Download
matura 2005 wyniki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matura 2005 Wyniki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matura 2005 Wyniki

Matura 2005 Wyniki

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Matura 2005 Wyniki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matura 2005Wyniki Jarosław Drzeżdżon Matura 2005 V LO w Gdańsku Opracował: Jarosław Drzeżdżon na podstawie danych z OKE Gdańsk

 2. Biologia Poziom podstawowy Średnia szkoły:73,29 Średnia woj. Pom.:65,3 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 3. Biologia Poziom rozszerzony Średnia szkoły:64,91 Średnia woj. Pom.:47,35 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 4. Chemia Poziom podstawowy Średnia szkoły:84,99 Średnia woj. Pom.:69,7 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 5. Chemia Poziom rozszerzony Średnia szkoły:60,73 Średnia woj. Pom.:52,05 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 6. Fizyka Poziom podstawowy Średnia szkoły:56,96 Średnia woj. Pom.:62,8 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 7. Fizyka Poziom rozszerzony Średnia szkoły:23,89 Średnia woj. Pom.:35,85 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 8. Geografia Poziom podstawowy Średnia szkoły:74,95 Średnia woj. Pom.:60,3 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 9. Geografia Poziom rozszerzony Średnia szkoły:65,23 Średnia woj. Pom.:49,5 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 10. Historia Poziom podstawowy Średnia szkoły:72,89 Średnia woj. Pom.:53,2 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 11. Historia Poziom rozszerzony Średnia szkoły:38,47 Średnia woj. Pom.:33,75 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 12. Historia sztuki Poziom podstawowy Średnia szkoły:63,37 Średnia woj. Pom.:49,9 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 13. Historia sztuki Poziom rozszerzony Średnia szkoły:64,67 Średnia woj. Pom.:49,55 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 14. Informatyka Poziom rozszerzony Średnia szkoły:46,39 Średnia woj. Pom.:27,3 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 15. Język angielski Poziom podstawowy Średnia szkoły:94,16 Średnia woj. Pom.:85,4 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 16. Język angielski Poziom rozszerzony Średnia szkoły:81,50 Średnia woj. Pom.:72,75 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 17. Język angielski Poziom rozszerzony Arkusz II:83,61 Arkusz III:79,38 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

 18. Język niemiecki Poziom podstawowy Średnia szkoły:93,73 Średnia woj. Pom.:79,7 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 19. Język niemiecki Poziom rozszerzony Średnia szkoły:83,61 Średnia woj. Pom.:63,5 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 20. Język niemiecki Poziom rozszerzony Arkusz II:86,30 Arkusz III:80,92 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

 21. Matematyka Poziom podstawowy Średnia szkoły:66,78 Średnia woj. Pom.:52,00 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 22. Matematyka Poziom rozszerzony Średnia szkoły:36,25 Średnia woj. Pom.:27,65 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 23. Język polski Poziom podstawowy Średnia szkoły:67,15 Średnia woj. Pom.:53,4 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 24. Język polski Poziom rozszerzony Średnia szkoły:47,96 Średnia woj. Pom.:42,5 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 25. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Średnia szkoły:71,56 Średnia woj. Pom.:56,7 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 26. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Średnia szkoły:64,91 Średnia woj. Pom.:54,65 Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Uwaga: Średnia dla woj. Pomorskiego jest średnią z przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu wybranego.

 27. Arkusze „dwujęzyczne” Poziom rozszerzony Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

 28. Matura 2005 – wyniki V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku KONIEC