Tietokanta
Download
1 / 13

Tietokanta - PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on

Tietokanta. Tietokannat Tietokanta on tietotekniikassa käytetty termi tietovarastolle. Se on kokoelma tietoja, joilla on yhteys toisiinsa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tietokanta' - nanji


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tietokanta

Tietokannat

Tietokanta on tietotekniikassa käytetty termi tietovarastolle. Se on kokoelma tietoja, joilla on yhteys toisiinsa.

Tietokanta edustaa jotain selkeästi rajattua kohdetta reaalimaailmasta. Tällainen kohde voi olla esimerkiksi yrityksen keräämät tiedot asiakkaistaan. Jotta tietokanta olisi toimiva, on sen osien välillä oltava looginen yhteys.


Tietokanta

Tietokannan malli

Tiedot tietokantaan voidaan tallentaa eri tavalla; hierarkkisesti, verkkona tai relaatioina mikä on eniten käytetty menetelmä.

Relaatiot muodostuvat tauluista, jotka puolestaan muodostuvat riveistä ja sarakkeista.


Tietokanta

Tietokannan kaavio

Tietokannan kaavio (databaseschema) on tietokannan määrittely, eli se ilmaisee tietokannan kuvaaman kohteen (asiakas, tilaus, lasku ym.) jäsentelyn:

relaatiot eli taulut ja niiden attribuutit eli ominaisuudet

relaatioiden (taulujen) väliset suhteet (esim. viite-eheys)


Tietokanta

Tietokannan hallintajärjestelmällä

Tietokanta on kokoelma tietoa jota on usein kerätty pitkällä aikavälillä. Tietoa hallinnoidaan tietokannan hallintajärjestelmällä, jonka avulla tietokanta, taulut ja niiden riippuvuudet, kentät, avaimet jne. muodostetaan.

TKHJ antaa myös mahdollisuuden tehdä kyselyjä, eli hakea tietoa tietokannasta, samoin kuin muuttaa sen tietoja. Apuna käytetään tietokannan kyselykieltä (SQL).


Tietokanta

E-R malli (käsitteellinen mallintaminen)

Tietokantaantallennettavattiedotpitääselvittääjasenjälkeentehdäkuvaniidenvälisistäriippuvuuksista. Välineestäkäytetäännimitystä ER-mallijalopputuloksestanimitystä ER-kaavio.


Tietokanta

E-R mallin symbolit

ER-malli perustuu muutamaan symboliin, joilla kuva – käsitekaavio – tehdään.

kohde

yhteys (rooli)

attribuutti

yhteystyypit


Tietokanta

Kohdejoukot

kohde on asia, esimerkiksi asiakas tai tilaus tai työntekijä.

attribuutti = kohdetta kuvaava ominaisuus, kuten sotu tai asiakasnumero tai osoite.

Attribuutit saavat arvoja kuten 060394-1234, Anttila, Hovipuistikko 12.

Arvot voivat olla tekstiä, numeroita, päivämäärä, aika ym.


Tietokanta

Yhteydet

Kahden kohteen (asiakas – tilaus) välillä voi olla yhteys (asiakas 1234 on tehnyt tilauksen 333).

Yhteys esitetään ”salmiakki” kuviolla. Siitä lähtee viiva jokaiseen yhteydessä mukana olevaan kohteeseen.


Tietokanta

E-R kaavio (esimerkki)

L-Nro

A_Nro

Nimi

Nro

maksaa

Lasku

Asiakas

Kohde

tekee

Yhteys

Tilaus

T_Nro

La_Nro

Ominaisuus


Tietokanta

Erilaisia yhteyksiä

moni-moneen moni-yhteen yksi-yhteen


Tietokanta

Avaimet E-R kaavioissa

Tiedon saannin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi tietokannan tiedot varustetaan avaimella. Avain on yksilöivä tieto (sotu) ja se alleviivataan graafisissa kuvauksissa.

Avain voi todellisuudessa muodostua useammasta attribuutista, esimerkiksi sukunimi, etunimi, ikä.


Tietokanta

Relaatiomalli

Taulu

Kaavio

SQL kysely tauluun Tuote


ad