slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Serious Design Game PowerPoint Presentation
Download Presentation
Serious Design Game

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Serious Design Game - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Serious Design Game. Leo Pols IPDD Nancy Omtzigt, Mike Duijn, Ed Dammers, Jan Stijnen, Matti Jansen: Geodan , HKV, EUR, TUD, TNO, PBL, Wur. Doelstelling IPDD. Theorie & Methode

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Serious Design Game' - naif


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Serious Design Game

Leo Pols IPDD Nancy Omtzigt, Mike Duijn, Ed Dammers, Jan Stijnen, Matti Jansen: Geodan, HKV, EUR, TUD, TNO, PBL, Wur

doelstelling ipdd
Doelstelling IPDD

Theorie & Methode

Ontwikkeling van theorie en methoden van planvorming en ontwerp die zicht biedt op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn en leidt tot een handelingsperspectief op korte termijn

Essentieel: ontwikkeling nieuwe relatie tussen gebiedskennis, ontwerp en governance.

Met partijen in het gebied maar als methode breed toepasbaar

opdracht serieus design game
Opdracht serieus design game

Ontwikkel een serieus game waarmee de belanghebbende partijen en beslissers in de Zuidwestelijke delta tot een goed regionaal concept kunnen komen?

Met behoud van voldoende eigen handelingsvrijheid! Is

SDG is een spel met als primair doel communiceren, met elkaar keuzes maken en gezamenlijk verwerven van inzicht – een decision support system

regionale concepten
Regionale concepten

“Een regionaal concept geeft in een kernachtige vorm via woord en beeld uitdrukking aan de manier waarop één of meer actoren aankijken tegen de gewenste constellatie van ruimtelijke functies in een gebied en de interventies die daarvoor nodig zijn” (Zonneveld)

nieuw aan het sdg omgaan met complexiteit
Nieuw aan het SDG: omgaan met complexiteit

ZWD = complex adaptief systeem: een systeem dat bestaat uit elkaar onderling beïnvloedende deelsystemen die zich bovendien aanpassen aan veranderende omstandigheden

Integrerend: met een gerichte speltechniek willen we knelpunten in en tussen de deelsystemen (sectoren) oplossen en kansen benutten door de sectoren met elkaar in verband te brengen

slide6

Nieuw aan het SDG: verbinden

Ontwerp: opzetten van mogelijke ruimtelijke vertalingen van vraagstukken

D

esign

Governance: voeding vanuit stakeholders

Serieus

Design

Game

S

G

Cience

Overnance

Kennis: informatie, scenario’s, testen van voorstellen, iMaps

serieus design game in de driehoek
Serieus design game in de driehoek

Confrontatie van verschillende agenda’s + vertaling daarvan in ruimtelijke concepten

> Scherp krijgen van belangen en agenda's

> Welke opgaven moeten en kunnen in samenhang worden opgepakt, welke niet?

Uitkomst: inzicht in welke opgaven integraal kunnen worden aangepakt

voorbeeld sleutelgebied haringvliet
Voorbeeld sleutelgebied Haringvliet

Landbouw en visserij: waterschap, EZ, ZLTO, boeren, gemeenten

Haven en industrie: havenbedrijf, gemeente, marktpartijen

Recreatie: recreatiesector, gemeenten

Natuur: WNF, SBB, Provincie, EU, lokale belangen, ZH landschap, NM

Waterveiligheid: Rijkswaterstaat, provincie

Energie: netwerken, leveranciers, rijk gemeente

Vervoersnetwerken: Havenbedrijf, binnenvaart, Rijkswaterstaat, Provincie, gemeenten

Stedelijke netwerken: gemeenten, projectontwikkelaars, VNG

Bodem en water: RWS, natuurorganisaties

setting voor het sdg
Setting voor het SDG
 • Facilitators: Maptable, Ontwerptafel, iMaps
 • Teamspelers
 • Spelleiders
 • Ontwerpers
 • Spelrondes
 • Feedback door experts
 • Kaarten & Tekeningen met de hand
slide10

Ronde 1: verkennen van ambities en deeloplossingen – met actorenanalyse van te voren en tijdens sessie

ronde 2 omgaan met onzekerheid
Ronde 2: omgaan met onzekerheid

Toekomstverkenning lange termijn

werken met scenario’s

wildcards

slide13

Zoet water: schil zout, binnen zoet

Natuur op overgangsgebied/gradiënt

slide14

Recreatie: ligplaatsen, oeverontwikkeling

Waterwerken: overgangszone buitenwater en dijkring

ronde 5 testen van uitkomsten
Ronde 5: testen van uitkomsten

Feedbackop voorstellen met een multi criteria analyse en een expert oordeel voor

 • integraliteit
 • toekomstbestendigheid
 • bestuurlijke haalbaarheid
daarna cyclus opnieuw doorlopen en uiteindelijk is er een handelingsperspectief
Daarna: cyclus opnieuw doorlopen en uiteindelijk is er een handelingsperspectief:
 • Hoe kunnen oplossingen voor de korte termijn worden geïmplementeerd en hoe verhouden die zich tot de lange termijn?
 • Governance: welk instrumentarium + constellaties zijn nodig voor de voorgestelde ruimtelijke tarnsformaties?
 • Op welke wijze kunnen de voorstellen worden geïmplementeerd in het huidige R.O. Instrumentarium?
 • Kennis + Ontwerp + Governance: leiden de voorstellen tot een herziening van de huidige formulering van vraagstukken?