slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЙУРЕТИЧНИХ ПЕПТИДІВ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЙУРЕТИЧНИХ ПЕПТИДІВ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЙУРЕТИЧНИХ ПЕПТИДІВ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ. АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ННЦ “Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска” відділ серцевої недостатності. Є.М. Бесага. Київ, 2009. Історія НУП.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЙУРЕТИЧНИХ ПЕПТИДІВ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ' - nairi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЙУРЕТИЧНИХ ПЕПТИДІВ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИННЦ “Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска”відділ серцевої недостатності

Є.М. Бесага

Київ, 2009

slide2
Історія НУП
 • 1981 р. - De Bold A.J. et al. вперше виділили з передсердь щурів передсердний (Atrial) НУП (ANP).
 • 1988 р. - Sudoh et al. виявили в тканинах мозку свині мозковий (Brain) або B-тип (BNP), тоді ж - C-тип (CNP).
 • 2000 р. - FDA схвалила визначення BNP в якості додаткового методу діагностики СН.
 • 2004 р. – опубліковані результати дослідження BASEL (зменшення смертності та вартості лікування CН при використанні BNP).
 • 2005 р. – опубліковані результати дослідження PRIDE (визначення NT-proBNP при гострій СН).
 • 2005 p. – ESC Guidelines.
 • 2006 p. – AHA/ACC Guidelines.
slide5
Схема взаємодії натрійуретичних пептидів і натрійуретичних рецепторів

Позаклітинний

простір

Клітинна мембрана

Кіназа

Гуанілил

циклаза

Виділення НУП

(кліренс)

anp bnp
Основні фізіологічні ефекти ANP і BNP
 • дилатація аферентних і констрикція еферентних гломерулярних артеріол, релаксація мезангіальних клітин, діурез, натрійурез;
 • вазодилатація;
 • пригнічення секреції реніна і синтеза альдостерона;
 • пригнічення проліферації гладеньких м’язів судин, мезангіальних клітин, серцевих фібробластів, гіпертрофії кардіоміоцитів;
 • ендохондральна осифікація;
 • зменшення спраги, потреби в солі, гіпотензивна дія, пригнічення секреції вазопресина і адренокортикотропного гормона.
 • обмеження накопичення позаклітинного колагенового матрикса (BNP);
 • супресія тканинного та сироваткового інгібіторів активатора плазміногена (BNP).
slide7

Порівняння BNP і NT-proBNP

 • BNP і NT-proBNP продукуються в еквімолярних концентраціях, однак період напіврозпаду BNP триває близько 20 хв, а NT-proBNP – близько 120 хв.
 • Концентрація NT-proBNP в сироватці крові завжди вища і у здорової дорослої людини становить близько 200 пг/мл, а концентрація BNP - близько 25 пг/мл.
 • Діагностичний рівень BNP один для всіх, NT-proBNP – залежить від віку.
 • NT-proBNP має більш повільний нирковий шлях елімінації, більшу стабільність in vitro, ферментативне руйнування BNP продовжується і після забору зразка крові.
 • Рівень NT-proBNP підвищується при ХНН, рівень BNP – ні.
 • BNP – активний гормон, NT-proBNP – неактивний білок.
esc 2008 accf aha 2009 1
Практичні настанови по застосуванню НУП при СН (ESC 2008, ACCF/AHA 2009) - 1
 • НУП корисні для діагностики, визначення стадії СН, прийняття рішення про госпіталізацію/виписку та для ідентифікації пацієнтів з ризиком клінічних випадків
 • в невідкладних ситуаціях у поєднанні з клінічним дослідженням для диференціювання задишки внаслідок СН та інших причин можуть сприяти зменшенню тривалості госпіталізації та вартості лікування
 • підвищені рівні НУП асоціюються із зменшеною ФВ ЛШ, гіпертрофією ЛШ, підвищеним тиском наповнення ЛШ, гострим ІМ та ішемією, в одночас, вони можуть супроводжувати такі стани, як емболія легеневої артерії та ХОЗЛ, гіпоксемія, ниркова дисфункція, цирроз печінки, сепсіс та інфекції
esc 2008 accf aha 2009 2
Практичні настанови по застосуванню НУП при СН (ESC 2008, ACCF/AHA 2009) - 2
 • рівні НУП можуть бути суттєво підвищені у жінок та у осіб, старших за 60 років без СН
 • рівні НУП мають тенденцію до менших значень при СН із збереженою ФВ ЛШ та при ожирінні
 • підвищені рівні НУП допомагають запідозрити СН або спонукають до розгляду СН, коли діагноз неясний, але не можуть застосовуватися ізольовано для підтвердження або виключення наявної СН
 • Високі рівні НУП, незважаючи на оптимальне лікування вказують на несприятливий прогноз
 • докази на користь застосування НУП для моніторування та корекції медикаментозної терапії встановлено недостатньо чітко
esc guidelines 2008

