard ton water!

 19. Denk even na over deze foto. Ze werd in 2004 genomen door Cassini-Huygens, een automatisch ruimtetuig, toen het de ringen van Saturnus bereikte.

 20. Dit blauwe puntje is onze Aarde Wij zitten allemaal in dit blauwe puntje. Met al onze oorlogen… Met al onze problemen… Met al onze grootsheid en miserie… Met al onze technologie, kunst en verwezenlijkingen… Met al onze beschavingen, fauna en flora… Met al onze rassen en godsdiensten… Met al onze regeringen, landen en staten… Met al onze liefde en ... al onze haat… Zes miljard zielen in permanente beroering…

 21. Dat stemt tot nadenken, niet? Als we willen kunnen we in deze foto een les in nederigheid zien… En een dubbele boodschap: Enerzijds dat onze onze problemen en gschillen op deze schaal onbetekenend zijn... Anderzijds dat dit blauwe puntje breekbaar is en dat we het tegen elke prijs moeten verzorgen en verdedigen... …WANT HET IS ONS ENIGE TEHUIS!

 22. Vergeet het niet… Onze wereld is BLAUW

 23. Stuur deze presentatie aan uw vrienden en kennissen opdat ze zich beter voelen in het besef van wat ECHT belangrijk is in het leven.

More Related