1 / 28

Matura 2005 Wyniki

Matura 2005 Wyniki. Jarosław Drzeżdżon Matura 2005 V LO w Gdańsku. Opracował: Jarosław Drzeżdżon na podstawie danych z OKE Gdańsk. Biologia. Poziom podstawowy. Średnia szkoły: 73,29. Średnia woj. Pom.: 65,3. Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

nanji
Download Presentation

Matura 2005 Wyniki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Matura 2005Wyniki Jarosław Drzeżdżon Matura 2005 V LO w Gdańsku Opracował: Jarosław Drzeżdżon na podstawie danych z OKE Gdańsk

 2. Biologia Poziom podstawowy Średnia szkoły:73,29 Średnia woj. Pom.:65,3 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 3. Biologia Poziom rozszerzony Średnia szkoły:64,91 Średnia woj. Pom.:47,35 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 4. Chemia Poziom podstawowy Średnia szkoły:84,99 Średnia woj. Pom.:69,7 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 5. Chemia Poziom rozszerzony Średnia szkoły:60,73 Średnia woj. Pom.:52,05 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 6. Fizyka Poziom podstawowy Średnia szkoły:56,96 Średnia woj. Pom.:62,8 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 7. Fizyka Poziom rozszerzony Średnia szkoły:23,89 Średnia woj. Pom.:35,85 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 8. Geografia Poziom podstawowy Średnia szkoły:74,95 Średnia woj. Pom.:60,3 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 9. Geografia Poziom rozszerzony Średnia szkoły:65,23 Średnia woj. Pom.:49,5 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 10. Historia Poziom podstawowy Średnia szkoły:72,89 Średnia woj. Pom.:53,2 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 11. Historia Poziom rozszerzony Średnia szkoły:38,47 Średnia woj. Pom.:33,75 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 12. Historia sztuki Poziom podstawowy Średnia szkoły:63,37 Średnia woj. Pom.:49,9 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 13. Historia sztuki Poziom rozszerzony Średnia szkoły:64,67 Średnia woj. Pom.:49,55 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 14. Informatyka Poziom rozszerzony Średnia szkoły:46,39 Średnia woj. Pom.:27,3 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 15. Język angielski Poziom podstawowy Średnia szkoły:94,16 Średnia woj. Pom.:85,4 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 16. Język angielski Poziom rozszerzony Średnia szkoły:81,50 Średnia woj. Pom.:72,75 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 17. Język angielski Poziom rozszerzony Arkusz II:83,61 Arkusz III:79,38 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

 18. Język niemiecki Poziom podstawowy Średnia szkoły:93,73 Średnia woj. Pom.:79,7 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 19. Język niemiecki Poziom rozszerzony Średnia szkoły:83,61 Średnia woj. Pom.:63,5 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 20. Język niemiecki Poziom rozszerzony Arkusz II:86,30 Arkusz III:80,92 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

 21. Matematyka Poziom podstawowy Średnia szkoły:66,78 Średnia woj. Pom.:52,00 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 22. Matematyka Poziom rozszerzony Średnia szkoły:36,25 Średnia woj. Pom.:27,65 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 23. Język polski Poziom podstawowy Średnia szkoły:67,15 Średnia woj. Pom.:53,4 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 24. Język polski Poziom rozszerzony Średnia szkoły:47,96 Średnia woj. Pom.:42,5 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 25. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Średnia szkoły:71,56 Średnia woj. Pom.:56,7 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 26. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Średnia szkoły:64,91 Średnia woj. Pom.:54,65 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 27. Arkusze „dwujęzyczne” Poziom rozszerzony Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

 28. Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku KONIEC

More Related