sudska za tita slobode govora i mi ljenja sankcionisanje govora mr nje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUDSKA ZAŠTITA SLOBODE GOVORA I MIŠLJENJA - SANKCIONISANJE GOVORA MRŽNJE - PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUDSKA ZAŠTITA SLOBODE GOVORA I MIŠLJENJA - SANKCIONISANJE GOVORA MRŽNJE -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

SUDSKA ZAŠTITA SLOBODE GOVORA I MIŠLJENJA - SANKCIONISANJE GOVORA MRŽNJE - - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

MREŽA PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI. SUDSKA ZAŠTITA SLOBODE GOVORA I MIŠLJENJA - SANKCIONISANJE GOVORA MRŽNJE -. EDINA PIRIJA Udruženje tužilaca/Udruženje tužitelja u u F BIH JASMINA OMIĆEVIĆ Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH. Status preporuka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SUDSKA ZAŠTITA SLOBODE GOVORA I MIŠLJENJA - SANKCIONISANJE GOVORA MRŽNJE -' - nadda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sudska za tita slobode govora i mi ljenja sankcionisanje govora mr nje

MREŽA PRAVDE

U BOSNI I HERCEGOVINI

SUDSKA ZAŠTITA SLOBODE GOVORA I MIŠLJENJA - SANKCIONISANJE GOVORA MRŽNJE -

EDINA PIRIJA

Udruženje tužilaca/Udruženje tužitelja u u F BIH

JASMINA OMIĆEVIĆ

Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH

status preporuka
Status preporuka
 • Preporuke koje se odnose na sudsku zaštitu prava na slobodu govora i mišljenja su djelimično prihvaćene od strane Vijeća ministara BiH
 • Preporuka vezana za strogu primjenu krivično- pravnih odredaba koje se odnose na govor za širenje mržnje i krivična djela počinjena iz mržnje, uključujući i provđjenje kampanja za podizanje svijesti i promoviranje tolerancije, nije prihvaćena od strane Vijeća ministara BiH
zna aj preporuke za pravosu e u bih
Značaj preporuke za pravosuđe u BiH
 • Sudska zaštita slobode prava govora i mišljenja jedan od osnovnih postulata kao preduslov demokratije
 • Sloboda izražavanje je zasebno prava, te sastvni dio drugih prava zaštićenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama
 • Sankcionisanje govora mržnje podrazumjeva strogu i konzekventnu primjenu relevantnih krivično-pravnih odredaba od strane nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući istovremeno senzibiliziranje svijesti predstavnika pravosudne zajednice za prepoznavanje govora mržnje i mržnje kao pobude za izvršenje krivičnog djela

- Govor mržnje je naročito izražen u postkonfliktnim društvima, a što međunarodna zajednica nastoji riješiti doneseći različite preporuke i dokumente koji sankcionišu govor mržnje

- Efikasnim sankcionisanjem govora mržnje nosioci pravosudne funkcije neposredno osiguravaju zaštitu ljudskih prava i sloboda građana u BiH zagarantovanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, ali i ustavima i važećim zakonima u BiH

status realizacije mjera i aktivnosti upp preporuke u bih upp preporuke i eu obaveze bih
Status realizacije mjera i aktivnosti UPP preporuke u BiH- UPP preporuke i EU obaveze BiH
 • Sudska zaštita prava na slobodu govora i mišljenja

- Ustav BiH i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda garancija na slobodu prava govora i mišljenja

 • Zakon o kleveti – dekriminalizacija klevete – veća sloboda izražavanja u medijima
 • Izvještaj o napretku BiH u 2011. godini: “Nastavljeno sa prijetnjama i nasiljem nad novinarima”, “Nedovoljna aktivnost policije i pravosuđa po ovom pitanju”, “Neujednačena primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama”.
 • Sankcionisanje govora mržnje
 • Inkriminacija krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrepeljivosti u svim krivičnim zakonima u BiH
 • Definiranje mržnje kao pobude za činjenje krivičnog djela)
 • Problemi u praksi: mali broj podignutih optužnica za krivična djela čije je izvršenje motivirano mržnjom, problemi prilikom sankcioniranja širenja mržnje putem internet portala
 • Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH u 2011 – konstatovan govor mržnje usmjeren prema LGBT populaciji
preporuke nadle nim institucijama
Preporuke nadležnim institucijama
 • Sudska zaštita prava na slobodu govora i mišljenja
 • Donošenje jedinstvenog zakona na nivou Bosne i Hercegovine, Zakona o ljudskim pravima i temeljnim slobodama
 • Oraganizovanje edukacija za nosioce pravosudnih funkcija
 • Usklađivanje Zakona o slobodi pristupa informacijama sa relevantnim odredbama krivičnih zakona u BiH

b) Sankcionisanje govora mržnje

 • Organizovanje edukativnih radionica za predstavnike policijskih agencija i pravosudnih institucija
 • Harmonizacija entitetskih krivičnih zakona,
 • Definiranje pojma govora mržnje u krivičnim zakonima u BiH Inkriminiranje širenja mržnje po osnovu seksulne orijentacije, a sa ciljem jednake zaštite prava svih građana BiH
 • Promoviranje tolerancije kroz provođenje javnih kampanja