pasirengimas euro vedimui
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pasirengimas euro įvedimui

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Pasirengimas euro įvedimui - PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on

Pasirengimas euro įvedimui. Alina Gaudutytė 2014 06 26. Turinys. Pagrindiniai Euro įvedimo teisės aktai. Euro įvedimo principai mokesčių deklaravime. Kasos aparatų perprogramavimas. Teisės aktai. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas ( įsigalioja, kai ES Taryba priima sprendimą).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pasirengimas euro įvedimui' - najila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pasirengimas euro vedimui

Pasirengimas euro įvedimui

Alina Gaudutytė

2014 06 26

turinys
Turinys
  • Pagrindiniai Euro įvedimo teisės aktai.
  • Euro įvedimo principai mokesčių deklaravime.
  • Kasos aparatų perprogramavimas.
teis s aktai
Teisės aktai

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas (įsigalioja, kai ES Taryba priima sprendimą).

LR Vyriausybės 2013-06-26 nutarimas Nr. 604 “Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo”.

LR Vyriausybės 2013-12-04 nutarimas Nr. 1173 “Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo”.

apskaitos dokumentai
Apskaitos dokumentai

Ūkio subjektai finansines ataskaitas už laikotarpį iki euro įvedimo dienos rengs litais.

Euro įvedimo dieną turtas, nuosavybė, įsipareigojimai, finansavimo sumos turi būti nurodytos eurais.

VAS Nr. 40 “Euro įvedimas”

euro vedimo principai
Euro įvedimo principai

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme numatyta, kad

mokesčių deklaracijose piniginės vertės nurodomos ta valiuta, kuri valstybėje buvo teisėta mokėjimo priemonė mokestinio laikotarpio, už kurį yra teikiama deklaracija, pabaigoje.

Tokios pat nuostatos taikomos ir teikiant patikslintas mokesčių deklaracijas už praėjusius mokestinius laikotarpius.

euro vedimo principai1
Euro įvedimo principai

Mokesčių deklaracijos už laikotarpį, kuris prasidėjo ir baigėsi iki euro įvedimo dienos, piniginės vertės nurodomos litais.

Visose mokesčių deklaracijos už bet kurį 2014 metų mėnesinį ar kitą mokestinį laikotarpį, ar už visus 2014 metus, ar ankstesnius mokestinius laikotarpius, piniginės vertės nurodomos litais.

euro vedimo principai2
Euro įvedimo principai

Mokesčių deklaracijų, pateiktų litais, galutinį rezultatą (mokėtinas, grąžintinas sumas), tai yra mokestines prievoles, vykdomas po euro įvedimo dienos, mokesčių administratorius konvertuos į eurus.

Permokėtos visų mokestinių laikotarpių mokesčių sumos nuo euro įvedimo dienos bus grąžinamos eurais.

Visos neįvykdytos prievolės nuo euro įvedimo dienos bus perskaičiuojamos į eurus.

euro vedimo principai3
Euro įvedimo principai

Mokestinio laikotarpio, kuris prasideda 2014 metais ir baigiasi 2015 metais, mokesčio deklaracijoje piniginės vertės nurodomos eurais.

Pvz., kai įmonės mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, teikiant pelno mokesčio deklaraciją už laikotarpį, kuris prasidėjo iki euro įvedimo dienos ir baigėsi po euro įvedimo, piniginės vertės nurodomos eurais.

Išimtis avansinis pelno mokestis.

euro vedimo principai4
Euro įvedimo principai

Avansinio pelno mokesčio deklaravimo atveju, jeigu per metus keičiama atsiskaitymo valiuta, turi būti naudojama viena valiuta už visą laikotarpį.

Jeigu įmonės mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, tai pereinamajame laikotarpyje avansinio pelno mokesčio deklaracijos formoje piniginės vertės turės būti nurodytos litais.

