slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
nadine-pena

Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková - PowerPoint PPT Presentation

82 Views
Download Presentation
Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník Opakování – I (9.22) Zpracováno v rámci projektuFM – EducationCZ.1.07/1.1.07/11.0162Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek 30. 6. 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 2. OPAKOVÁNÍ - I 9.22 Učivo: Shrnutí a opakování fyzikálních veličin a jednotek

 3. Fyzikální veličiny a jednotky Základní jednotky SI: • DÉLKA…l…metr (m) • HMOTNOST…m…kilogram(kg) • ČAS…t…sekunda(s) • ELEKTRICKÝ PROUD…I… ampér(A) • TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA…T…kelvin(K) • LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ…n…mol(mol) • SVÍTIVOST…I…kandela(cd)

 4. Doplň tabulku - 1

 5. Doplň tabulku - 1 - řešení

 6. Doplň tabulku - 2

 7. Doplň tabulku - 2 - řešení

 8. Doplň tabulku - 3

 9. Doplň tabulku - 3 - řešení

 10. Doplň tabulku - 4

 11. Doplň tabulku - 4 - řešení

 12. Násobky a díly jednotek

 13. Převeď na uvedené jednotky: 0,34 m = …cm 1,8 km = …m 890 mm = …dm 0,067 kg = …g 320 t = …kg 123 l = …hl 0,044 l = …ml 80 km/h = …m/s 5 m/s = …km/h 0,34 m = 34 cm 1,8 km = 1 800 m 890 mm = 8,9 dm 0,067 kg = 67 g 320 t = 320 000 kg 123 l = 1,23hl 0,044 l = 44 ml 80 km/h = 22,2 m/s 5 m/s = 18 km/h

 14. Převeď na uvedené jednotky: 7,4 kN = …N 3,1 MN = …M 0,32 kPa = …Pa 4 hPa = … Pa 0,19 MPa = …Pa 6 mA = …A 2,2 kV = …V 8 MW = …W 2 500 W = …kW 7,4 kN = 7 400 N 3,1 MN = 3 100 000 M 0,32 kPa = 320Pa 4 hPa = 400Pa 0,19 MPa = 190 000 Pa 6 mA = 0,006 A 2,2 kV = 2 200 V 8 MW = 8 000 000W 2 500 W = 2,5 kW

 15. Zdroje informací • Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, doc. ing. Ivan Štoll, CSc., doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc., doc. RNDr Marek Wolf, CSc. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, spol.s r. o., 2002. ISBN 80 – 7196 – 193 – 0. • Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, doc. ing. Ivan Štoll, CSc. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, 1996. ISBN 80 – 7196 -032 - 2 • Odborná skupina pro terminologii Fyzikální pedagogické sekce jednoty československých matematiků a fyziků – kolektiv autorů. Slovník školské fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 14 – 646 - 88. • Dr. František Běloun, dr. Marta Chytilová, CSc., dr. Růžena Kolářová, CSc., dr. Milan Petera, ing. Jan Vojtík. Tabulky pro základní školu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 14 – 060 - 89. • www.google.cz

 16. Tento výstup vznikl v rámci projektu FM - Education financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost