slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nýr Landspítali – kynning fyrir haustfund SATS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nýr Landspítali – kynning fyrir haustfund SATS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Nýr Landspítali – kynning fyrir haustfund SATS - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Nýr Landspítali – kynning fyrir haustfund SATS. Gunnar Svavarsson formaður bygginganefndar. Landspítali þjónar öllum landsmönnum og hefur skyldur háskólasjúkrahúss sem sífellt er erfiðara að standa við með auknum kröfum til heilbrigðisþjónustu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nýr Landspítali – kynning fyrir haustfund SATS' - nani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nýr Landspítali – kynning fyrir haustfund SATS

Gunnar Svavarsson

formaðurbygginganefndar

slide2

Landspítali þjónar öllum landsmönnum og hefur skyldur háskólasjúkrahúss sem sífellt er erfiðara að standa við með auknum kröfum til heilbrigðisþjónustu

Íslenskt háskólasjúkrahús er og verður þjóðarsjúkrahús.

Núverandi húsakostur stenst ekki kröfur um nútíma sjúkrahúsrekstur, nauðsynleg endurnýjun tækja ekki gerleg og æ erfiðara verður að tryggja öryggi sjúklinga.

Fullur ávinningur sameiningar næst ekki fyrr en starfsemin er komin undir eitt þak í húsnæði sem hæfir starfseminni.

Sífellt erfiðara verður að fá sérmenntað fagfólk heim frá námi/starfi í útlöndum ef ekki verður boðið upp á nútímalegtumhverfi og starfsaðstæður

l g nr 64 2010

Viljayfirlýsing lífeyrissjóðanna nóv. 2009 – 3 startið.

Forval og forhönnunarsamkeppni - Samningur við Spital – 1. sept. 2010.

Opinbert hlutafélag sem hefur það að markmiði að standa að nauðsynlegum undirbúningi og láta bjóða út byggingu Landspítala, við Hringbraut.

Semja um að ríkið taki bygginguna á langtímaleigu, kaupleigu, að loknu útboði - Fyrir undirritun samninga að loknu útboði skal leita samþykkis Alþingis með almennum lögum.

Lög nr. 64 / 2010

slide4

Hugmyndafræði nýrrar áætlunar

  • Áfangaskipta verkefninu þannig að hagkvæmni skili sér strax
  • Árlegur sparnaður (2-3 milljarðar) í rekstri strax að loknum 1. áfanga
  • Hanna með sveigjanleika í huga
  • Við Hringbraut rísi ný hús, alls 66.000 m2
  • Slysa- og bráðamóttaka, skurðstofur og gjörgæsla, myndgreining, rannsóknarstofur, legudeildir og 80 herbergja sjúkrahótel
  • 53.000 m2núverandi húsnæðis við Hringbraut, verði lagfærður og nýttur áfram.
slide5

Af hverju Hringbraut?

 • Minnstur kostnaður
  • Borgarspítali 30.000 m2
  • Landspítali Hringbraut 65.000 m2
  • Ef byggja á yfir alla starfsemina frá grunni – miklu stærra verkefni
 • Nálægt Háskólanum
  • Samþætting Háskóla og Landspítala
  • Tengsl við náttúruvísindi, raunvísindi o.fl.
 • Best aðgengi
  • Samgöngukerfi
  • Nálægt samgöngumiðstöð og flugvellinum
helstu st r ir tbo spakka

