סגנונות חשיבה של סטודנטים
Download
1 / 19

??????? ????? ?? ???????? ?????? ????????? ???? - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

סגנונות חשיבה של סטודנטים בלמידה וירטואלית ברשת. גולן כרמי וד"ר דן בוכניק המחלקה ללימודי מידע אוניברסיטת בר אילן. האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה פברואר, 2008. רקע למחקר. אפקטיביות הלמידה בסביבה מקוונת גורמי המשפיעה על תהליך הלמידה ברשת ותוצאותיה

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????? ????? ?? ???????? ?????? ????????? ????' - nantai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2889323

סגנונות חשיבה של סטודנטים בלמידה וירטואלית ברשת

גולן כרמי וד"ר דן בוכניק

המחלקה ללימודי מידע אוניברסיטת בר אילן

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:

כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה פברואר, 2008


2889323
רקע למחקר

 • אפקטיביות הלמידה בסביבה מקוונת

 • גורמי המשפיעה על תהליך הלמידה ברשת ותוצאותיה

 • אפיון של לומדים מצליחים בקורסים מתוקשבים

 • השפעות קוגניטיביות ואישיותיות של למידה באינטרנט


2889323
מטרות המחקר

מטרה מרכזית

בדיקת השפעתם של שישה סגנונות חשיבה: גלובלי-לוקלי, מוחצן-מופנם,ליברלי-שמרני(לפי התיאוריה משטר עצמי-נפשי שלSternberg) על תפקוד לימודי בקורס מקוון, עמדות אישיות ושביעות רצון של סטודנטים כלפי למידה בסביבה טכנולוגית-וירטואלית.

מטרות נוספות

בחינת רמת השפעה של ידע וניסיון קודם ביישומי מחשב ובמיומנויות אינטרנט על הישגים, עמדות ושביעות רצון, וכן השפעתם של הבדלי מגדר על שלושת משתנים אלו.


2889323
סגנון חשיבה מהו?

סגנון חשיבה הנו דרך מועדפת של חשיבה; אין זו יכולת, אלא צורה מועדפת לביטוי יכולת אחת או יותר, או לשימוש ביכולת אחת או יותר. זוהי הדרך המועדפת ע"י אדם להשתמש ביכולותיו בהתאם למצבים ולמטלות.

הכרת סגנון החשיבה (פרופיל סגנונות) של הלומד בכוחה להסביר מדוע פעילות לימודית מסוימת מתאימה יותר לאחד, אך מתאימה פחות לאחר. הסגנונות לפחות בחלקם מחוּבְרַתִים, ואינם "טובים" או "רעים"; הם עשויים לתרום להסתגלות במידה כזו או אחרת למטלה או למצב נתונים, ומה שתורם להסתגלות במסגרת אחת עשוי לא לתרום במסגרת אחרת.


2889323
אוכלוסיית המחקר

188 נבדקים (למעלה ממחצית הלומדים בקורס)

 • סטודנטים לתואר I

 • קורס מחקר כמותי א'

 • קורס חובה אקדמי שנתי

 • שנה ראשונה / סמסטר א' ו-ב'

 • התנסות ראשונית בלמידה מקוונת (משולבת)


2889323
סביבת המחקר

 • מערכת HighLearn

 • שיטה א-סינכרונית ברשת

 • כלים ויישומים טכנולוגיים:

  - קבוצת דיון

  - אי-מייל

  - לוח מודעות

  Help-desk -

 • תרגול פרונטלי אחת לשבוע

 • מאגר הידע במערכת כלל:

 • מסמכי הסבר

 • מצגות סיכום

 • תרגילי חזרה

 • מבחן חזרה ופתרונות

 • תרגילי הגשה ומשימות

 • וכן מודפס של ספר הקורס


2889323
מערך המחקר (משולב)

שאלונים סגורים

שלב א' / סמס' א'

מתודולוגיה כמותית

מתודולוגיה איכותית

ראיונות אישיים

שלב ב' / סמס' ב'


2889323
כלי המחקר

 • החלק הכמותי: שני שאלונים סגורים (הועברו יחד).

