l in de k b en t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L in de K, B en T. PowerPoint Presentation
Download Presentation
L in de K, B en T.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

L in de K, B en T. - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

L in de K, B en T. 5 categorieën Welke woorden vallen op? Vertel wat je leest in eigen woorden na. Controleer dit. Wat laat de tekst mij denken, doen of laten? Zijn dat liefdestalen? Wat leert de tekst mij over: mijzelf, de vereerde godheid en … Hoe herken ik de liefde?. L in de K, B en T.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'L in de K, B en T.' - nani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l in de k b en t

L in de K, B en T.

5 categorieën

Welke woorden vallen op?

Vertel wat je leest in eigen woorden na. Controleer dit.

Wat laat de tekst mij denken, doen of laten? Zijn dat liefdestalen?

Wat leert de tekst mij over: mijzelf, de vereerde godheid en …

Hoe herken ik de liefde?

l in de k b en t1

L in de K, B en T.

5 categorieën

De liefde van de mens voor dingen

Menselijke liefde

Liefde van de mens tot God

Gods liefde in negatieve betekenis: God houdt niet van …

Gods Liefde voor de mens

5 uitingen van liefde

 • Positieve woorden
 • Gewenste aanraking
 • Onverdeelde tijd en aandacht
 • Een dienst zonder wat terug te verwachten
 • Een cadeau
slide7

Zoekwoord: Liefde, Kuran van www.kuran.nl, de eerste treffer

163. En uw God is één God, er is geen God buiten Hem, de Barmhartige, de Genadevolle.

164. Voorwaar, in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van nacht en dag en in de schepen die de zee bevaren, met datgene wat de mensen tot voordeel strekt; en in het water dat Allah van de hemel nederzendt, waarmede Hij de aarde doet herleven na haar dood en daarop alle soorten dieren verspreidt, en in de verandering der winden, en in de wolken die tussen de hemel en de aarde in dienst zijn gesteld, zijn inderdaad tekenen voor een volk, dat begrijpt.

165. Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah. En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien wanneer zij de straf zullen zien, (dan zouden zij beseffen) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in het straffen.

166. Wanneer de leiders hun volgelingen zullen verzaken en de straf zullen bemerken en al hun banden zullen worden verbroken, 167. Zullen de volgelingen zeggen: "Indien wij slechts terug konden keren, zouden wij hen verzaken, zoals zij ons hebben verzaakt". Zo zal Allah aan hen hun werken tonen tot wroeging en zij zullen het Vuur niet kunnen ontkomen

slide9

Kies de juiste catagorie van ayat 165 uit Baqarah(= Sura 2)

 • De liefde van de mens voor dingen
 • Menselijke liefde
 • Liefde van de mens tot Allah
 • Allahs liefde in negatieve betekenis: God houdt niet van
 • Allahs Liefde voor de mens
slide10

Kies de juiste catagorie van ayat 165 uit Baqarah(= Sura 2)

 • De liefde van de mens voor dingen
 • Menselijke liefde
 • Liefde van de mens tot God
 • Gods liefde in negatieve betekenis: God houdt niet van
 • Gods Liefde voor de mens

Omdat: ……………………………………………………………………………….

slide11

Kies de juiste catagorie van ayat 165 uit Baqarah(= Sura 2)

 • De liefde van de mens voor dingen
 • Menselijke liefde
 • Liefde van de mens tot God
 • Gods liefde in negatieve betekenis: God houdt niet van
 • Gods Liefde voor de mens

Omdat: ……………………………………………………………………………….

slide12

Kies de juiste uitingen van liefde van ayat 165 uit Baqarah(= Sura 2)

 • Positie woorden
 • Gewenste aanraking
 • Onverdeelde tijd en aandacht
 • Een dienst zonder wat terug te verwachten
 • Een cadeau

Omdat: ……………………………………………………………………………………………………………

slide13

Kies de juiste uitingen van liefde van ayat 165 uit Baqarah(= Sura 2)

 • Positie woorden
 • Gewenste aanraking
 • Onverdeelde tijd en aandacht
 • Een dienst zonder wat terug te verwachten
 • Een cadeau

Omdat: ……………………………………………………………………………………………………………

slide14

Kies de juiste uitingen van liefde van ayat 165 uit Baqarah(= Sura 2)

 • Positie woorden
 • Gewenste aanraking
 • Onverdeelde tijd en aandacht
 • Een dienst zonder wat terug te verwachten
 • Een cadeau

Omdat: ……………………………………………………………………………………………………………

slide15

Doe het zelfde voor ayat 21 en 23

van suraBaqarah.

(Niet af = huiswerk)

Zorg er voor dat je echt goed weet wat er staat. Herschrijf de tekst in jouw eigen woorden.

slide20

www.biblija.net de eerste treffer, Boek Genesis hoofdstuk 28

1 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3 en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5 Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’ 6 Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ 7 Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8 Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. 9 ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. 10 Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. 11 Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. 12 Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. 13 Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? 14 Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ 15 Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’

12 daarom lachte ze in zichzelf zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn dacht ze

www.biblija.net de eerste treffer, Boek Genesis hoofdstuk 28, 12

12 Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze.

Kies de juiste catagorie

 • De liefde van de mens voor dingen
 • Menselijke liefde
 • Liefde van de mens tot God
 • Gods liefde in negatieve betekenis: God houdt niet van
 • Gods Liefde voor de mens

Omdat …………………………………………………………………………………………

12 daarom lachte ze in zichzelf zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn dacht ze1

www.biblija.net de eerste treffer, Boek Genesis hoofdstuk 28, 12

12 Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze.

Kies de juiste liefdestaal

 • Positie woorden
 • Gewenste aanraking
 • Onverdeelde tijd en aandacht
 • Een dienst zonder wat terug te verwachten
 • Een cadeau

Omdat …………………………………………………………………………………………

slide23

Doe het zelfde maar dan met het oog op de verzen 10 t/m 14.

Zorg er voor dat je echt goed weet wat er staat.

slide26

www.biblija.net de eerste treffer, Boek Matteus hoofdstuk 24:12

Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Kies de juiste catagorie

 • De liefde van de mens voor dingen
 • Menselijke liefde
 • Liefde van de mens tot God
 • Gods liefde in negatieve betekenis: God houdt niet van
 • Gods Liefde voor de mens

Omdat …………………………………………………………………………………………

slide27

www.biblija.net de eerste treffer, Boek Matteus hoofdstuk 24:12

Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Kies de juiste liefdestaal

 • Positieve woorden
 • Gewenste aanraking
 • Onverdeelde tijd en aandacht
 • Een dienst zonder wat terug te verwachten
 • Een cadeau

Omdat …………………………………………………………………………………………

slide28

Doe het zelfde maar dan met het oog op de verzen 9 t/m 14.

Zorg er voor dat je echt goed weet wat er staat.

verwerkingsopdracht liefde in de b k en t
VerwerkingsopdrachtLiefde in de B, K en T

1. Joodse tekst: de 10 geboden

2. Christelijk: een deel van de Bergrede

3. Islamitisch naar eigen keuze

Zo veel mogelijk voorbeelden ontdekken van de liefdestalen. En….uitleggen!

Zo veel mogelijk categorieën ontdekken.

En … Uitleggen! (zoals gedaan in de klas)