Ohe fyzika
Download
1 / 27

Ohe? (Fyzika) - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Oheň (Fyzika). Martina Lipoldová Veronika Borovjaková Veronika Krajčiová Lucia Knochová

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ohe? (Fyzika)' - naoko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ohe fyzika

Oheň(Fyzika)

Martina Lipoldová

Veronika Borovjaková

Veronika Krajčiová

Lucia Knochová

2011


Teoretick v chodisk ohe

 • forma horenia

 • uvoľnenie tepla pri exotermickej reakcii

 • Rozdelenie podľa farby plameňa

  • žltý plameň

   • svietivý

   • nižšia teplota

  • modrý plameň

   • menej svietivý

   • teplejší

Teoretické východiská Oheň


Horenie

 • oxidačno-redukčná chemická reakcia

 • vylučovanie svetla a tepla

 • Činitele

  • Látkové zložky

   • horľavá látka

   • oxidačný prostriedok

  • Energetická zložka

   • zdroj zapálenia- napríklad iskra

Horenie


Rozdelenie horenia

 • dokonalé horenie, nedokonalé horenie

 • Podľa rýchlosti šírenia plameňa

  • explozívne horenie

  • výbuch

  • detonácia

 • Fázy horenia

  • iniciácia

  • propagácia

  • kulminácia Obr.1 Horenie

  • terminácia

Rozdelenie horenia


Samovznietenie

 • Proces

  • chemický (prehriatie)

  • fyzikálny (skladovanie priestorom)

  • biologický

 • Látky náchylné k samovznieteniu

  • hnedé uhlie

  • fermeže

  • vlhké seno

   Obr.2 Samovznietenie

Samovznietenie


Hasiace pr stroje

 • slúžia na hasenie požiaru

 • Zloženie

  • naplnená oceľová fľaša

  • plynotesne uzavretý pákový ventil

 • Druhy hasiacich prístrojov

  • snehový

  • penový

  • vodný

  • halotrónový

Hasiace prístroje


Blesk

Blesk


Fyzik lne vlastnosti blesku

 • Dĺžka blesku

  • 1-3 kilometra

 • Čas vybitia

  • 0,001-0,0002 sekundy

 • Napätie

  • 100 miliónov voltov

 • Stredná intenzita prúdu

  • 20 000 ampérov

 • Teplota

  • 10 000- 20 000 stupňov Celziových

Fyzikálne vlastnosti blesku


Hviezdy

Hviezdy


Fyzik lne vlastnosti hviezd

 • Hmotnosť

  • stredná hmotnosť je polovica hmotnosti Slnka

 • Hustota

  • Od 1/10 000 000 až do 1 000 000 gramov na cm

 • Teplota

  • od tisíc až po milión stupňov

 • Veľkosť

  • od desiatok kilometrov do tisíc násobkov priemeru Slnka

 • Jasnosť

  • rôzna

Fyzikálne vlastnosti hviezd


Vlastn pr ca na e pokusy

 • Dňa

  • 26.2.2011

 • Miesto

  • záhrada

 • Teplota ovzdušia

  • 7 stupňov Celziových

 • Rýchlosť vetra

  • cca 5m/s

 • Počasie

  • polooblačné

Vlastná práca Naše pokusy


Pokus 1

 • Hypotéza

  • Tvrdý papier bude horieť najdlhšie.

 • Druhy papiera

  • kancelársky

  • vreckovka

  • recyklovaný

  • tvrdý

  • farebný

   Obr.5 Druhy papiera

Pokus č. 1


Na e v sledky

Obr.6 Horenie recyk. papiera Obr.7 Zvyšok recyk. papiera

Obr.8 Horenie vreckovky Obr.9 Zvyšok vreckovky

Naše výsledky


Ohe fyzika

Obr.10 Horenie tvrdého papiera Obr.11 Zvyšok tvrdého papiera

Obr.12 Horenie kanc. papiera Obr.13 Zvyšok kanc. papiera


Ohe fyzika

Obr.14 Horenie farebného papiera papiera

Obr.15 Zvyšok farebného papiera


Tabu ka pokusu 1
Tabuľka papiera pokusu č.1

Tab. 1 Vyhodnotenie pokusu č. 1


Graf pokusu 1
Graf pokusu č.1 papiera

Graf č. 1 Priemerný čas horenia papiera


Pokus 2

 • Hypotéza papiera

  • Čas horenia dreva priamoúmerne súvisí s hustotou.

 • Druhy dreva

  • mahagón

  • jaseň

  • dub

  • smrekolit

  • smrek

  • buk

  • Orech Obr.16 Druhy dreva

Pokus č. 2


Ohe fyzika

Obr.17 Horenie buka Obr.18 Zvyšok buka

Obr.19 Horenie duba Obr.20 Zvyšok duba


Ohe fyzika

Obr.21 Horenie jaseňa Obr.22 Zvyšok jaseňa

Obr.23 Horenie mahagónu Obr.24 Zvyšok mahagónu


Ohe fyzika

Obr.25 Horenie orecha Obr.26 Zvyšok orecha jaseňa

Obr.27 Horenie smreka Obr.28 Zvyšok smreka


Ohe fyzika

Obr.29 Horenie smrekolitu jaseňa

Obr.30 Zvyšok smrekolitu


Tabu ka pokusu 2
Tabuľka pokusu č. 2 jaseňa

Tab. 2 Vyhodnotenie pokusu č. 2Graf pokusu 2
Graf pokusu č.2 jaseňa

Graf č. 2 Hmotnosť jednotlivých druhov dreva


Zoznam pou itej literat ry

 • Hlaváč, A.: Bojíte sa blesku?, Alfa, Bratislava 1986 jaseňa

 • Štoll, I.: Tajemství kulového blesku, Horizont, Praha 1988

 • http://bydleni.idnes.cz/drevo-je-krasne-dyha-prakticka-a-lamino-levne-f33-/stavba.asp?c=A080522_123841_dum_stavime_web (21.11.2010)

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Mahag%C3%B3n (21.11.2010)

 • http://www.cergov.sk/article.php?id=39 (21.11.2010)

 • http://www.campanula.estranky.sk/clanky/blog/orech-kralovsky-a-jeho-vyznam (21.11.2010)

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Buk_lesn%C3%BD(26.11.2010)

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Dub (26.11.2010)

 • AMARO spol. s.r.o: Na hraně konfrontace. In: A´RADIO Konštrukční elektronika, roč. 10, 2011, č. 2, s. 21

Zoznam použitej literatúry


Akujeme za va u pozornos

 • Martina Lipoldová jaseňa

 • Veronika Borovjaková

 • Veronika Krajčiová

 • Lucia Knochová

  2.C

Ďakujeme za Vašu pozornosť