Avansinio pelno mokesčio mokestines prievoles (mokėtinas sumas), kurios vykdomos po euro įvedimo dienos, mokesčių administratorius konvertuos į eurus.

euro vedimo principai5
Euro įvedimo principai

Mokestinio laikotarpio deklaracijų, pateikiamų už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo nuo euro įvedimo dienos, visi duomenys turės būti nurodomi eurais.

Pvz., po euro įvedimo dienos (po 2015 m. sausio 1 d.) išrašytose kreditinėse ar debetinėse PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis tikslinamos iki euro įvedimo dienos (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) išrašytos PVM sąskaitos faktūros, visi duomenys įrašomi eurais.

euro vedimo principai6
Euro įvedimo principai

Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijoje (forma FR0573), teikiamoje už 2014 metų mokestinį laikotarpį, taip pat teikiamoje (patikslintoje ar pirminėje, įskaitant teikiamą pavėluotai) už ankstesnį mokestinį laikotarpį, visi duomenys turės būti nurodomi litais.

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijoje (forma FR0572), teikiamoje už 2014 metų gruodžio mėnesį ir ankstesnius mėnesius (įskaitant teikiamas patikslintas), duomenys turės būti nurodomi litais.

euro vedimo principai7
Euro įvedimo principai

Metinėje pajamų deklaracijoje (forma GPM308) už 2014 metų mokestinio laikotarpio visi duomenys turės būti nurodomi litais. Šioje deklaracijoje litais nurodytas gyventojų į biudžetą mokėtinas ar jiems iš biudžeto grąžintinas pajamų mokesčio sumas į eurus perskaičiuos mokesčių administratorius.

Mokestinio laikotarpio, prasidėsiančio nuo euro įvedimo dienos, t. y. 2015 metų mokestinio laikotarpio, taip pat vėlesnių mokestinių laikotarpių teikiamose metinėse pajamų mokesčio deklaracijose visi duomenys turės būti nurodomi eurais.

konvertavimas
Konvertavimas

Pinigų sumos litais perskaičiuojamos į eurus taikant kursą sudarytą iš šešių skaitmenų.

Perskaičiavimo kursas negali būti trupinamas ar apvalinamas.

Perskaičiavus pinigų sumą eurais svarbus trečias skaitmuo po kablelio.

Jeigu trečias skaitmuo po kablelio yra 5 ir daugiau, tai prie antro skaitmens po kablelio pridedame vienetą, jei trečias skaitmuo yra 4 ir mažiau, tai antras skaitmuo po kablelio nesikeičia.

konvertavimas1
Konvertavimas

10 litų = 2,90 eurų ,

10 : 3,4528 = 2,8962001854

100 litų =28,96 eurų,

100 : 3,4528 = 28,9620018536

1000 litų = 289,62 eurų,

1000 : 3,4528 = 289,6200185357

konvertavimas2
Konvertavimas

Perskaičiuojant į eurus darbo užmokestį, turi būti apvalinama darbuotojo naudai.

Jei trečias skaitmuo iki kurio apvalinama yra didesnis už 0, tai prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetas.

konvertavimas3
Konvertavimas

Jeigu darbo užmokestis:

1 540 litų = 446.02 EUR

1 540 : 3,45280 = 446,01482... = 446,02

Jeigu pensija:

830 litų = 240.39 EUR

830 : 3,45280 = 240,38461... = 240,39

kasos aparatai pereinamojo laikotarpio nuostatos
Kasos aparatai – pereinamojo laikotarpio nuostatos

15 dienų po euro įvedimo dienos kasos pajamų ir išlaidų orderiuose, pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvituose, kasos aparato kvituose, taip pat taksometro spausdinamuose kvituose pagal galimybes sumos turės būti nurodomos litais ir eurais.

Nesant galimybės sumų nurodyti tiek litais, tiek eurais, suma nurodoma arba litais, arba eurais.

kasos aparatai
Kasos aparatai

Lietuvoje iš viso yra 84 tūkst. kasos aparatai,

Daugiau kaip virš 100 rūšių modelių.

