splenomegali lenfadenomegali n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Splenomegali Lenfadenomegali PowerPoint Presentation
Download Presentation
Splenomegali Lenfadenomegali

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Splenomegali Lenfadenomegali - PowerPoint PPT Presentation


 • 595 Views
 • Uploaded on

Splenomegali Lenfadenomegali. Teoman SOYSAL. SPLENOMEGALi NEDENLERİ. İnfeksiyon Bakteri (ör., endokardit, bruselloz, syphilis, tifo, piyojenik abse) Mikobakteri (ör., tbc) Fungus (ör., histoplasmosis, toxoplasmosis) Parazit (ör., malarya, leishmania/Kala-azar)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Splenomegali Lenfadenomegali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
splenomegali nedenler
SPLENOMEGALi NEDENLERİ
 • İnfeksiyon
  • Bakteri
   • (ör., endokardit, bruselloz, syphilis, tifo, piyojenik abse)
  • Mikobakteri (ör., tbc)
  • Fungus (ör., histoplasmosis, toxoplasmosis)
  • Parazit (ör., malarya, leishmania/Kala-azar)
  • Riketsia (ör., Rocky Mountain spotted fever)
  • Viral (ör., Epstein-Barr v, CMV, HIV, hepatit)
 • İmmün sistemin selim hastalıkları
  • RA ve Felty sendr, SLE, ilaçlar ör: fenitoin, Langerhans’ cell histiocytosis, serum hastalığı
 • İmmün sistemin habis hastalıkları
  • ör., ALL,ANLL,KLL,KML nHL, Hodgkin H, Waldenström’s makroglobulinemi, HCL
 • Diğer maligniteler:(e.g., melanoma, sarcoma)
slide3
Konjestif splenomegali
  • (ör., portal hypertensiyon )
 • Hematologic disorders
  • (e.g., otoimmün hemolitic anemi, sferositoz, thal. Major, hemoglobinopatiler, eliptositoz, megaloblastik anemi,PV,ET, myelofibroz ve ekstrameduller hematopoez)
 • Depo hastalıkları (ör., Gaucher h)
 • Endokrinopatiler(ör., hipertiroidi)
 • Diğer: (ör., sarkoidoz, amiloidoz,kistler)
splenomegali nas l ara t r l r
Splenomegali nasıl araştırılır
 • FM
 • Kan sayımı,yayma
 • Biyokimya
 • Serelojik ,bakteriyolojik incelemeler
 • Ultrasonografi,EKO kardiyografi
 • CT
 • KC dalak sintigrafi
 • Gallium sintigrafi
 • Positron emission tomography
 • Biyopsi
 • İğne aspirasyon
 • Splenektomi (total veya kısmi splenektomi)
 • Laparotomi
 • Laparoskopi
splenomegalili hastada zet pratik yakla m
Splenomegalili hastada özet pratik yaklaşım

1. Splenomegalinin nedeni biliniyor : (ör., inf mononukleoz vd)?

Tedavi et , izle

2. Sebep bilinmiyor ise araştır

İnf

Hematolojik h

KC hastalığı-portal hipertansiyon

otoimmün hastalık

depo h

3. Eğer sistemik semptomlar var ve malignite düşündürüyor ise veya görüntüleme ile infiltrasyon izleniyor ise ve başka bir tutulum alanından biyopsi yapma olasılığı yok ise :

splenektomi düşünülür

4. Yukarıdaki koşullar yok ise tanıya veya splenektomi ortadan kalkana kadar izle / tanı için ek verileri takip et

olgu 1
Olgu 1
 • 17 yaş , erkek
 • Ateş,halsizlik
 • Servikal LAP
 • Tonsillofarenjit
 • Splenomegali
 • Lökositoz
 • SGOT/SGPT yüksek
olgu 11
Olgu 1
 • 17 yaş , erkek
 • Ateş,halsizlik
 • Servikal LAP
 • Tonsillofarenjit
 • Splenomegali
 • Lökositoz
 • SGOT/SGPT yüksek
olgu 2
olgu 2
 • 65 yaş kadın
 • Kilo kaybı,halsizlik, karında dolgunluk, boyunda şişlik, sık solunum enfeksiyonu
 • Ellerde distal interfalangeal eklemlerde şişlik
 • Soluk,
 • Servikal,aksiller çok sayıda, bilateral,1-4 cm caplı orta sertlikte LAP’ler
 • Splenomegali:7 cm
slide10
Hb: 9 g/dL

WBC:67.000/mm3

Tr: 120.000/mm3

slide11
Hb: 9 g/dL
 • WBC:67.000/mm3
 • Tr: 120.000/mm3
olgu 3
22 yaşında erkek

İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları

FM:

Bilateral Servikal LAP: 2 cm/stclm önü

Ağızda aftlar

Sternum hassasiyeti

Olgu 3
olgu 31
22 yaşında erkek

İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları

FM:

Bilateral Servikal LAP: 2 cm/stclm önü

Ağızda aftlar

Sternum hassasiyeti

SPM:3 cm

WBC:12000/mm3

Hb:10 g/dL

Tr:67000/mm3

Olgu 3
olgu 32
Olgu 3
 • 22 yaşında erkek
 • İki haftadır süren halsizlik,ateş,ağız yaraları
 • FM:
  • Bilateral Servikal LAP: 2 cm/stclm önü
  • Ağızda aftlar
  • Sternum hassasiyeti
olgu 4
Olgu 4
 • 19 yaşında kadın
 • Yaygın eklem ağrısı
 • Ateş
 • 2-3 hafta önce çivi batması ardından acil serviste tedavi / adını bilmediği ilaç uygulaması
 • FM: Makülopapüler döküntü,yaygın LAP
olgu 5
Olgu 5
 • 35 yaşında kadın
 • Kemik ağrıları
 • Öksürük
 • Epitroklear LAP
 • Akciğer grafisinde : Bilateral hiler LAP
olgu 6
44 yaşında erkek