  א. שאלון אחד בדק ששה סגנונות חשיבה (44 היגדים).

  ב. השני בדק ידע וניסיון קודם ביישומי מחשב ואינטרנט, עמדות אישיות ושביעות רצון כלפי למידה בשיטת E-Learning.

 • החלק האיכותי: ראיונות מובנים עם קבוצה מדגמית של 10% מסך הנבדקים.


2889323
ששת סגנונות החשיבה

 • סגנון חשיבה גלובלי: מאפיין את העוסק בתמונה הגדולה, בהכללה ובמופשט.

 • סגנון חשיבה לוקלי: מאפיין את העוסק בפרטים, במשהו מסוים ובדוגמאות קונקרטיות.

 • סגנון חשיבה מוחצן: מאפיין את המעדיף לעבוד עם אחרים, תלוי באחרים ומרוכז במטלות חיצוניות.

 • סגנון חשיבה מופנם: מאפיין את המעדיף לעבוד לבד, מספיק לעצמו ומרוכז בפנימיותו.

 • סגנון חשיבה ליברלי: מאפיין את העושה דברים בדרכים חדשות, ותגרה במוסכמות.

 • סגנון חשיבה שמרני: מאפיין את העושה דברים בדרכים מקובלות ובטוחות, נרתע משינויים.

רמות

מרחבים

מגמות


2889323
סגנונות חשיבה-היגדים לדוגמא

 • אני אוהב אתגרים

 • אני מעדיף מצבים שגרתיים

 • אני מתכנן בעצמי כיצד לבצע משימה

 • אני מעדיף לפתור בעיות בכוחות עצמי

 • אני מעדיף עבודה שיתופית כשותף לצוות

 • אני מעדיף אסטרטגיות חדשות בפתרון בעיות

 • אני מעדיף מטלות שאני יכול להשלים באופן עצמאי

 • אני מעדיף משימות שבהם אני לא צריך להתעסק בפרטים


2889323
מדדי המחקר הכמותי

 • מדדי התפקוד הלימודי:זמן השקעה בקורס, מידת השימוש בספר הקורס, הגעה למפגשי תרגול, עשיית המבחן במועד א' והסיבות לאי-הגעה לבחינה.

 • מדדי עמדות אישיות:מידת השקעה, הנאה, עניין, אתגר, נוחות, קשר עם המרצה, התפתחות אישית והעדפה בנוגע ללמידת הקורס בשיטת E-Learning לעומת למידה פרונטלית.

 • מדדי שביעות רצון:שביעות רצון מתהליך ההוראה וההנחיה, משיטת ההערכה בקורס, מהמערכת הטכנולוגית ומהציון סופי במבחן.2889323
תוצאות המחקר

הסטודנט בעל סגנוןהחשיבההלוקלי או השמרני

הביע שביעות רצון גבוהה יותר משיטת ההערכה.

הלוקלי מעדיף לעסוק בפרטים מוחשיים ובסוגיות קונקרטיות. תכני הלימוד ואופיו של הקורס הספציפי (סטטיסטיקה), כמו גם צורת ההערכה (מבחן אמריקאי) המצריכה זכירה תואמים את העדפתו לעסוק בפרט, במסוים ובדוגמא הממשית.

השמרני אוהב לעשות דברים בדרכים מקובלות ובטוחות. מבחן אמריקאי כשיטת הערכה סטנדרטית, תואם את העדפתו לבצע דברים בדרך המקובלת והמוכרת בדומה לכיתה המסורתית.


2889323
תוצאות המחקר

הסטודנט בעל סגנוןהחשיבההמופנם

הביע שביעות רצון גבוהה יותר מתהליך ההוראה בקורס ועמדות חיוביות יותר לגבי למידה בסביבה וירטואלית א-סינכרונית.

