Mis sündmust kujutab skulptuur? . - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mis sündmust kujutab skulptuur? . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mis sündmust kujutab skulptuur? .

play fullscreen
1 / 17
Mis sündmust kujutab skulptuur? .
157 Views
Download Presentation
Download Presentation

Mis sündmust kujutab skulptuur? .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mis sündmust kujutab skulptuur?.

 2. Keda on mündil kujutatud? Just tema nime järgi on saanud nime aasta esimene kuu.

 3. Selle tuntud kreeka heerose kultus oli Roomas riikliku tähtsusega.

 4. Millised meie päikesesüsteemi planeedid on saanud nime rooma jumalate järgi?

 5. Mis roll oli teatril Rooma ühiskonnas?

 6. Mis on atellaan?

 7. Millistel lavamängudel võisid osaleda ka naised?

 8. Kelle komöödiad on andnud eeskuju sellistele klassikutele nagu Moliere ja Shakespeare?

 9. Teda võib pidada rooma kirjaliku kirjanduse rajajaks.

 10. Kui Kreekas oli Demosthenes kõnekunsti suurkuju, siis Roomas oli selleks kes?

 11. Mis seos on Rooma ajaloolasel Tacitusel eestlastega?

 12. Kes on see rooma kirjanduse kuldajastu poeet?

 13. Teatrist populaarsem meelelahutus oli just see.

 14. Selle tänapäeval salatiga nime jagava riigimehe nimest on tuletatud sõnad „tsaar” ja „keiser”.

 15. Jõuka roomlase Maecenase nime järgi saanud mõiste tähendab rikast kaunite kunstide toetajat. Mis on see mõiste?

 16. Kirjanik Oskar Luts kutsus „ladina köögiks” just seda kohta.