ekologie mo oce n a oce nobiologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekologie moří, oceánů a oceánobiologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekologie moří, oceánů a oceánobiologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Ekologie moří, oceánů a oceánobiologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Ekologie moří, oceánů a oceánobiologie. Jan Helešic (helesic@sci.muni.cz) Edmund Sedlák(esedl@sci.muni.cz) Marie Omesová (omesova@yahoo.com) Exkurze Vladimír Uvíra (uvira@prfnw.upol.cz) Adam Petrusek (petrusek@cesnet.cz). Syllabus. Základy oceánografie ; Funkce a prostředí;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ekologie moří, oceánů a oceánobiologie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Ekologie moří, oceánů a oceánobiologie Jan Helešic (helesic@sci.muni.cz) Edmund Sedlák(esedl@sci.muni.cz) Marie Omesová (omesova@yahoo.com) Exkurze Vladimír Uvíra (uvira@prfnw.upol.cz) Adam Petrusek (petrusek@cesnet.cz)

  2. Syllabus • Základy oceánografie ; • Funkce a prostředí; • Procesy v otevřeném moři; • Prostředí dna pobřeží; • Procesy na dně od pobřeží do hlubin oceánů; • Vliv člověka na mořské ekosystémy; • Mořské organismy; • Organizmy otevřeného moře; • Organizmy mořského dna.

  3. Učebnice • Kukal Z. a kol.: Základy oceánografie. Academia Praha 1977 • Levinton J.S.: Marine biology. Function, biodiversity, ecology. Oxford Univ. Press, New York, 2001 • Byatt A., Fothergill A., Holmes M.: Modrá planeta – Přírodopis oceánů, BBC Knižní klub Praha 2002 • Thurman V.H. Trujillo A.P.: Oceánografie Computer Press Praha, 2005

  4. Historie oceánografie a oceánobiologie • Mořeplavci: • Kryštof Kolumbus – 1492 • Ferdinad Magellan – 1519 • James Cook – 1768 - 1780 • Expediční výpravy: • Beagle (Charles Darwin) – 1831 - 1836 • Beacon (Edward Forbes, Michael Sars) – 1850 • Chalenger (John Murray) – 1872 - 1876

  5. Výzkumné ústavy • Oceánografický ústav a museum • Jacques-Yves Cousteau - CALYPSO • Marine Biological Laboratory Cap Code • 1886 – Alexander Agassiz • Marine Biological Laboratory Woods Hole • Friday Harbor Laboratories Washington

  6. Modrá planeta – Prostředí oceánů • 70 % Země, poměr 2,44:1 • 3,7 km vrstva (ideální koule) • 0,24% hmotnosti Země • Stáří 4,6 mld let • 3800 mil let nejstarší sedimentární horniny • rozmístění nerovnoměrné

  7. Vznik pevnin a oceánů

  8. Jak to funguje a vypadá

  9. Světové oceány a moře

  10. Plocha: 20,327 mil km2 Pobřeží: 17 986 km Hloubky: 4000-5000m Max.hl.: 7235m Zalednění Březen – 2,6 mil km2 Září – 18,8 mil km2

  11. Oceánská fyzika • Pohyby vody • Póly a rotace země • Slapové jevy • Mořské proudy, vlny a vítr • Teplo, teplota a hustota mořské vody • Led na mořské hladině • Světlo a barva vody

  12. Póly a rotace zeměCoriolisovy síly

  13. Slapové jevy Měsíční den – 24h50m Půldenní dmutí perioda 6h12m Délka přílivové vlny v oceánech až 23300km

  14. Hluchý a skočný příliv

  15. Přílivová vlna (příboj) a proudění

  16. Přílivová vlna (příboj) a proudění

  17. Bouřlivý příliv

  18. Teplo, teplota, hustota

  19. Teplota vody Konvekční tepelné proudění termohaliní konvekce mořské proudy Turbulence slapy vlny

  20. Hustota vody • Koncetrace solí 35‰ • Hustota 1,002479 • Závislost na teplotě, salinitě a tlaku • Na povrchu nižší – v hloubce vyšší • Vertikální pohyby • Hustota roste od tropických oblastí směrem k pólům

  21. Led

  22. Mořské proudy, vlny a vítr

  23. Mořské proudy

  24. Vlny Nejvyšší vlna 35 m vysoká – rychlost 102 km/h Vlny v bouřích v Tichém a Atlantském oceánu kolem 15 m výška Nejrychlejší tsunami – 700 km/h Nejničivější tsunami 1883 Krakatou – polovina zeměkoule 1998 Papuya – 10 m výška

  25. Světlo

  26. Světlo • Eufotická – trofogenní vrstva • Dysfotická vrstva – kompenzační bod • Afotická – trofolytická vrstva • Elevace slunce • do 60° odraz 2 - 6% • 80° odraz 35% • nad 90° odraz 99 – 100% • vlnění ztráta 3 – 9 %

  27. Chemie mořské vody • Salinita • Rozpuštěné plyny • Živiny a jejich cyklus • Křemík • Železo a mangan

  28. Salinita • Stenohaliní organismy • Euryhaliní oragnismy • poikiloosmotické o. • homoiosmotické o. • Na+ –10,6 g/kg • K+ – 0,38 g/kg • Ca2+ – 0,40 g/kg • Mg2+ – 1,27 g/kg • Cl- – 19,0 g/kg • SO42- – 2,65 g/kg

  29. Rozpuštěné plyny • Kyslík • Rozpustnost dle teploty max. kolem 14mg/l • Souvislost s eufotickou zónou • Hloubková distribuce ovlivňována mořskými proudy a stratifikací (tropy min. 300 – 1000m) • Oxid uhličitý • 300x rozpustnější ve vodě • Koncentrace od 0,4 mg/l (30°C) do 1,1mg/l (0°C) • Dusík • V mořské vodě 8,4 – 14,5 mg/l • Elektrochemická a fotochemická fixace max. 35 mg/m3/rok ve formě nitrátů • Biochemická fixace 140-700 mg/m3/rok jako nitráty

  30. Rozpuštěné plyny

  31. Dusík a jeho cyklus • Formy dusíku • Aerobní prostředí • Nitrifikace š NO3- • Anoxické prostředí • Amonifikace š NH4+ • Anaerobní prostředí • Denitrifikace š NH3 (N2)

  32. Fosfor a jeho cyklus • Partikulovaná forma • Rozpuštěná forma • Povrch oceánů 0 – 20 mg/l • Hlubinné zóny 40 – 80 mg/l • Doba obnovení 1 – 56 hodin (ve sladkovodních systémech sekundy-minuty) • Poměr N:P 7:1

  33. Křemík • Partikule, koloidy a rozpuštěný • Křemičitany • Zima (La Manche) 200 – 400 mg/l • Léto (La Manche) kolem 10 mg/l

  34. Železo a mangan • Velké sezónní a místní kolísání • Fe 3 – 70 mg/l • Esenciální živina pro fotoautotrofní organismy • Významná složka krevních pigmentů • Hemoglobin, haemerythrin, chlorucruorin • Cytochrom-enzymatický cyklus