hodnotenie dopadov na zdravie bratislava 2009 pr prava spr vy
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hodnotenie dopadov na zdravie, Bratislava/2009 Príprava správy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Hodnotenie dopadov na zdravie, Bratislava/2009 Príprava správy - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Hodnotenie dopadov na zdravie, Bratislava/2009 Príprava správy. MUDr. Jindra Holíková RÚVZ Bratislava. Základné údaje. Názov posudku Posudzovateľ a oprávnenie Dátum Objednávateľ (investor) Účel posudzovania (EIA, podklad pre ÚR, ÚPN a pod.) Predmet posudzovania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hodnotenie dopadov na zdravie, Bratislava/2009 Príprava správy' - nadda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hodnotenie dopadov na zdravie bratislava 2009 pr prava spr vy

Hodnotenie dopadov na zdravie,Bratislava/2009 Príprava správy

MUDr. Jindra Holíková

RÚVZ Bratislava

z kladn daje
Základné údaje
 • Názov posudku
 • Posudzovateľ a oprávnenie
 • Dátum
 • Objednávateľ (investor)
 • Účel posudzovania

(EIA, podklad pre ÚR, ÚPN a pod.)

 • Predmet posudzovania

(vplyv čoho na koho –

populačné skupiny)

podkladov materi l
Podkladový materiál
 • Dokumentácia (zámer, DUR, iná)
 • Rozptylová štúdia
 • Hluková štúdia
 • Iný odborný posudok (napr. voda,potraviny, pôda – staré záťaže)
 • Miestne šetrenie
 • Iné (psychologický, sociologický posudok, klimatické pomery/inverzie a pod.)
 • Právne predpisy
 • Odborná literatúra
popis posudzovanej akcie
Popis posudzovanej akcie
 • Umiestnenie -

-vzdialenosť od obytnej zástavby, priestorov s dlhodobým pobytom osôb, event. iné (potraviny, poľnohosp.výroba, vodný zdroj)

 • Popis technológie a možných únikov škodlivín do ŽP
mo n vplyvy na p a zdravie
Možné vplyvy na ŽP a zdravie
 • Chemické faktory – ovzdušie (+ pachy)

voda

pôda (+ potr.reťazec)

 • Fyzikálne faktory - hluk

RA žiarenie

elmag. žiarenie

svetlo

 • Biologické faktory (mikróby,hmyz,hlodavce)
 • Psychické vplyvy (vnímanie rizika)
 • Sociálne vplyvy (zamestnanosť, sťahovanie)
v sledky hodnotenia
Výsledky hodnotenia
 • Výsledný index nebezpečenstva (HI)
 • Jednotka rizikového faktora vzniku rakoviny
 • Slovné hodnotenie
 • Porovnanie miery nebezpečenstva/rizika s inými vplyvmi

a akceptovateľným rizikom

diskusia
Diskusia
 • Rozbor neistôt -

vstupné údaje

miera expozície

určenie dotknutých skupín

metodika hodnotenia

pôsobenie kofaktorov

n vrh opatren
Návrh opatrení
 • Úprava projektu/zámeru

umiestnenie

dopravné napojenie

riešenie výduchov

protihlukové opatrenia

ochranné pásmo

 • Návrh monitoringu a hodnotenia
z very
Závery
 • Odporúčanie/neodporúčanie realizácie
 • Odporúčanie alterantívy
 • Odporúčanie opatrení (podmienky)
 • Literatúra
ad