המופנם מעדיף ללמוד בצורה אינדיבידואלית, ואופי הלמידה היחידני בקורס המתוקשב (למידה עצמית) תואם את היותו מרוכז מאוד בפנימיותו ועצמיותו.


2889323
תוצאות המחקר

הסטודנט בעל סגנון החשיבה הליברלי

השקיע זמן שבועי רב יותר בקורס והביע שביעות רצון נמוכה יותר משיטת ההערכה בקורס.

הליברלי אוהב לעשות דברים בדרכים חדשות, שונות ומגוונות. הלמידה בקורס וירטואלי מזמנת לו אתגר חדש ודרך למידה שונה ממה שידע עד כה (למידה גמישה / כיתה פתוחה). דבר זה גם מביא לכך, שהוא אינו מסתפק רק בשינויים החלים בתהליך הלמידה, אלא מעדיף לגוון גם את שיטת הערכה.


2889323
למידה משולבת היא המועדפת

העדפת הסטודנטים ללמוד בצורה המשלבת בין שתי השיטות נמצאה גם בראיונות האישיים שנערכו בשלב השני של המחקר


2889323
מסקנות המחקר

משתנים קוגניטיביים כסגנונות חשיבה משפיעים בחלקם בצורה מובהקת על פרמטרים מסוימים בתפקוד הלימודי, עמדות אישיות ושביעות רצון של סטודנטים הלומדים בסביבה מקוונת.

מבין ששה סגנונות חשיבה שנבדקו, בקרב ארבעה נמצאו הבדלים בין סטודנטים שיש להם אחד מארבעת הסגנונות לבין כאלה שחסרים סגנון זה או אחר. כל אחד מארבעת סגנונות החשיבה (ליברלי, מופנם, לוקלי ושמרני) הרוויח ממימד מסוים בתהליך הלמידה וההוראה בקורס המתוקשב.

סטודנטים בעלי סגנונות חשיבה ליברלי ומופנם הפיקו יותר מתהליך הלמידה החדשני והלא קונבנציונאלי מחד והדורש למידה עצמית ועבודה אישית מאידך. ואילו אחרים בעלי סגנון החשיבה הלוקלי והשמרני מוצאים שחומר הלימוד הספציפי לקורס זה (מחקר כמותי / סטטיסטיקה) ושיטת ההערכה המסכמת המקובלת והמסורתית בו הן המתאימות להם.

בקרב אוכלוסיית המחקר (סטודנטים לתואר ראשון) נמצא כי למידה היברידית ביחס של 50:50 בקירוב היא צורת הלמידה המועדפת ביותר.


2889323
סיכום

סגנון החשיבה של הלומד משפיע על תהליך הלמידה המקוונת ותוצאותיה. לפיכך, חוסר השתתפות, כישלון או נשירה מקורס מתוקשב עשויים לנבוע לא כתוצאה מחוסר יכולת של הלומד אלא כתוצאה מאי התאמה לסגנון חשיבה.

תכני הקורס, שיטת ההוראה ודרך הערכה משפיעים בצורה דיפרנציאלית על סטודנטים בעלי סגנונות חשיבה שונים. על המרצים ואנשי ההוראה להיות מודעים למגוון סגנונות החשיבה בתהליך בניית הקורס, עיצובו והוראתו.

רצוי לנצל את מירב היישומים הטכנולוגיים בקורסים המתוקשבים לצורך גיוון והגמשה של שיטת ההוראה, מטלות הלמידה וצורת ההערכה באופן שיתאימו לקשת רחבה יותר של לומדים בעלי סגנונות חשיבה שונים.

נזילותם, גמישותם ואי קביעותם של סגנונות החשיבה מאפשרים להגמיש את ההעדפות הסגנוניות של הלומד ולהתאימן בצורה טובה יותר לקורסים המועברים בצורה מתוקשבת.ad