Клінічне дослідження, ЕКГ,

Рентгенографія, ЕхоКГ

Алгоритм діагностики СН з використанням НУП у нелікованих пацієнтів із задишкою (ESC Guidelines 2008)

Натрійуретичні пептиди

BNP<100 пг/мл

NT-proBNP<400 пг/мл

BNP 100-400 пг/мл

NT-proBNP 400-2000 пг/мл

BNP>400 пг/мл

NT-proBNP>2000 пг/мл

Хронічна СН

малоймовірна

Сумнівний діагноз

Хронічна СН

вірогідна

nt probnp mcdonagh t a eur j heart fail 2004
Деталізований спосіб інтерпретації NT-proBNP (McDonagh T.A., Eur. J. Heart Fail. – 2004)
slide12
Особливості інтерпретації значень НУП
 • рівні НУП в «сірій зоні» потребують додаткової уваги і додаткових досліджень, необхідно розглянути інші причини, включно з некардіальною патологією, котра викликає напруження міокарду, легеневою гіпертензією та дисфункцією ПШ внаслідок ТЕЛА, ГКС, ФП, ХОЗЛ
 • точність НУП при наявності попереднього захворювання легень зберігається.
 • при кліренсі креатиніну <60 мл/хв рівні НУП для виключення СН мають бути вищими
 • pівні BNP і NT-proBNP при ожирінні нижчі незалежно від наявності СН
 • незважаючи на нижчі рівні, прогнозуюча здатність НУП у пацієнтів з ожирінням зберігається
 • НУП не можуть бути використані для диференціювання систолічної та діастолічної дисфункції ЛШ
 • при мітральному стенозі, гострій мітральній регургітації, ексудативному перикардиті, тампонаді серця, рівні НУП не бувають дуже високими, незважаючи на тяжку симптоматику СН
 • рівні НУП можуть залишатися відносно низькими у випадках раптового, протягом 1 години, виникнення симптоматики СН
slide13

Якісний метод визначення Nt-proBNP при CН

 • CITO TEST NT-proBNP виробництва Pharmasco
 • якісний імунохроматографічний тест на визначення у цільній крові, сироватці або плазмі крові Nt-proBNP
 • позитивний результат тесту вказує на наявність Nt-proBNP, якщо його концентрація перевищує 450 пг/мл (повністю співпадає з рівнем підтвердження СН за деталізованим способом у осіб молодших 50 років і практично співпадає з рівнем виключення СН згідно Європейських рекомендацій)
 • у випадку як позитивного, так і негативного результату використання вказаного тесту повинно бути найбільш точним і інформативним у хворих з підозрою на СН у віковій групі до 50 років.
 • у старших вікових категоріях (старше 50 років) тільки негативний результат вказує на малу вірогідність, але не відкидає повністю, наявність СН.
slide14

Застосування CITO TEST NT-proBNP

Об’єкт дослідження:20 пт. з декомпенсованою ХСН, підтвердженою інструментально

Вік 55,67+ 1,76 років, 4 жін., 16 чол.

Клінічна стадія СН: ІІ Б (ознаки тяжкої гіперволемії в обох колах кровообігу)

ФК (NYHA): ІІІ - IV

Середня втрата маси тіла на фоні наступної діуретичної терапії: 5,83 + 0,74 кг

Давність явищ ХСН: 2,71 + 0,16 років

ЕхоКГ: ЛП – 50,39 + 0,44 мм, ІКДО ЛШ – 134,92 + 2,54, ІКСО ЛШ – 92,61 +2,23, ФВ ЛШ – 31,84 + 0,54 %

Контроль: 10 практично здорових чоловіків, вік 34,28+ 3,45 років

cito test nt probnp
Результати застосування CITO TEST NT-proBNP у хворих з тяжкою застійною ХСН
slide16
ВИСНОВКИ

1. Визначення НУП не є самостійним тестом, його цінність максимально проявляється у поєднанні з іншими доступними діагностичними методами та клінічними навичками лікаря.

2. Інтерпретація рівнів НУП завжди має відбуватися з урахуванням функції нирок та маси тіла.

3. Рівні НУП для повного використання інформації повинні інтерпретуватися як неперервні змінні.

4. В ургентних ситуаціях, з метою первинної діагностики та у якості скринінгового цілком виправдане застосування більш швидкого, простого й доступного якісного методу визначення НУП.

5. Як позитивний, так і негативний результат якісного тесту на наявність Nt-proBNP при його концентрації понад 450 пг/мл є найбільш точним у хворих з підозрою на СН віком до 50 років.

6. Негативний результат результат якісного тесту на наявність Nt-proBNP при його концентрації понад 450 пг/мл вказує на малу вірогідність, але не відкидає повністю, наявність СН.

ad