Download
sut wnaeth edward newid yr eglwysi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi?

Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi?

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi?

  2. Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi? Bu farw’r Brenin Harri VIII yn y flwyddyn 1547 a chafodd ei olynu gan ei fab naw oed, Edward VI. Protestaniaid oedd y brenin newydd a’i gynghorwyr. Yn ystod y chwe mlynedd dilynol gwnaethant newidiadau dramatig i’r eglwys. Ond beth gafodd ei newid?

  3. Tri Muriau wedi’u gwyngalchu Dau Ffenestri lliw Un Allor plaen Pedwar Gwasanaethau yn Saesneg Pump Y Pab yw pen yr Eglwys Naw Dim lliw i wydrau’r ffenestri Chwech Mae gwyrth yn digwydd yn ystod y cymun Wyth Yr offeiriad oedd y ddolen rhwngdyn a Duw Saith Mae’r cymun i gofio Crist yn unig. Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi? Astudiwch y lluniau cyn penderfynu os wnaethon nhw newid yn ystod teyrnasiad Edward VI. Pwyswch i sgrolio drwy’r lluniau Pwyswch i ddadlennu’r atebion Lliwiau i’w defnyddio Yr Eglwysi cyn Edward UN DAU TRI PEDWAR PUMP Yr Eglwysi ar ôl Edward CHWECH SAITH WYTH NAW DEG Cliciwch ar y rhifau i’w newid i’r lliw priodol

  4. Tri Muriau wedi’u gwyngalchu Dau Ffenestri lliw Un Allor plaen Pedwar Gwasanaethau yn Saesneg Pump Y Pab yw pen yr Eglwys gadael Naw Dim lliw i wydrau’r ffenestri Chwech Mae gwyrth yn digwydd yn ystod y cymun Wyth Yr offeiriad oedd y ddolen rhwngdyn a Duw Saith Mae’r cymun i gofio Crist yn unig. Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi? Pa rai o newidiadau Edward oedd yn amlwg a pha rai oedd o’r golwg Yn amlwg O'r golwg