Apie 40 proc. kasos apartų modelių 15 dienų po euro įvedimo dienos turės galimybę kvituose spausdinti sumas tiek litais, tiek eurais.

kasos aparato perprogramavimas 1
Kasos aparato perprogramavimas (1)

Jeigu kasos aparatas turi technines galimybes perprogramuoti kasos aparatus dirbti su dviem valiutomis (eurais ir litais) rekomenduojamajuos perprogramuoti iki 2015 m. sausio 1 dienos.

Kasos aparato pertvarkymo (perprogramavimo) klausimu reikia kreiptis į naudojamo kasos aparato modelį aptarnaujančią įmonę.

Šių įmonių sąrašas paskelbtas VMI interneto puslapyje adresu http://www.vmi.lt/cms/kasos-aparatai

kasos aparato perprogramavimas 2
Kasos aparato perprogramavimas (2)

Pereinamuoju laikotarpiu (per 15 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos) kasos aparato kvituose esant kasos aparato techninėms galimybėms atsiskaitymo sumos nurodomos litais ir eurais.

Jeigu tokios techninės galimybės nėra, sumos nurodomos arba litais, arba eurais (priklausomai nuo to, kurios valiutos — lito, ar euro simboliai užprogramuoti kasos aparate).

kasos aparato perprogramavimas 3
Kasos aparato perprogramavimas (3)

Tie kasos aparatai, kurie turi technines galimybes panaikinti lito simbolį LTL, nuo 2015 m. sausio 16 d. turės būti parengtispausdinti kvitus be šio simbolio.

Iki 2015 m. sausio 15 d. nereikalaujama keisti lito simbolį LTL kasos aparato kvite.

kasos aparato perprogramavimas 4
Kasos aparato perprogramavimas (4)

Jeigu nespėta kasos aparato parengtidirbti su eurais, tokį kasos aparatą bus galima naudoti.

Tokiu atveju pirkėjui pageidaujant kasos aparato kvite simbolio LTL įrašą bus galima pakeisti ranka, įrašant euro simbolį EUR.

Naudoti kasos aparatą su simboliu LTL bus galima tuo atveju, jeigu kasos aparato naudotojas į aptarnaujančią įmonę kreipėsi iki 2015 m. sausio 16 dienos.

kasos aparato operacij urnalas
Kasos aparato operacijų žurnalas

Pereinamajame laikotarpyje kasos aparato kasos operacijų žurnale turės būti atskirose eilutėse nurodytos grynųjų pinigų sumos litais ir eurais.

ra ai kasos aparato techniniame pase
Įrašai kasos aparato techniniame pase

Įrašai kasos aparato techniniame pase turi būti atliekami iš karto, po kasos aparato aptarnavimo (perprogramavimo).

Todėl, esant kasos aparato techninėms galimybėms juos perprogramuoti iš anksto, rekomenduojama dėl kasos aparato perprogramavimo kreiptis į aptarnaujančias įmones, nelaukiant 2015 m. sausio 16 dienos.

atsiskaitymai grynaisiais pinigais
Atsiskaitymai grynaisiais pinigais

Nuo euro įvedimo dienos pereinamuoju laikotarpiu atsiskaitant grynaisiais pinigais litais grąža duodama eurais, išskyrus:

kai yra pagrįstų priežasčių, dėl kurių negalima grąžos duoti eurais;

automatinėse prekybos (paslaugų teikimo) vietose, kuriose įplaukos registruojamos ir prekės išduodamos (paslaugos suteikiamos) be kasininko ar kito darbuotojo, atsiskaitoma eurais, jeigu nėra galimybės atsiskaityti abiem valiutomis;

viešojo transporto priemonėse ir taksi atsiskaitant litais turi būti siekiama grąžą duoti eurais, bet gali būti duodama litais, o atsiskaitant eurais grąža turi būti duodama eurais.

vmi informacijos teikimas
VMI informacijos teikimas

2014-05-20 VMI internetiniame puslapyje

www.vmi.lt įvesta nauja skiltis ,,Euras ir mokesčiai”.

MIC konsultantai tel. 1882 teikia konsultacijas euro įvedimo klausimais.

ad