ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ-BEDEN DİLİ VE BEŞERİ İLİŞKİLER - PowerPoint PPT Presentation

nadda
etk l let m becer ler beden d l ve be er l k ler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ-BEDEN DİLİ VE BEŞERİ İLİŞKİLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ-BEDEN DİLİ VE BEŞERİ İLİŞKİLER

play fullscreen
1 / 93
Download Presentation
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ-BEDEN DİLİ VE BEŞERİ İLİŞKİLER
379 Views
Download Presentation

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ-BEDEN DİLİ VE BEŞERİ İLİŞKİLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ-BEDEN DİLİ VE BEŞERİ İLİŞKİLER

 2. İletişim Nedir? Kişiler arasında BİLGİ, DUYGU ve DÜŞÜNCE alışverişidir KAYNAK MESAJ KANAL ALICI Aşamalar: Mesaj göndermek Mesajı almak Mesajı anlamak Alıcıda etki yapmak Geri bildirimi sağlamak

 3. Örnek: Yükselen işletmesinin müdürü Ahmet Bey, tüm çalışanlara “Önümüzdeki ay işletmemizde denetim yapılacaktır, herkes kolları sıvasın”. Şeklinde elektronik posta (mail)göndermiştir. Bu iletişimde öğeler şunlardır:

 4.  Kaynak (verici) : Ahmet Bey,  Alıcı (hedef) :Tüm çalışanlar,  Mesaj (bilgi, haber) : denetimin yapılacağı,  Kanal (araç) : İnternet  Kod : Herkes kolları sıvasın!  Filtre (algı) : Herkes denetime hazırlansın!  Dönüt (Geribildirim): Herkesin sıkı bir şekilde denetime hazırlanması Eğer bütün çalışanlar denetim için işlerinde hazırlığa başlamazlarsa, iletişim amacına ulaşmamış olur.

 5. Bir gönderici tarafından alıcıya iletilen ve alıcının Davranışını bilinçli bir niyetle etkileyen mesaj iletişimdir. İletişim döngüsel bir süreçtir. • Herkes aynı anda mesaj alır, yorumlar, gönderir, sonuç çıkarır; ne başlangıcı ne de sonu vardır. İletişim Nedir?

 6. İletişimde 6 Soru Dinliyor musunuz ? Anlıyor musunuz ? Anladığınızı test ediyor musunuz ? İleti dakikliğiniz nasıl ? Empatik iletişimi kullanıyor musunuz ? Yeterince açık mısınız ?

 7. Mesajlar Nasıl Gönderilir ve Alınır? 55% Beden Dili (Sözsüz İletişim) 7%Sözcükler 38%Ses

 8. İletişim Neden Önemlidir?

 9. İletişim yoluyla: • Birbirimizi anlamaya • Sevmeyi öğrenmeye • İlişkileri başlatmaya ve sonlandırmaya • Kendimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeye • Başkalarının bizi nasıl algıladıklarını öğrenmeye ULAŞIRIZ… İletişimin Önemi

 10. Durumu Değerlendir İletişimi Geliştir Etkin Dinle Güven Duy(-ur) Mesajı Alanı Destekle İletişim Biçimini Değiştirme

 11. Planlama Gelişme İletişim Organize Etme Motive Etme İletişim -Birleştirici Güç

 12. ALGILAMA KAPASİTESİNİN İLETİŞİMDEKİ ÖNEMİ VE ROLÜ NEDİR? Herkesin algılama kapasitesi farklıdır. Herkes algıladığı ölçüde bilgi toplayabilmektedir. Herkes aynı şekilde algılamamakta; birbirinden farklı biçimlerde öğrenebilmektedir.

 13. İletişim Neden Bu Kadar Zor?

 14. İletişimde Engeller Kişilik farklılıkları Eğitim farklılıkları Dil farklılıkları Sosyal, kültürel ve çevre farklılıkları Fiziksel görünüm İhtiyaçlar

 15. Çözüm Üretici Olarak Kullanılanlar: • Emretme, yönetme • Uyarma, tehdit etme, ahlak dersi verme • Öğüt verme, fikir verme • Mantık yoluyla inandırma • Araştırma, sorgulama İletişim Engelleri

 16. Yargılayıcı olarak kullanılanlar: • Eleştirme, suçlama • Ad takma, gülünç duruma düşürme • Tahlil etme teşhis, tanı koyma İletişim Engelleri

 17. Sorunu hafifletmek, geçiştirmek için kullanılanlar: • Övme, görüşüne katılma • Güven verme, teselli etme • Konuyu değiştirme,işi alaya vurma İletişim Engelleri

 18. İletişim becerisi, insanlara doğuştan verilen bir yetenek değildir. Öğrenilebilir ve Geliştirilebilir Becerilerdir. İletişimimi Nasıl Geliştirebilirim?

 19. BEN DİLİ • Davranışa yöneliktir • Alıcıya mesajı veren ile ilgili bilgi söyler • Benlik saygısına olumlu katkısı vardır • Gönderende yardım isteği doğurur • Atılgan insanlar yaratır SEN DİLİ • Kişiye yöneliktir • Kişiye kendi ile ilgili bir şeyler söyler • Benlik Saygısını zedeler ya da tümden yok eder • Öfke ve nefret duyguları oluşturur • Çekingen ya da saldırgan insanlar yaratır Etkili Mesaj Gönderme – “Sen Dili” Yerine, “Ben Dili” Kullanmak

 20. Aynı davranışın iki dilde anlatılması arasında gece ile gündüz kadar fark vardır. İki kişinin aralarındaki iletişimi farklı yönlere götürmeleri bu nedenle çok doğaldır. “Kürsüde birisi konuşurken gürültü yapıyorsunuz ve sizin yüzünüzden hiç bir şey anlaşılmıyor ( ya da Dinlemek isteyenleri rahatsız ediyorsunuz!) ” “Gürültü yapıldığı zaman dinlemek isteyenlere ve konuşana saygısızlık yapıldığını bilmeliyiz! ” Davranışın tanımı : Gürültü yapıldığı zaman Somut etkisi : Topluluktakilerin rahatsız olduğunu Duygumuz : saygısızlık yapıldığı Etkili Mesaj Gönderme – “Sen Dili” Yerine, “Ben Dili” Kullanmak

 21. Mesajı Tam ve Belirgin Yapmak Mesaj, bütün gerekli bilgilerin açık ifadelerini içermelidir: • Görüş açınız • Yaptığınız tahminler • Sahip olduğunuz niyet Etkili Mesaj Gönderme

 22. Mesajı Tekrarlamak • Mesajınızı birden fazla tekrarlayın • Birden fazla iletişim kanalı kullanın (resim, afiş, sözsüz mesajlar, vb.) Etkili Mesaj Gönderme

 23. Duyguları belirleme • Kızgınlık • Neşe • Korku • Üzüntü Sözsüz ipuçlarını adlandırma • El jestleri • Yüz ifadeleri • Beden Duruşu Etkin Dinleme

 24. Konuşma! • Konuşmacıyı rahatlat 3.Dinlemek istediğini göster 4.Dikkatini dağıtan engelleri kaldır 5.Konuşmacı ile empati kur 6. Sabırlı ol 7.Sakinliğini koru 8.Tartışma veya eleştiride bulunma 9.Açıklayıcı sorular sor 10.Konuşma! İyi Dinlemenin On Emri

 25. DUYGUSAL DURUMUN İLETİŞİMDEKİ ÖNEMİ VE ROLÜ NEDİR? Duygular, algılama ve bilgileri değerlendirme aşamalarında etkili olmaktadır. İnsanların, değer yargılarına ve beklentilerine uygun bilgilere ilgi gösterdikleri, istedikleri gibi görmek ve duymak eğiliminde oldukları da, bir gerçektir. Bu nedenle, iletişimde başarı sağlayabilmek için kendinizin ve karşınızdaki kimselerin duygusal durumunu dikkate almanız gerekmektedir.

 26. İkna… Ne anlattığın veya yaptığın değil, karşıdakinin Ne Anladığıdır. Her insanın bir ikna olma biçimi ve yolları vardır. İkna, karşındaki yenmek, aldatmak, kandırmak değil, doğruları ve gerçekleri anlatarak, göstererek, yaparak uzlaşma ve anlaşma becerisidir. Herkesi ikna edemeyebilirsin ama çoğunluğa ulaşabilirsin İkna etmek senin esneklik, bilgi, beceri ve iletişim yeteneklerini kullanmana bağlıdır. İkna’nın temeli karşındakine saygı ve onu olduğu gibi kabulle başlar

 27. İkna Stratejileri… Önce insanların kafalarında istek yaratılmalıdır İnsanların ilgisini çek ve gerisini onların hayal gücüne bırak İnsanlar ne söylediklerinde veya söylemediklerinde kendilerinden ip uçları verirler. Sen bunları iyi kavra ve bunlardan yola çıkarak karşındakine rehberlik et. Sürekli ulaşılması gereken hedefi, amacı, olayı ve durumu destekle. Amaca ulaşıldığında insanlara ne kazanacağını ve bu amaçlara ulaşılmadığında oluşabilecek kayıpları göster, anlat ve hissettir Sen karşındakine olayı anlat bırak o harekete geçsin Sen zorlayan değil, bir yol gösteren, rehber, kılavuz, arkadaş ve dost ol. Direnç sana yapılan hakaret değil, korku ve kaygı durumudur. Dirençteki korkuyu sez ve ona göre konuş.

