Hidromehanika
Download
1 / 20

Hidromehanika - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Hidromehanika. tekočine. trdno  k apljevinsko  plinsko. Agregatna stanja. Tlak v mirujočih tekočinah. sila deluje vedno pravokotno na ploskev (npr. steno) velikost sile odvisna od velikosti ploskve.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hidromehanika' - nancy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hidromehanika

Hidromehanika

Tehniška fizika, 2009/2010


Agregatna stanja

tekočine

trdno  kapljevinsko  plinsko

Agregatna stanja

Tehniška fizika, 2009/2010


Tlak v mirujo ih teko inah
Tlak v mirujočih tekočinah

 • sila deluje vedno pravokotno na ploskev (npr. steno)

 • velikost sile odvisna od velikosti ploskve

Tlak (p) je definiran za vsako točko v tekočini kot količina, s katero je potrebno pomnožiti velikost (majhne) ploskve (DS), da dobimo silo (DF), s katero tekočina pritiska na to površino; smer sile je vedno pravokotna na ploskev.

enota paskal: 1 Pa = 1 N/m2 = kg/(ms2)

1 bar = 105 Pa

Tehniška fizika, 2009/2010


Tlak v mirujo ih teko inah1
Tlak v mirujočih tekočinah

Tlak se skozi tekočino prenaša: če na tekočino pritisnemo na enem koncu (npr. z batom, ki zapira posodo), se za enako vrednost poveča tlak po vsej tekočini: tekočina tudi na preostale stene posode pritiska z večjo silo.

Hidravlična stiskalnica

Na oba bata deluje enak tlak, sila na večji bat je večja od sile na manjši bat:

p1 = p2

Tehniška fizika, 2009/2010


Hidrostati ni tlak
Hidrostatični tlak

Zaradi teže tekočine tlak raste z globino.

V nestisljivi tekočini (stalna gostota (r)) tlak raste sorazmerno z globino (h):

Dp = rgh

voda:

r =1000 kg/m3

h = 1 m

Dp = 104 Pa = 0,1 bar

 • stare/prepovedane enote:

 • - milimeter živega srebra:

 • 1 mmHg = 1 torr = 133 Pa, 1 bar = 105 Pa = 750 torr

 • - milimeter vodnega stolpca

 • 1 mmH2O = 9,8 Pa  10 Pa

 • fizikalna atmosfera:1 atm = 1,013 bar = 760 torr

 • tehniška atmosfera:1 atm = 1 kp/cm2 = 0,98 bar = 740 torr

zrak,

samo za majhne h:

r =1,3 kg/m3

h = 1 m

Dp = 13 Pa

Tehniška fizika, 2009/2010


Zra ni tlak
Zračni tlak

gostota zraka pada z višino, zato tlak ne pojema linearno

Tehniška fizika, 2009/2010


Hidrostati ni tlak1
Hidrostatični tlak

Tlak v mirujoči tekočini je odvisen le od višine tekočine in je na dnu vseh štirih posod enak.

Na isti višini je tlak na obeh straneh cevke enak:

p0 = p' + rgh

Različna zunanja tlaka na obeh straneh cevke  različni višini gladine:

p2 = p1 + rgDh

Tehniška fizika, 2009/2010


Vzgon
Vzgon

Fvzg = rtekočineVtelesa·g

Tekočina deluje potopljeno telo s silo vzgona:

Sila vzgona je enaka teži izpodrinjene tekočine. Prijemališče sile vzgona je v težišču tekočine, ki bi napolnjevala izpodrinjeno prostornino.

gostota telesa > gostote tekočine, telo potone

gostota telesa = gostoti tekočine, telo lebdi v tekočini

gostota telesa < od gostote tekočine, telo splava na površino

Tehniška fizika, 2009/2010


Vzgon1
Vzgon

Tekočina deluje na plavajoče telo s silo, ki je enaka teži izpodrinjene tekočine.

teža kocke: Fg=r1a3g

sila tekočine: Fvzg= r2a2hg

kocka miruje: h = ar1/r2

Tehniška fizika, 2009/2010


Gibanje teko in
Gibanje tekočin

Za popolni opis bi morali poznati notranje sile med posameznimi deli tekočine.

