SHKOLLA FILLORE " BESA " F.VESHALLË
Download
1 / 8

MATEMATIKË - PowerPoint PPT Presentation


  • 209 Views
  • Uploaded on

SHKOLLA FILLORE " BESA " F.VESHALLË. MATEMATIKË. V. KLASA:. BASHKËSITË. TEMA:. 2. NUMRI I NJËSISË MËSIMORE:. NJËSIA MËSIMORE:. BASHKËSITË E BARABARTA. NËNBASHKËSIA. TIPI I ORËS:. ZHVILLIM. RAMIZ ILJAZI. ARSIMTARI I LËNDËS:. , arsimtar i matematikës. [email protected] . .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MATEMATIKË' - naida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SHKOLLA FILLORE " BESA " F.VESHALLË

MATEMATIKË

V.

KLASA:

BASHKËSITË

TEMA:

2.

NUMRI I NJËSISË MËSIMORE:

NJËSIA MËSIMORE:

BASHKËSITË E BARABARTA. NËNBASHKËSIA

TIPI I ORËS:

ZHVILLIM

RAMIZ ILJAZI

ARSIMTARI I LËNDËS:

, arsimtar i matematikës

[email protected]


B

A

b

b

dhe

B

A

e

dhe

e

B

A

5

dhe

5

NËNBASHKËSIA

B

A

Janë dhënë bashkësitë

a

dhe

a

A

c

b

f

5

е

a

=

,

,

,

,

,

B

a

b

e

5

=

,

,

,

A kanë elemente të njëjta?

KUJDES !

TË GJITHAelementet e bashkësisë В janë njëkohësisht edhe elemente të bashkësisëА !

Nga kjo themi:

Bashkësia В ështënënbashkësie А, shënojmë: В  А.


B

A

a

dhe

a

B

A

b

b

dhe

B

A

e

dhe

e

B

A

5

dhe

5

NËNBASHKËSIA

- PARAQITJA GRAFIKE

Janë dhënë bashkësitë:

A

c

b

f

5

е

a

=

,

,

,

,

,

B

a

b

e

5

=

,

,

,

I paraqesim me diagram të Venit.

KUJDES !

TË GJITHAelementet e bashkësisë В janë elemente edhe të А !

Themi:

Bashkësia В ështënënbashkësie bashkësisë А dhe shënojmë: В А.

A

c

B

b

5

e

а

f


NËNBASHKËSIA

- SHEMBUJ

  • SHEMBULLI 1. : Janë dhënë bashkësitë:

  • S = {2, 3, 4, 5 },

  • R = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 } .

  • A vlen S R ?

PO!

Të gjitha elementet e Sjanë elemente edhe tëR.

Shikojmë.

1

2

R

S

6

4

3

5

7

JO!

Pasi të gjitha elementet e Rnuk janë elemente të S.

Shikojmë figurën lartë!

b) A vlen R  S ?

KUJDES!

Bashkësia Rnuk është nënbashkësie S , e shënojmë:

RS


NËNBASHKËSIA

- SHEMBUJ

VËREJMË!

KËTO JANË NËNBASHKËSITË ME NGA DY ELEMENTE

n(S7)= n(S8)= n(S9)= n(S10)= n(S11)= n(S12)= 2

VËREJMË !

KËTO JANË NËNBASHKËSITË ME NGA NJË ELEMENT.

n(S3)= n(S4)= n(S5)= n(S6)= 1

MBAJ MEND !

BASHKËSIA ËSHTË NËNBASHKËSI E VETVETES!

MBAJ MEND !

BASHKËSIA E ZBARZËT ËSHTË NËNBASHKËSI E CILËS DO BASHKËSIE!

VËREJMË!

KËTO JANË NËNBASHKËSITË QË KANË NGA TRI ELEMENTE

n(S13)= n(S14)= n(S15)= n(S16)= 3

  • SHEMBULLI2.: Është dhënë bashkësia

  • S = {2, 3, 4, 5 } .

  • A është S S ?

PO!

Të gjitha elementet e Si takojnë S.

Vërejmë.

KUJDES!

ÇDO BASHKËSI ËSHTË NËNBASHKËSI E VETES.

S S

2

S

4

3

5

PO!Ø S

BASHKËSIA E ZBRAZËT ËSHTË NËNBASHKËSI E CILËSDO BASHKËSIE!

b) A është Ø S ?

c) Shënoni të gjitha nënbashkësitë eS.

1.

S1=Ø

BASHKËSIA E E ZBRAZËT ËSHTË NËNBASHKËSI E CILËSDO BASHKËSIE!

2.

S2=S= {2,3,4,5}

ÇDO BASHKËSI ËSHTË NËNBASHKËSI E VETES!

3.

S3= {2}

5.

S5= {4}

7.

S7= {2,3}

9.

S9= {2,5}

11.

S11= {3,5}

13.

S13= {2,3,4}

15.

S15= {2,4,5}

4.

S4= {3}

6.

S6= {5}

8.

S8= {2,4}

10.

S10= {3,4}

12.

S12= {4,5}

14.

S14= {2,3,5}

16.

S16= {3,4,5}


Janë dhënë bashkësitë:

A

c

b

f

5

е

a

=

,

,

,

,

,

B

a

b

е

5

f

c

=

,

,

,

,

,

A janë të barabarta?

Janë dhënë bashkësitë:

A

c

b

f

5

=

,

,

,

B

5

5

5

b

f

c

=

,

,

,

,

,

A janë të barabarta?

BASHKËSITË E BARABARTA

KUJTOHUNI !

RRADHITJA E ELEMENTEVE

NUK ËSHTË ME RËNDËSI!

SECILI ELEMENT I А NJËKOHËSIHT ËSHTË EDHE LEMENT I В,DHE ANASJELLTAS.

PRA, JANË TË BARABARTA.

SHËNOJMË: А=В

PRANDAJ EDHE n(А)=n(В).

KUJDES !

SECILIN ELEMENT TË BASHKËSISË DUHET SHËNUAR VETËM NJËHERË!

PASI ÇDO ELEMENT I А NJËKOHËSISHT ËSHTË EDHE ELEMENT I В,DHE ANASJELLTAS, EDHE KËTU PRËFUNDOJMË SE BASHKËSITË JANË TË BARABARTA!

А=В

PRA,n(А)=n(В)=4.


BASHKËSITË E BARABARTA

- SHEMBUJ

SHEMBULLI 1.: A janë të barabarta bashkësitë:

D = {x : xN dhe x numër çift njëshifror},

L = {x : xN, x<10 dhe xi plotëpjestueshëm me 2} .

Që të gjejmë përgjigjen, i shënojmë bashkësitë në mënyrë tabelare:

D = {2,4,6,8}

L = {2,4,6,8}.

Vërehet se bashkësitë janë të barabarta:

D=L

Kjart përfundojm se kanë numër të njëjtë të elementeve:

n(D) = n(L)

VËREJMË!

NËSE BASHKËSITËDDHELJANË TË BARABARTA,

ATËHER ATA JANË EDHE NËNBASHKËSI TË NJËRA-TJETRËS!

D

L

dhe

L

D

D=L


Autor i prezantimit:

Ramiz Iljazi


ad