semin rs novadu pils tu audzin anas darba koordinatoriem
Download
Skip this Video
Download Presentation
Seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem. Atklātība un godīgums izglītības iestāžu darbībā Lektori: Gundars Jankovs Gita Lazdāne 2014.gada 8.aprīlī. Par Delnu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem' - nalani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
semin rs novadu pils tu audzin anas darba koordinatoriem
Seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem

Atklātība un godīgums

izglītības iestāžu darbībā

Lektori:

Gundars Jankovs

Gita Lazdāne

2014.gada 8.aprīlī

par delnu
Par Delnu
 • Statuss: sabiedriskā labuma biedrība, starptautiskās pretkorupcijas «Transparency International» Latvijas nodaļa kopš 1998. gada;
 • Mērķis: veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos, sekmējot informācijas atklātību un korupcijas novēršanu;
 • Misija: veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas politikā, biznesā un savstarpējās attiecībās.
 • Vērtības: atklātība, solidaritāte, cieņa, tiesiskums, godīgums/ taisnīgums, drosme, nesavtīgums.
ko delna dara
Ko Delna dara?
 • Juridiskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem (Piemēram, «Lindas lieta»);
 • Valsts pārvaldes uzraudzība (Piemēram, «Latvijas Nacionālās bibliotēkas» celtniecības uzraudzība);
 • Saeimas darba uzraudzība (Piemēram, kandidatiuzdelnas.lv);
 • Darbs ar jauniešiem (Projekts «Atklāta un godīga skola»).
darbs ar jaunie iem projekts atkl ta un god ga skola
Darbs ar jauniešiemProjekts «Atklāta un godīga skola»

Par projektu:

 • Jauna, neatkarīga iniciatīva Latvijasizglītības sistēmā, kuras mērķis būs izcelt un parādīt atklātu, godīgu un demokrātisku skolu kā vērtību mūsdienu sabiedrībā, motivējot skolas par tādu kļūt.
 • Skolu ieguvums un iespēja:
  • Piedalīties 3 dienu apmācībās – Delnas Godīguma akadēmijā,
  • Ieviest īpašu demokrātiskas pārvaldības modeli, kas sastāv no 7 elementiem, saņemt konsultācijas un atbalstu to ieviešanā,
  • Piedalīties skolu demokrātijas indeksā (skolotāju, skolēnu, vecāku aptaujā),
  • Iegūt iespēju piedalīties Delnas partneru pasākumos – Vecāku Dienā, Profesiju un/vai Kultūras Dienās savā skolā,
  • Iegūt publicitāti un iespēju pastāstīt par savas skolas labo praksi, mācīties no citām skolām,
  • Iegūt īpašu statusu “Atklāta un godīga skola”,
  • Mācīties iestāties pret netaisnību, par ētisku un demokrātisku un caurspīdīgu lēmumu pieņemšanu, godīgumu un taisnīgumu skolas dzīvē.
7 pied v tie labas p rvald bas elementi
7 piedāvātie labas pārvaldības elementi

1. Laba pārvaldība kā aktīva Skolas padome.

2. Pretkorupcijas, ētikas un demokrātijas stundas.

3. Demokrātiskas skolas vēlēšanas.

4. Skolas ētikas kodeksa un ētikas komisijas izveide.

5. Sadarbība ar vietējo varu.

6. Caurspīdīgums skolas finansēs.

7. Skolas demokrātijas inovācija.

7 pied v tie labas p rvald bas elementi i
7 piedāvātie labas pārvaldības elementi I

1. Laba pārvaldība kā aktīva Skolas padome.

 • Skolas padome, kurā darbojas vidēji 1/3 vecāku, skolotāju un skolēnu. Sanāk kopā 1x mēnesī, rūpējas par pilota realizāciju savā skolā un ir projekta «kontaktpersona», «sirds» un «dzinējspēks».
 • Plānots, ka skolu padomju projekta mentori būs Vecāku kustības pārstāvji, kas ir projekta sadarbības partneri.
 • Laba pārvaldība kā skolasiekšēja laba darba organizācija (iekšējā vide).
 • Laba pārvaldība kā subjektīvas tiesības prasīt no skolas labu pārvaldību un tās neievērošanas gadījumā — tiesisku atbildību (ārējā vide).
7 pied v tie labas p rvald bas elementi ii
7 piedāvātie labas pārvaldības elementi II

2. Pretkorupcijas, ētikas un demokrātijas stundas.

 • Vada gan Delnas darbinieki un projekta sadarbības partneri, gan klašu audzinātāji, politikas & tiesību vai citi skolotāji par dažādām tēmām (piem., pilsoņa pienākumi-dalība vēlēšanās, godīgums mācību procesā-špikošana, godaprāts mājas darbos-plaģiātisms, godīgums ārpus skolas-ceļu satiksme).
 • Projekt ietvaros tiks izstrādāta mācību stundu metodoloģija par dažādām tēmām.
7 pied v tie labas p rvald bas elementi iii
7 piedāvātie labas pārvaldības elementi III

