terugdringen dwang en drang n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Terugdringen Dwang en Drang PowerPoint Presentation
Download Presentation
Terugdringen Dwang en Drang

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Terugdringen Dwang en Drang - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Terugdringen Dwang en Drang. Wie zijn wij?. Vumc – Afdeling Metamedica Yolande Voskes, Tineke Abma, Guy Widdershoven Trimbos-instituut – Verbetertrajecten Sonja van Rooijen Gee de Wilde. Inhoud presentatie. Waar gaat het over? Geschiedenis 2001-2009 Resultaten tot nu toe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Terugdringen Dwang en Drang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wie zijn wij
Wie zijn wij?
 • Vumc – Afdeling Metamedica

Yolande Voskes, Tineke Abma, Guy Widdershoven

 • Trimbos-instituut – Verbetertrajecten

Sonja van Rooijen

 • Gee de Wilde
inhoud presentatie
Inhoud presentatie
 • Waar gaat het over?
 • Geschiedenis 2001-2009
 • Resultaten tot nu toe
 • Reduceren dwang en drang op PAAZ-en
 • Lerend netwerken?
 • Hoe werkt het lerend netwerk?
 • Beleidsregel 2010 NZa
1 waar gaat het over
1. Waar gaat het over?

Terugdringen van dwang en drang is niet hetzelfde als verminderen van separaties!

2 geschiedenis 2001 2009
2. Geschiedenis 2001-2009
 • 2001 Kwaliteitscriteria
 • 2003-2005 12 pilotprojecten
 • 2006/2007 Onderzoek Tweesteden Ziekenhuis,Tilburg
 • 2007-2008 43 projecten
 • 2008 – 2009 Project Landelijk Platform GGz
 • 2009 Brief Klink/ Beleidsregel
 • 2009/ 2010 High Care
3 resultaten tot nu toe
3. Resultaten tot nu toe

Veranderingen zichtbaar in:

 • Cultuur (denken)
 • Werkwijzen (doen)
 • Structuur (organisatie)
cultuur denken
Cultuur (denken)
 • Dwangtoepassingen zijn geproblematiseerd
 • Zorgverleners zijn kritischer ten aanzien van eigen handelen/ rol in proces tot dwang
werkwijzen doen
Werkwijzen (doen)
 • Bejegening/ omgangsvormen
 • Meer aanwezigheid op de werkvloer
 • Cliënten- en familieparticipatie (triade)
 • Gastvrijheid (‘Eerste vijf minuten’)
 • Vroeg signaleren
structuur organisatie
Structuur (organisatie)
 • Leefbaarheid
 • Inschakelen buitenstaanders
 • Fysieke omgeving (kleuren, privacy, comfort room, verpleegpost)
 • Intensieve zorg (High Care)
4 doelstellingen project
4. Doelstellingen project
 • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg met betrekking tot dwang en drang
 • Het reduceren van dwang en drang
 • Het opstarten van een lerend netwerk tussen PAAZ- en over dwang en drang
5 lerend netwerken
5. lerend netwerken?
 • Wat is een lerend netwerk?
 • Waarom (juist) geschikt voor

PAAZ-en?

 • Waarom geschikt voor het terugdringen van dwang en drang?
6 hoe werkt het lerend netwerk
6. Hoe werkt het lerend netwerk?
 • Combinatie van kennisuitwisseling en directe verbeteringen in de praktijk
 • Samenwerking en ondersteuning VUmc & Trimbos- instituut
wanneer waarom een dwang reductieproject
Wanneer & waarom een dwang reductieproject?

Er is een “sense of urgency”

De cliënt wordt er merkbaar beter van

Politieke druk en tijdsgeest stelt nieuwe eisen aan de organisatie

Kloof tussen wat we weten en wat we doen

Er bestaan goede voorbeelden

Geen extra kosten

Niet harder maar anders werken

schema van het project
Schema van het project

P

P

P

A

A

A

D

D

D

S

S

S

Management beslist vóór Lerend Netwerk

Ontwikkel verbeterpakket op maat van de organisatie

Gebruik goede voorbeelden en externe expertise

Vormen projectorganisatie

Aanstellen projectleider

Samenstellen verbeterteams

SlotConf

StartConf

WC 1

WC 2

AP 1

AP 2

AP 3

NULMETING VUmc

NETWERKBIJEENKOMSTEN

EINDMETING

PDSA= Plan, Do, Study, Act

WC = werkconferentie

AP = actieperiode

verbetermodel
Verbetermodel

ACT

PLAN

DO

STUDY

Wat willen we bereiken?Hoe weten we dat een verandering

een verbetering is?Welke veranderingen kunnen we invoeren die leiden tot verbetering?

blijven experimenteren met pdsa cyclus
Blijven experimenterenmet pdsa-cyclus

(Een verbeteridee heeft méér pdsa’s)

A

P

S

D

D

S

P

A

A

P

S

D

A

P

S

D

Veranderingen die tot verbeteringen leiden

Leren van resultaten

Brainstorm voor meer PDSA’s !

Voorstellen, theorieën, hypotheses, ideeën

slide19

act

plan

study

do

Borging

R. Huijsman, vrij naar Nolan

7 beleidsregel 2010 nza
7. Beleidsregel 2010 NZa
 • GGZ Nederland: ook voor de PAAZ-en
 • 2010: € 5.400.000
 • Plafond van € 250.000 per project
 • Steun bij subsidieaanvraag, wanneer PAAZ-en willen ‘netwerken’
 • Kosten per PAAZ (VU+Ti) 35.000?? voor hele traject