Tidligere eksamenssp rsm l
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Tidligere eksamensspørsmål. Beskriv rammeverket for integret CASE - både det tekniske rammeverket og forslaget til organisasjonsrammeverk. Beskriv relasjonene mellom tekniske elementer og organisasjonsmessige elementer ( *) Beskriv hovedelementene i Cleanroom Engineering-konseptet. (*)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nansen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tidligere eksamenssp rsm l
Tidligere eksamensspørsmål

 • Beskriv rammeverket for integret CASE - både det tekniske rammeverket og forslaget til organisasjonsrammeverk. Beskriv relasjonene mellom tekniske elementer og organisasjonsmessige elementer ( *)

 • Beskriv hovedelementene i Cleanroom Engineering-konseptet. (*)

 • Beskriv forskjellige former for integrasjon i CASE-sammenheng. Hva forstås med prosessintegrasjon? Hva er en software prosessmodell? (*)

 • Diskuter og sammenlign de to artiklene om prosessintegrasjon. Forskjeller/likheter. Hva er hovedelementene i de to CASE-forslagene? (*)

 • Diskuter og forklar direkte og indirekte målinger.

 • Beskriv Fentons rammeverk for softwaremålinger. Bruk gjerne eksempler for å forklare og diskutere.Hva slags kategori målinger kan knyttes til kontrollflyt-strukturer? Beskriv hvordan kontrollflytstrukturer kan benyttes for å utlede viktige mål.


Tidligere eksamenssp rsm l1
Tidligere eksamensspørsmål

 • Beskriv ECMA/NIST-rammeverket for integrert CASE. Beskriv også hvordan artikkelen tenker seg det tekniske rammeverket relatert til roller i en organisasjon som bruker CASE. (*)

 • Beskriv hovedelementene i representasjonsteorien for målinger. Hvilke skalatyper er det vanlig å benytte? Hva skal til for at en måling kan sies å være meningsfylt?

 • Hva menes med målesystem (assessments), prediksjonssystemer og modell i software metrikk-sammenheng? Beskriv hvordan målinger og prediksjoner kan valideres.

 • Hva menes med interne produktattributter? Hvilke hovedgrupper av interne produktattributter har vi?

 • Gå gjennom de viktigste modularitets- og informasjonsflytattributtene.


Tidligere eksamenssp rsm l2
Tidligere eksamensspørsmål

 • Hva er Goal/Question/Metric-paradigmet? Forklar ved å bruke eksempler.

 • Hva er pålitelighet? Hvordan kan pålitelighet ”plassereres” i Fentons rammeverk for softwaremålinger? Hvordan kan vi måle og prediktere pålitelighet?Hva er en pålitelighetsmodell? Nevn og beskriv kort en av de enkleste og mest kjente Software pålitelighetsmodellne. Hvordan benyttes slike modeller?

 • Hva menes med ”dekningsgradstesting? Nevn noen forskjellige ”test-coverage”-metrikker. Diskuter denne metodikken for testing i forhold til det testkonseptet som benyttes i ”Cleanroom Engineering”-konseptet.

 • Om datainnsamling og - analyse. Hvordan samle data? Hvordan lagre og trekke ut relevante data? Hvordan analysere data? (Ikke statistiske detaljer)


Tidligere eksamenssp rsm l3
Tidligere eksamensspørsmål

 • Du er utpekt som ansvarlig for å sette i gang et software måleprogram. Beskriv hvordan du ville planlegge og gjennomføre dette prosjektt. Hvilke betraktninger vil du måtte gjøre?

 • Anta at du er ansvarlig for å innføre et måleprogram i en større systemutviklingsbedrift. Hvilke hensyn må du ta og hvordan vil du gå frem? Hva forstås med validering av softwaremålinger?

 • Beskriv Fentons rammeverk for softwaremålinger. Sammenlign dette med det tradisjonelle målerammeverket. (McCall etc.)

 • Hva er en prosessmodell og hva forstås med ”enacting”? Beskriv hovedelementene i ”prosessintegrasjon” av CASE slik det er beskrevet i artikkelen til Mi og Scacci. (*)


Tidligere eksamenssp rsm l4
Tidligere eksamensspørsmål

 • Beskriv rammeverket for softwaremålinger. Hva er interne produktattributter og hvorfor er de viktige? Nevn noen eksempler på slike attributter. Hva er forskjellen på assessment og prediksjon?

 • Beskriv rammeverket for softwaremålinger. Beskriv sammenhengen mellom prosessattrinutter og produktaattributter. Nevn noen eksempler på hvordan prosessttributter kan brukes for å prediktere produktegenskaper.

 • Hva er ”maintainability” og hvordan kan det måles? Plasser det i Fentons rammeverk for softwaremålinger. Hvilke former for vedlikehold er det vanlig å snakke om? Hvilke interne attributter er viktige for å oppnå god vedlikeholdbarhet?

 • Vis hvordan vi kan benytte grafteori for å synliggjøre interne produktattributter. Hva er en ”prime” flytgraf? Beskriv operasjonene sekvens og nøsting. Hva er et dekomponeringstre?


Tidligere eksamenssp rsm l5
Tidligere eksamensspørsmål

 • Hva menes med kontrollflytstruktur? Beskriv de viktigste kontrollflytstrukturene beskrevet i boka.

 • Du skal sette opp et eksperiment for å få bekreftet eller avkreftet visse sammenhenger mellom noen målinger. Hvilke hensyn vil du tafor å planlegge eksperimentet og analysere resultatene?

 • Hva er en modul, og hva er forskjellen på intramodulære og intermodulære attributter? Beskriv noen av de viktigste modularitets- og informasjonsflytattributtene.

 • Hva er interne produktattributter? Beskriv McCalls modell for softwarekvalitet. Bruk eksempler. Vis hvordan du kan definere din egen modell.

 • Hva menes med en pålitelighetsmodell? Hva er prinsipet? Hva brukes den til? Nevn noen forskjellige software pålitelighetsmodeller.


Tidligere eksamenssp rsm l6
Tidligere eksamensspørsmål

 • Hva forstås med ”usability” Plasser attributten i Fentons rammeverk for softwaremålinger. Hva slags attributter påvirker ”usability”?

 • Vis hvordan boka i kap. 13 trekker sammenligninger mellom egenskaper til software og egenskaper til team. (*?)

 • Forklar SEI/CMM og beskriv forskjellen på de 5 nivåene av prosessmodenhet. Vis hvordan CMM og GQM kan kombineres

 • Hva er forskjellen på eksperiment, case study og survey? Hvilken metode bør velges i en gitt situasjon?

 • Om eksperimentdesign. Beskriv ulike måter å sette opp eksperimenter på.