3. Demokrātiskas skolas vēlēšanas.

 • Skolēnu pašpārvaldes/ līdzpārvaldes, Vecāku padomes, Skolas padomes vēlēšanas, kurās pārstāvji tiek ievēlēti demokrātiskās, aizklātās un vienlīdzīgās vēlēšanās. Izveidota Vēlēšanu komisija, nolikums un vēlēšanās balso visa skola, ne tikai skolēni, bet arī skolotāji un tehniskie darbinieki.
7 pied v tie labas p rvald bas elementi iv
7 piedāvātie labas pārvaldības elementi IV

4. Skolas ētikas kodeksa un ētikas komisijas izveide.

 • Dokuments – apņemšanās, kurā definētas skolas vērtības, savstarpējo attiecību un sadarbības principi, mājasdarbu izstrādes godaprāta noteikumi (špikošanas, plaģiātisma atrunas), ziņošanas mehānismi par ētikas pārkāpumiem. Iespējams cits nosaukums, piemēram, draudzības kodekss, vai kāds cits, atkarība arī no skolu ierosinājumiem, galvenais, lai ietver būtību.
 • Projekta ietvaros, sadarbībā ar skolām tiks izstrādātas metodes kā šo kodeksu «iedzīvināt» skolas dzīvē, lai tas nav vien formāls, bet arī pēc būtības pastāvošs, tāds, kurš tiek ievērots.
7 pied v tie labas p rvald bas elementi v
7 piedāvātie labas pārvaldības elementi V

5. Sadarbība ar vietējo varu.

 • Skolas un pašvaldības regulāra sadarbības modeļa izveide, balstoties uz līdzšinējo pieredzi, ieteikumiem un labo praksi – piem., «Skolas padomes kafija ar politiķiem».
 • Šis elements ir būtisks ar to, ka caur sadarbības modeli jaunieši, komunicējot ar vietējo varu varēs diskutēt par viņiem aktuāliem jautājumiem, izteikt savas iniciatīvas un mācīties tās aizstāvēt, nostiprinot savu interešu aizstāvības praksi.
7 pied v tie labas p rvald bas elementi vi
7 piedāvātie labas pārvaldības elementi VI

6. Caurspīdīgums skolas finansēs.

 • Atklāts un skaidrs skolas budžets, kas nozīmē skolas budžeta izskatīšanu Skolas padomē, tā apspriešanu un komunicēšanu skolas ietvaros un pieejamību publiski.
 • Vecāku un/vai uzņēmēju ziedojumu piesaiste un pārvaldība atsevišķā fondā vai kārtībā
 • Skolas budžeta veidošanas procesam ir jābūt gudram un ilgtspējīgam
7 pied v tie labas p rvald bas elementi vii
7 piedāvātie labas pārvaldības elementi VII

7. Skolas demokrātijas inovācija.

 • Skolas padomes pašu radošā iniciatīva projekta tēmas kontekstā, kuras mērķis ir risināt kādu skolā pastāvošu problēmu, izmantojot radošas, neformālas metodes un rīkus, piemēram, Skolēnu referendums, Nešpikošanas konvencijas izstrāde, Skolas gada tēmas ieviešana, utt., par ko Delna un tās sadarbības partneri piešķir atsevišķu Simpātijas balvu labākajai idejai.
projekts atkl ta un god ga skola
Projekts «Atklāta un godīga skola»

Līdz šim:

 • Pirmā projekta etapa ietvaros Delna viesojusies kopumā 6 Latvijas pilsētās: Talsos, Priekuļos, Liepājā, Rīgā, Jelgavā un Kuldīgā, apmeklējot 9 skolas un vienu Bērnu un jauniešu centru, kur vadīja ētikas stundas par atklātību un godīgumu skolā un dzīvē, kā arī pretkorupcijas stundu un tikās ar 4 no 9 skolu vadībām, lai stāstītu par projektu un izzinātu skolu motivāciju kļūt par godaprāta vēstnesi Latvijas izglītības sistēmā un vietējā sabiedrībā.
 • Visas 4 skolas izteica interesi piedalīties projektā.
 • Kopā Delnas vadītas ētikas un pretkorupcijas stundas apmeklējis 241 jaunietis, no tiem 189 jaunieši jeb 78% vēlās, lai viņu pārstāvētā skola piedalītos projektā.
vai ar j s v laties lai delna viesoj s j su p rst v taj skol pa vald b
Vai arī Jūs vēlaties, lai Delna viesojās Jūsu pārstāvētajā skolā/ pašvaldībā?

Ja vēlaties, lai Delna novadītu ētikas vai pretkorupcijas stundu Jūsu pārstāvētajā skolā/ pašvaldībā skolēniem un/vai darbiniekiem, tad sazinieties ar mums:

Mūsu kontakti:

E-pasts: [email protected]

Tel.nr.: 28256012 (Gita) vai +371 67285585 (Delnas birojs)

slide15
www.delna.lv

Seko Delnai twitter.com: delna_lv

http://www.draugiem.lv/delna/

Facebook: Sabiedrība par atklātību - Delna

ad