Data- lijsten - PowerPoint PPT Presentation

naoko
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Data- lijsten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Data- lijsten

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Presentation Description
128 Views
Download Presentation

Data- lijsten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aanbod Commu-nicatie Incentive Data- lijsten

  2. Het succes van ‘one-to-one’? Professionalisatiegraad Crisis Het succes van de integratie Crisis Het succes van de data Crisis Het succes van de selectie Crisis tijd

  3. Data in overvloed Internet- bezoek Bekijken informatie Gedrag vóór transactie Callcenter- contacten Klachten Informatie-aanvraag Internet- transacties Telefonische transacties Acties en mailingen Type actie en respons Verandering privésituatie Verhuizen Kinderen Werk Achtegrond-kenmerken Dow Jones Hypotheekrente Seizoen

  4. Mense- lijk profiel Domein van marktonderzoek Gebrui- kers profiel Klant- profiel Domein van databases Media- gebruik Trans- actie historie CONTEXT Events Identi- ficatie

  5. Voorspelbaarheid Hoog Laag Misaankoop Klacht Twee keer zoveel bellen Aflopen contract binnen twee maanden Idem, garantieperiode Beurskrach Verhuizen (> 2 jaar bijvoorbeeld) Gezondheid Pensionering Korte termijn Lange termijn Tijd Bron: Bel, E.J., 2004 (aangepast)