p edstaven bakal sk ch obor
Download
Skip this Video
Download Presentation
Představení bakalářských oborů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Představení bakalářských oborů - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA. Představení bakalářských oborů. http://nf.vse.cz – Uchazeči. 3 obory. Ekonomie / Economics (ČJ / AJ) Národní hospodářství Veřejná správa a regionální rozvoj. … a 3 informace. Cílová skupina (pro koho?) Náplň oboru (co?) Uplatnění (k čemu?).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Představení bakalářských oborů' - naif


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3 obory
3 obory
 • Ekonomie / Economics (ČJ / AJ)
 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj

… a 3 informace

 • Cílová skupina (pro koho?)
 • Náplň oboru (co?)
 • Uplatnění (k čemu?)
ekonomie
Cílem bakalářského studijního programu je zajištění teoretické a analytické vybavenosti posluchačů jak pro budoucí profesní výkon, tak i pro další vzdělávání.

Studium oboru je interdisciplinární.

EKONOMIE

http://keke.vse.cz

ekonomie n pl bakal sk ho studijn ho programu
EKONOMIENáplň bakalářského studijního programu :

Mikroekonomie, makroekonomie, vývoj ekonomického myšlení

Ekonometrie a kvantitativní metody

Organizace trhů a odvětví

Teorie her

Matematika pro ekonomy aj.

ekonomie ned ln sou sti koncepce v uky
EKONOMIENedílné součásti koncepce výuky

Široké možnosti studijních stáží na zahraničních univerzitách.

Přednášky odborníků z praxe v rámci některých předmětů.

Přednášky zahraničních i tuzemských odborníků na NF VŠE

ekonomie absolventsk dovednosti
EKONOMIEAbsolventské dovednosti
 • Konstrukce jednoduchého ekonomického modelu a jeho aplikace při zodpovězení výzkumné otázky.
 • Interpretace společenských jevů ekonomickou logikou skrze náklady a výnosy jejich účastníků.
 • Deskripce fungování ekonomických systémů pohledy různých ekonomických škol.
 • Konstrukce designu pravidel, které budou subjekty motivovat k dosažení žádaného cíle v rámci ekonomické hry.
slide7
bakalářský studijní program:

Ekonomie

magisterský studijní program:

Ekonomická analýza

doktorský studijní program:

Ekonomická teorie

EKONOMIENávaznost studijních programů

ekonomie uplatn n absolvent studia
EKONOMIEUplatnění absolventů studia

Analytičtí pracovníci ve firemním a finančním sektoru, ve vrcholné státní správě

Výzkumní pracovníci v univerzitním prostředí

V navazujícím magisterském studiu

ekonomie uplatn n absolvent p klady z praxe
EKONOMIEUplatnění absolventů - příklady z praxe
 • Nejvyšší státní zpráva:

poradce prezidenta ČR, NERV, aj.

 • Bankovní a finanční sektor:

ČNB, ČSOB, Česká spořitelna, KPMG, aj.

 • Firemní sektor:

EON, Škoda Auto, T-Mobile, aj.

 • Univerzity a vysoké školy:

VŠE, MUNI, VŠFS, aj.

ve ejn spr va a region ln rozvoj
Cílem bakalářského studia je profesně připravit posluchače k řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy. Studium je interdisciplinární a humanitně zaměřené.

http://kreg.vse.cz/

Veřejná správa a regionální rozvoj
ve ejn spr va a region ln rozvoj1
Veřejná správa a regionální rozvoj

Bakalářské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na vysoce odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci a fungování správních orgánů.

Během studia je možnost kratších i dlouhodobých pobytů na zahraničních univerzitách.

V rámci některých předmětů jsou pořádány odborné praxe a exkurze v ČR i do zahraničí.

ve ejn spr va a region ln rozvoj2
Veřejná správa a regionální rozvoj

Znalosti z oboru správní a regionální problematiky připraví absolventa na kompetentní rozhodování v konkrétních situacích, které sféra regionálního rozvoje, politiky a správy v území přináší.

Znalosti z regionalistiky, ekonomie, veřejné správy a z dalších souvisejících disciplin a především schopnost jejich praktické aplikace jsou tak podmínkou práce ve všech sférách činnosti výkonného aparátu státní správy.

ve ejn spr va a region ln rozvoj3
Veřejná správa a regionální rozvoj

Na bakalářský obor navazuje magisterské studium, které bude realizováno ve dvou základních oborech:

Veřejná správa

Regionální studia

Případně: Ekonomika a správa životního prostředí

Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky (zatím pouze v anglickém jazyce, placený program)

Na magisterské studium navazuje doktorské studium:

Regionalistika – veřejná správa

ve ejn spr va a region ln rozvoj4
Veřejná správa a regionální rozvoj

Absolventi mohou najít široké uplatnění:

ve veřejných institucích, zejména ve veřejné správě na státní, regionální i komunální úrovni

v orgánech a institucích Evropské unie

v ekonomickém poradenství, v ekonomické a regionální publicistice

ve ejn spr va a region ln rozvoj5
Veřejná správa a regionální rozvoj

Jaké je současné uplatnění absolventů:

 • v orgánech Evropské unie v Bruselu a dalších evropských městech,
 • na ministerstvech (např. ministerstvo pro místní rozvoj, vnitra, průmyslu a obchodu),
 • na rozvojových agenturách (Centrum pro regionální rozvoj ČR, CzechInvest, regionální rozvojové agentury apod.),
 • na krajských a městských úřadech,
 • v poradenských firmách,
 • v neziskovém sektoru, nevládních institucích,
 • v soukromém sektoru, především ve velkých firmách atd.
ad