vindkraftspark i v sterbottens inland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vindkraftspark i Västerbottens Inland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vindkraftspark i Västerbottens Inland

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18

Vindkraftspark i Västerbottens Inland - PowerPoint PPT Presentation

118 Views
Download Presentation
Vindkraftspark i Västerbottens Inland
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vindkraftspark i Västerbottens Inland En förstudie i samarbete med Skellefteå Kraft

 2. Skellefteå Krafts Planer • Skellefteå Kraft planerar att bygga ett flertal nya vindkraftparker i Västerbotten och Norrbotten. • Ett intressant område ligger vid Storliden och Jokkmokksliden

 3. Vindkraftverk • 5st Vestas V90 2000kW • Navhöjd 105m och rotorbladsdiameter 90m • Inkopplingsvind: 3,5 m/s Urkopplingsvind: 25 m/s Märkvind: 12 m/s

 4. Elproduktion • Sammanlagd elproduktion uppgår till 27600 MWh per år • Motsvarar 1380st villor med en årsförbrukning 20 000 kWh • Istället för fossileldade kraftverk som bidrar till växthuseffekten

 5. Djur och Växter Mark Riksintressen Landskapsbild Ljud och ljus Nollalternativ Alternativ placering Miljökonsekvensbeskrivning

 6. Djur och Växter • Minsta möjliga påverkan på naturen • Fåglar • Störningseffekter framför dödlighet • Renar • Inga betesmarker, flyttleder eller avelmark • Fladdermöss • Har inte rapporteras i området

 7. Mark • Bra befintliga vägar • Kort ny väg • Fundament av betong och stål • Nedmontering av verk så lämnas inga bestående skador av marken

 8. Riksintressen • Militären och luftfartsverket • Rennäringen • Inga flyttleder, betesmark eller avelplats • Gruvverksamhet • Storlidengruvan • Samarbete

 9. Miljökonsekvensbeskrivning • Isbildning • Avisningsutrustning och Skyltar • Landskapsbild

 10. Ljud och Buller • Naturvårdsverket: 40 dBA för året runt boende och 35 dBA för fritidsboende. • Värsta fall: Öppen, hård och platt så att alla ljudvågor reflekteras och inga hinder som kan skärma av eller maskera ljudet

 11. Skuggor • Officiella Riktvärdet: 8 timmar per år • Teoretiskt maximala antalet skuggtimmar: 30 timmar per år och max 30 minuter per dag • Värsta fall: Solen alltid skiner, vinden alltid blåser och det blåser alltid från det håll som ger maximal skugga.

 12. Skuggor

 13. Nollalternativ • Inget buller eller skuggor • Arbetstillfällen går förlorade • Miljömål för Malåkommun • Fortsatt produktion av högre miljöbelastande kraftverks så som kolkondenskraft i norra Tyskland

 14. Alternativ placering • 2 verk på Hemliden • Minskad kabeldragning • Ökad skugga • Högre buller • Ett par hus över 35 dBA

 15. Frågor och kommentarer Av: Robert Sundström, Gustaf Gardeström och Markus Rönnquist

 16. Ekonomisk Kalkyl • Investeringskostnader • 5 verka á 23 Mkr • Fundament: 5 * 1,2 Mkr • Väg, el, väg och övrigt ca 5 Mkr • Totalt ca 126 Mkr • Driftkostnader • 1 Mkr • Intäkter • Elpris och elcertifkat: 65 öre/kWh • Avbetalningstid • Ca 7,5 år