Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kwartiertje Overstag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kwartiertje Overstag

Kwartiertje Overstag

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Kwartiertje Overstag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kwartiertje Overstag mei 2014 Bevraging PO’s en voorzet tot discussie Om het standpunt van PO’s naar voor te kunnen brengen op beleidsniveau. Wijziging in de “bemanning” van Overstag

 2. Graag de mening van de PO’s over : 1. Volledige dinsdag als studietijd Haio2. 6 maand ziekenhuisstage tijdens de 6 + 3 opleiding Haio

 3. Volledige dinsdag als studietijd Haio: Mening en argumenten van de groep ??? Keuzevrijheid of verplichting ???

 4. Dit thema wordt besproken op de POC (Permanente Onderwijscommissie) Van mei 2014

 5. Overstag wenst hierover de mening te kennen en te verdedigen van de PO’ :Noodzaak/behoefte ?creatieve oplossingen?alternatieven ?Knelpunten, opportuniteiten?

 6. 6 maand ziekenhuisstage tijdens de 6 + 3 opleiding Haio : Op dit moment is het ICHO op zoek naar voldoende plaatsen (voor 2018) zodat iedere haio 6 maand ziekenhuisstage kan doen TIJDENS zijn opleiding 6+3 Voorstel van ICHO om de ziekenhuisstage tijdens het 8ste jaar te doen. Zo worden ziekenhuizen voorzien van een Haio met minstens 1 j ervaring Huisarts-PO leidt Haio op voor 6 12 of 18 maand. Is deze optie aanvaardbaar voor PO ? Wordt hier voldoende rekening gehouden met belangen van PO ?

 7. Overstag verneemt graag Uw mening via de contactpersoon van de opleidingsgroep Die het verslag van de discussie , met pro en contra’s binnen de week doorstuurt naar Overstag@overstag.be

 8. Verkiezingen en Samenstelling van Overstag

 9. De verkiezing voor Overstag leverden geen extra kandidaten op Alle enthousiaste leden van Overstag worden bevestigd in hun mandaat Rudi Bruyninckx heeft zijn verantwoordelijkheden als voorzitter overgedragen aan 2 co-voorzitters: Katrin Van Haver / Els Huybregts

 10. Overstag dankt Rudi voor zijn jarenlange gedreven inzet.Overstag is altijd te bereiken via:overstag@overstag.be En nu ook telefonisch: 0483/069899: Els Huybregts

 11. Voor uw mening en voor uw actieve inzet