slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Die deurlopende PP-agtergrond PowerPoint Presentation
Download Presentation
Die deurlopende PP-agtergrond

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

Die deurlopende PP-agtergrond - PowerPoint PPT Presentation

nancy
118 Views
Download Presentation

Die deurlopende PP-agtergrond

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Die deurlopende PP-agtergrond

 2. God versamel ons en ons is bly Markus 10:35-45 Teks

 3. Markus 10:35-45 - ’nLosprys vir baie… -

 4. God versamel ons en ons is bly Ons fokus op God

 5. Ons het almal ons eie sieninge…

 6. Vraag: As jy jou kerk of kerk in die algemeen aan iemand moes beskryf het, sou iemand dit as ’n kerk herken het uit jou beskrywing?

 7. God versamel ons en ons is bly Familie-oomblik

 8. neekle redno elluj taw eid etsree liw seew, teom elluj lamla es raaneid seew

 9. God praat met ons Luister na die Woord Ons luister

 10. Markus 10:35-45 - ’nLosprys vir baie -

 11. God praat met ons Luister weer na die Woord Ons luister

 12. Ons hou daarvan om ons gewig rond te gooi

 13. Position Prestige Power

 14. Ware mag lê in DIENS

 15. “The solution for the love of power is the power of love.”

 16. Jesus calls a team talk: You know how the world works: the movers and shavers tell the lowlifes what to do and when to do it. Our New World cuts right across all that. If you want kudos, you’ve got to work on the menial jobs that’ll help others. If you want to be the top dog, you’ve got to work like a slave for others. If you need a mentor for this - look and learn. I’ve turned up with a one-track mind: to serve others. Even to hand over my life to buy people back from the darkness.”

 17. Om mekaar te dien, is ons doel

 18. Grootheid gaan nie daaroor oor hoeveel mense ons dien nie, maar oor hoeveel mense deur ons gedien word!

 19. Dissipelskap vra ’nstyl... nie ’nleefstyl van mag en prestige en posisie nie, maar dien-dien styl

 20. “Laat die Jesus in my die Jesus in jou dien”

 21. Hart en hand is aan mekaar gebonde

 22. Die grootste gebod: Ons moet God liefhê met ons hart en verstand...

 23. “Ek sal dit nie vir ’nmiljoen dollar doen nie”

 24. Nie magsbehep nie, maar behep met die mag van liefde in aksie

 25. Tree so op dat jy die beste in ander uitbring

 26. Lied FLAM-bladmusiek kan afgelaai word bywww.flam.co.za

 27. Kliek op www.flam.co.za om te luister na ’n demonstrasie snit, asook om die bladmusiek af te laai.

 28. mailto:nouspowerpoints@gmail.com

 29. Volgende week: Markus 10:46-52