Meðferðarkjarni 49.000 fm

Rannsóknarhús 13.000 fm

Sjúkrahótel 4.000 fm

Tækni- og bílahús 10.000 fm

HÍ Heilbrigðisvísindasvið 10.000 fm

Gatnagerð - sjötti verkhlutinn

Helstu stærðir útboðspakka

slide8

Fjárhagslegt umhverfi

 • A – Hluti ríkissjóðs – Fjárlagaliður 08-376 – Árin 2003 til 2010
  • Hefðbundin gjaldfærsla í samræmi við fjárheimildir
 • Sérlög – Stofnun E-Hluta fyrirtækis ríkissjóðs (Opinbert hlutafélag)
  • Lög nr. 64/2010 – Nýr Landspítali ohf. tók til starfa í júlí 2010
  • Eignir félags – Lóðir og byggingar, eignfærður hönnunarkostnaður
 • Samstarfsframkvæmd
  • Alútboð - Lögaðili eignast (kaupir) frumhönnun – Byggir og leigir til 30-40 ára
  • E – hluti greiðir kaupleigu – Speglar ár hvert á A – hluta í hagræðingu
  • Bygging keypt á hrakvirði 0% eftir 40 ár
 • Fjárheimildir og skuldbindingar
  • Markmið að “netta” út í A-hluta ár hvert – Skuldbinding er á E-hluta (hlutafélag)
slide9

Fjárhagslegt umhverfi

 • Afhverju sérlög
  • Skuldbinding ríkis til langs tíma
  • Ráðstafa eignum
  • Kveða á um fyrirkomulag framkvæmda
  • Lögin kveða skýrt á um heimildir
 • Reikningsskil - Ríkisreikningur
  • E-hluti er hluti af samstæðunni
  • Fjárheimildir liggja fyrir
  • Gjaldfærsla ár hvert
  • Skuldbindingar utan efnahags – Óbein skuldsetning
  • Kaupleigusamningur – Óbein eignfærsla
  • Erfitt að reikningsfæra langtímahagræðingu sem óbeina eignsetningu
 • Samstarfsframkvæmd
  • Áhætta togast á við ávöxtunarkröfur
  • Mikil íslensk reynsla af áhættuþætti og ávöxtunarþætti
  • Eignamyndun samfélagsverkefnis til skemmri og lengri tíma
slide10

Fjárhagslegt umhverfi

 • Afhverju sérlög
  • Skuldbinding ríkis til langs tíma
  • Ráðstafa eignum
  • Kveða á um fyrirkomulag framkvæmda
  • Lögin kveða skýrt á um heimildir
 • Reikningsskil - Ríkisreikningur
  • E-hluti er hluti af samstæðunni
  • Fjárheimildir liggja fyrir
  • Gjaldfærsla ár hvert
  • Skuldbindingar utan efnahags – Óbein skuldsetning
  • Kaupleigusamningur – Óbein eignfærsla
  • Erfitt að reikningsfæra langtímahagræðingu sem óbeina eignsetningu
 • Samstarfsframkvæmd
  • Áhætta togast á við ávöxtunarkröfur
  • Mikil íslensk reynsla af áhættuþætti og ávöxtunarþætti
  • Eignamyndun samfélagsverkefnis til skemmri og lengri tíma
slide11

Mannaflinn*

Í töflu hér að neðan má sjá áætlaðan fjárfestingarkostnað og áætlaða mannaflaþörf í verkefnið (*6):

Áætl. fjárfesting 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Samtals

Lóðir og götur 1.600 0 238 375 375 375 237 1.600

Sjúkrahótel 1.600 0 276 523 523 278 1.600

Tækni/bílhús 1.500 0 260 490 490 260 1.500

Meðferð / Legud 27.500 300 3.500 8.000 9.000 6.300 400 27.500

Rannsóknarhús 6.000 100 700 1.800 1.800 1.450 150 6.000

Hönnunarvinna 1.800 750 50 1.000 1.800

Samtals 40.000 750 1.224 6.588 11.188 11.713 7.987 550 40.000

Verð pr. ársverk 20 14 14 14 14 14 14

Áætl. mannafli 38 87 470 799 837 570 39 2.840

*Mannaflatölur eru með fyrirvara um samþykki deiliskipulags og samþykki Alþingis á framkvæmdinni.

*6-Sjötti pakkinn - bygging HÍ er ~10.000 fm. og er áætlaður kostnaður ~4,2 millj. auk 1,0 millj. við breytingar á Læknagarði. Þessi kostnaður og áætlaður mannafli er ekki tiltekin í gögnum NLSH ohf., en forhönnunarverkefnið er þó unnið samhliða og í alhliða samstarfi.

Verðgrunnur, haust 2011, kostnaðaráætlanir