 • idealna tekočina:

 • notranje sile so zanemarljive

 • nestisljiva (r = konst.)

vektorsko polje hitrosti:

hitrost delcev v nekem trenutku za vse delce

stacionarno gibanje:

vektorsko polje hitrosti se s časom ne spreminja  tokovnice (= poti delcev)

laminarno gibanje – tokovnice se ne mešajo

turbulentno gibanje - vrtinci

Tehniška fizika, 2009/2010


Pretok
Pretok

stacionarno gibanje:

tokovnice se ne sekajo, oklepajo tokovno cev – tekočina ostane v cevi

masni pretok (enote kg/s):

volumski pretok (enote m3/s):

nestisljiva tekočina:

Tehniška fizika, 2009/2010


Viskoznost
Viskoznost

 • v viskozni (= neidealni) tekočini deluje med plastmi tekočine, ki se gibljejo z različnimi hitrostmi, strižna (= viskozna) sila, ki zavira gibanje

 • tekočina se “lepi na steno” – relativna hitrost tekočine tik ob steni je nič

 • za enakomerno vlečenje potrebujemo silo, ki je nasprotno enaka viskozni sili

 • velikost viskozne sile je sorazmerna

 • - koeficientu viskoznosti h

 • - površini plasti

 • - “strižni hitrosti” Dv/Dx

Tehniška fizika, 2009/2010


Viskoznost1
Viskoznost

profil hitrosti v tanki plasti, kjer ena stena miruje, druga se giblje

profil hitrosti v okrogli cevi

Tehniška fizika, 2009/2010


Kontinuitetna ena ba
Kontinuitetna enačba

 • stacionarni tok

 • nestisljiva tekočina

 • volumski pretok se ohranja: manjši presek, večja hitrost

Tehniška fizika, 2009/2010


Bernoullijeva ena ba
Bernoullijeva enačba

 • idealna tekočina (neviskozna, nestisljiva)

 • stacionarni tok

 • točki, ki ju opazujemo, ležita na isti tokovnici

 • opazujemo del tekočine med

 • dvema presekoma tokovne cevi:

p - statični tlak

rv2/2 – gostota kinetične energije

rgh – gostota potencialne energije

Tehniška fizika, 2009/2010


Iztekanje teko ine iz posode
Iztekanje tekočine iz posode

Tehniška fizika, 2009/2010


Upor sredstva
Upor sredstva

 • linearni zakon upora (Stokesov zakon):

 • vzrok je viskoznost sredstva

 • velja pri laminarnem toku

 • dvakrat večja hitrost, dvakrat večja sila upora

 • h – koeficient viskoznosti

 • k – koeficient odvisen od oblike telesa

 • d – prečna dimenzija telesa

 • v – hitrost

 • krogla s polmerom r:

Fu = h·k·d·v

Fu = 6p·r·h·v

Tehniška fizika, 2009/2010


Upor sredstva1
Upor sredstva

 • kvadratni zakon upora:

 • velja pri turbulentnem toku

 • dvakrat večja hitrost, štirikrat večja sila upora

 • r – gostota sredstva

 • S – prečni presek telesa, pravokotno na tok

 • v – hitrost

 • C – koeficient upora, odvisen od oblike telesa

Fu = C·r·S·v2/2

Tehniška fizika, 2009/2010


Koeficient upora
Koeficient upora

Tehniška fizika, 2009/2010


Reyndolsovo tevilo
Reyndolsovo število

 • – gostota sredstva

  d – prečna dimenzija telesa

  v – relativna hitrost telesa glede na sredstvo

  h – koeficient viskoznosti

Re < 0,5 – velja linearni zakon upora

Re > 1000 – velja kvadratni zakon upora

Tehniška fizika, 2009/2010


ad