Halsizlik, kilo kaybı, sık enfeksiyon , karında dolgunluk hissi

Splenomegali, solukluk

Pansitopeni

Kİ Bx:fibrozis

Olgu 6
olgu 61
44 yaşında erkek

Halsizlik, kilo kaybı, sık enfeksiyon , karında dolgunluk hissi

Splenomegali, solukluk

Pansitopeni

Kİ Bx:fibrozis

Olgu 6

TRAP +

olgu 7
70 yaşında erkek

Halsizlik,terleme,kilo kaybı, karında şişme

FM

Astenik

Soluk

Splenomegali:19 cm

Hepatomegali: 8 cm

Pansitopeni

Olgu 7
olgu 71
70 yaşında erkek

Halsizlik,terleme,kilo kaybı, karında şişme

FM

Astenik

Soluk

Splenomegali:19 cm

Hepatomegali: 8 cm

Pansitopeni

Olgu 7
olgu 8
33 yaşında erkek

Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış

FM: splenomegali 6 cm

Olgu 8
olgu 81
33 yaşında erkek

Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış

FM: splenomegali 6 cm

WBC:64.000/mm3

Hb:14 g/dL

Tr: 480.000/mm3

Olgu 8
olgu 82
33 yaşında erkek

Rutin kan sayımında lökositoz saptanmış

FM: splenomegali 6 cm

WBC:64.000/mm3

Hb:14 g/dL

Tr: 480.000/mm3

Olgu 8
lenfadenomegali
Lenfadenomegali:
 • Baş boyun,supraklavikuler
 • Aksilla
 • Epitroklear
 • İnguinal
 • Femoral
 • Popliteal
 • Görüntüleme ile incelenen lenf nodları
lenfadenomegali1
Lenfadenomegali
 • Tanım:
  • Genellikle > 1 cm
  • Epitroklear: >0.5 cm
  • İnguinal: >1.5 cm
 • İzole/lokalize
 • Yaygın/jeneralize
slide26
Lenfadenomegali muayenesinde lenf bezi ile ilgili tanımlanması gereken özellikler nelerdir?
  • YERİ
  • BÜYÜKLÜĞÜ
  • SAYISI
  • AĞRILI MI, DUYARLI MI?
  • KIZARIKLIK VAR MI?
  • FLUKTUASYON
  • SERTLİĞİ
  • YAPIŞIKLIK/HAREKETLİLİK
  • PAKET OLUŞUMU
lenfadenomegali nedenleri
Lenfadenomegali nedenleri
 • İnfeksiyonlar
 • İmmün sistem hastalıkları
  • Habis
  • Selim
 • Diğer habis hastalıklar
 • Depo hastalıkları
 • Endokrin hastalıklar
 • Diğer
lenfadenomegali nedenleri1
Lenfadenomegali nedenleri
 • İnfeksiyon
  • Bakteriyel
   • Piyojenik bakteriler
   • Keditırmığı hastalığı
   • Sfiliz
   • Tularemi
   • Mikobakteri inf.
  • Fungus
   • Histoplazmoz
   • coccidioidomycosis
  • Chlamydial (ör., lymphogranuloma venereum)
  • Parazit (ör., toxoplasmosis, trypanosomiasis, filariasis)
  • Viral (ör., Epstein-Barr , cytomegalovirus, rubella, hepatit,HIV)
lenfadenomegali nedenleri2
Lenfadenomegali nedenleri
 • İmmün sistemin selim hastalıkları
  • romatoid arthrit
  • sistemik lupus eritematosus,
  • Sjögren sendromu
  • serum hastalığı,
  • Castleman Hastalığı ,Rosai Dorfman sendr
  • Langerhans h. histiyositoz,
  • Kawasaki sendromu,
  • Kimura hastalığı
  • İlaç reaksiyonu
lenfadenomegali nedenleri3
Lenfadenomegali nedenleri
 • İlaç reaksiyonları
  • Fenitoin
  • Karbamazepin
  • Penisilin
  • Sulfonamid
  • Allopurinol
  • Aspirin
  • Hydralazin
  • Altın tuzları
lenfadenomegali nedenleri4
Lenfadenomegali nedenleri
 • İmmün sistemin habis hastalıkları
  • lösemi
   • KLL ,ALL,AML,
  • Lenfoma
   • Hodgkin , non-Hodgkin
   • Waldenström makroglobulinemi
   • Multiple myeloma
   • vd
lenfadenomegali nedenleri5
Lenfadenomegali nedenleri
 • Diğer habis hastalıklar
  • Meme ca
  • Akc Ca
  • Melanoma
  • Baş boyun tm
  • GİS Tm
  • Germ hücreli Tm
  • Kaposi sarkomu
lenfadenomegali nedenleri6
Lenfadenomegali nedenleri
 • Depo hastalıkları
  • Gaucher’s ,Niemann-Pick
 • Endokrinopatiler
  • Hipertiroidi
  • Adrenal yetmezlik
  • Tiroidit
 • Diğer
  • Sarkoidoz, amiloidoz, dermatopatik
slide34
LAP
 • Çocuklarda malignite olasılığı daha düşük
 • Çocuklarda LAP sıktır
 • < 30 yaş: %80 selim
 • > 50 yaş: % 60 habis
slide35
LAP
 • Baş boyun : % 55
 • İnguinal : %14
 • Aksiller: %5
 • Supraklavikuler: % 1
 • ¾ lokalize,1/4 yaygın LAP
lap de erlendirilmesinde nemli noktalar
LAP değerlendirilmesinde önemli noktalar
 • Hastanın yaşı
 • Lokalize veya yaygın, Lokalizasyon
 • Kalıcı (4-6 hafta) veya ilerleyici
  • 2 haftada kayboldu ?
  • 1 yıldır aynı
 • Mesleği:silikozis/berilyum vd
 • İnfeksiyon,trauma,ilaç,seyahat,cinsel yaşam malignite öyküsü,
 • Aile öyküsü
 • Eşlik eden semptomlar, muayene bulguları
lap de erlendirilmesinde nemli noktalar1
LAP değerlendirilmesinde önemli noktalar
 • Lokalize lenfadenomegalide drenaj alanı ile ilgili lokal olayları gözden geçirmelidir.
lokalizasyona g re altta yatan olas l klar servikal lap
Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklarServikal LAP:
 • Infeksiyonlar:
  • Farenjit ve oral kavite enf.
   • Ör: Diş enfeksiyonu
  • Otit
  • İnf Mononukleoz
  • Toxoplazma
  • CMV
  • Hepatit
  • Adenovirüs
  • Rubella
 • Malign H
  • Hodgkin H,
  • non-Hodgkin lymphoma,
  • Baş – boyun Tm
 • Kikuchi H
lokalizasyona g re altta yatan olas l klar supraklavikuler ve prelaringeal lap
Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklarSupraklavikuler ve prelaringeal LAP:
 • Virchow nodu :Abdomen/toraks
  • Ör: Mide Ca
 • Delphian nodu: tiroid veya larynx h
 • Infeksiyonlar: mycobacteria
  • ör. Scrofula , fungal
lokalizasyona g re altta yatan olas l klar aksiller lap
Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Aksiller LAP:
 • Infeksiyonlar:
  • Üst ekstremitenin lokal enf (Staf , Streptokok ),kedi tırmığı,tularemi, sporotrikozis
 • Malignite:
  • meme ca
  • Hodgkin h, non-Hodgkin lymphoma
  • melanoma
slide41

Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Epitroklear LAP:

 • Lenfoproliferatif hastalıklar
 • Bağ dokusu hastalıkları
 • Sarkoidoz
 • Dermatolojik hastalıklar,
 • Infeksiyonlar
  • Lokal bakteri inf vd
   • syphilis, leprosy, leishmaniasis,
lokalizasyona g re altta yatan olas l klar hilus lap
Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Hilus LAP:

Tek taraflı

 • Infeksiyon:
  • Bakteriyel Pnömoni,
  • Tbc
  • Fungal inf,tularemia, psittacosis,
  • Boğmaca
 • Diğer granulomatöz hastalıklar
 • Maligniteler:
  • Akc ca , metastatic meme ca,gastrointestinal ca, non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin h
slide43

Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Hiler LAP:

Bilateral

 • Granulomatöz hastalık: sarkoidoz, berillioz vd,
 • Bilateral inf.
 • Malign:non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin’s disease, metastatic carcinoma
 • Kalsifie: Tbc, histoplasmoz, silikozis

Mediastinal

 • Hiler lap etyolojisine yakın
lokalizasyona g re altta yatan olas l klar abdominal lap
Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Abdominal LAP:
 • Maligniteler:
  • Metastatik ca
  • NHL
  • Hodgkin h
  • KLL
  • HCL
  • Üriner sistem tm
 • Tbc
lokalizasyona g re altta yatan olas l klar nguinal lap
Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklarİnguinal LAP:
 • Benign reaktif : çıplak ayakla yürüme
 • Maligniteler:
  • Hodgkin h,
  • non-Hodgkin lymphoma,
  • melanoma,
  • Genito-anal bölge Tm
 • İnfeksiyonlar: venereal hastalık,selülit
lokalizasyona g re altta yatan olas l klar yayg n lap yapabilen hastal klar
Lokalizasyona göre altta yatan olasılıklar Yaygın LAP yapabilen hastalıklar:
 • Hematolojik maligniteler:
  • non-Hodgkin l,
  • Hodgkin h,
  • KLL
  • ALL
 • Infeksiyonlar:
  • İnf Mononukleoz
  • CMV
  • HIV
  • Tbc
  • Toxoplazma
  • Histoplazma
  • Koksidiyomikoz
  • Bruselloz
 • Rheumatoid arthritis, SLE
 • Sarkoidoz
 • Angioimmunoblastic lymphadenopathy
eri kinde en s k lap nedenleri
Erişkinde en sık LAP nedenleri
 • Sebebi açıklanamayan
 • İnfeksiyon
 • İmmün sistem h
  • Selim
  • Malign(e.g., rheumatoid arthritis)
 • Neoplazi
lap saptanan hastada inceleme y ntemleri
LAP Saptanan hastada inceleme yöntemleri
 • FM
 • Öykü
 • LAB
 • Görüntüleme
  • Akc grafisi
  • Ultrasonografi
  • BT
  • MRI
  • Gallium scanning
  • Positron emission tomography
 • Örnekleme
  • İğne asp biyopsisi
  • İğne biyopsi (thr-cut)
  • Eksizyonel biyopsi
testler
Testler:
 • Tam kan sayımı, yayma,
 • Biyokimya
 • Serolojik testler:
  • EBV, toxoplasma, hepatit, CMV, HIV
lenfadenomegali pratik zet
Lenfadenomegali:Pratik özet

1.Hastayı LAP nedeni olabilecek hastalık yönünden tetkik et,

gereksiz biyopsiyi engelle (biyopsisiz tanısı mümkün hastalıklar var)

Tanı belirlendi mi?

Tedavi et ve izle.

2. Tetkiklere rağmen tanı belli değil ve lenfadenomegali 2-6 haftadır sebat ediyor, küçülmüyor veya büyüyor

veya

başlangıçtan itibaren sert/büyük/yapışık/ilerleyici:

Biyopsi yap

3.Hasta malignite konusunda anksiete içinde ve ikna edilemiyor:

Biyopsi yap

4.NHL vd nüks kuşkusu var: Biyopsi yap

5.Hastalığın tanısı belli, transformasyon var mı? Biyopsi yap

slide51
Hangi lenf nodları biyopsi için tercih edilmelidir ?
 • Hangi biyopsi yöntemi seçilmelidir?
 • Patoloji Lab’ örnek gönderme yöntemi?