 28. İkna’nın Anatomisi Karşındakinin gözüyle bak ve onu anladığını, kabul ettiğini ve saygı duyduğunu göstererek onun güvenini kazan ( Asla yargılama ve eleştirme) Sonra yol göster (Liderlik Et) Yol Gösterirken: Kendi önerilerini sun ve esnek ol, Ses tonuna, vurgulamalarına ve uygun kelimeler ve bağlaçlar kullanmaya özen göster Karşındaki direndiğinde esnek ol ve farklı, anlayabileceği önerileri sabır ve iyimser bir tavırla sunmaya devam et. Önerilerini sunmaya karşındaki insanla uzlaşıncaya kadar devam et.

 29. İkna Ederken… Asla zorlama ve ikna ediyormuş havası verme İnsanlar direnç gösterdiğinde sakin ol ve asla tartışmaya girme. “Dirençli insan yoktur, esnek olmayı bilmeyen iletişimci vardır” Sen’li cümlelerden ve suçlayıcı tavırdan kaçın İyi dinle ve söz kesme Teşekkür, iltifat et, öv Asla yok sayma, Uzlaşmacı olmayı her halinle göster Yenilikçi ol. Yenilikçilik var olanlar arasında yeni bir şey bulmaktır. Özgün ol ve asla kendini tekrarlama.

 30. ETKİLİ İLETİŞİM • Nedir? -- Anlamayı başarmadır • Neden Önemli?-- Değişmeye zorlarveher türlü birliktelikte birleştirici güçtür • Neden bu kadar zor?-- Kişilerarası dinamikleralgılarımızı ve anlayışımızı önyargı ile etkiler • Nasıl geliştirebilirim?--Açık ve dürüst ol • -- Geribildirim ver ve al • -- Tahminlerinin geçerliliğini kontrol et • -- Etkin dinlemeyi kullan

 31. Etkin İletişim için Öneriler Bir ağız iki kulak varsa, bir konuşup iki dinleyin Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru bilgiler verin Mesajlar net, açık ve anlaşılır olsun Gizlilikten kaçının, bilgiyi paylaşın Karşınızdakini asla 3. şahısların yanında eleştirmeyin

 32. Sanatçı Çocuk Egosu Duygusal Mühendis Doktor Yetişkin Egosu Mantıklı Hakim Savcı Öğretmen Ana-baba Egosu Ahlakçı Politikacı Yönetici İletişimde Ego Durumu ve Meslekler

 33. İletişim kurmamak imkansızdır. Herkes iletişim içindedir ve ilk iletişim beden dili ile gerçekleşir(% 55) İki insan birbirinin farkına vardığı anda iletişim başlar.

 34. Bedenimizi Nasıl Kullanırız ? Göğüs Baş Gövde Yüz ifadeleri Eller kollar ve parmaklar Kol kavuşturmak Bacak bacak üstüne atmak Oturma biçimleri Beden duruşu Oturma düzeni

 35. Boyumuzla • Yüzümüzle • Sesimizle • Bedenimizle • Oluşturduğumuz ortamlarla Sürekli mesaj veriyoruz

 36. Beden duruşu Mimikler Başın kullanımı Oturmak için seçilen yer Giyim Bakım ve makyaj Jestler Göz teması Ayakların kullanımı Oturma biçimi Mesafe Kullanılan aksesuarlar Beden Dilinin Öğeleri

 37. Olumlu Beden Dili Kullanımı • Göz Teması • Rahatsız etmeyecek ölçüde kısa süreli, uygun göz teması • Yüz İfadesi • Canlı, dinamik • Sıcak tebessüm • İlgili bir ifade • Baş Hareketi • Dinlerken başı sallayarak onaylama • Anlaşıldım duygusu yaratma • Hafif dik tutun • Jestler • Aşırıya kaçmadan kullanın • Kol kavuşturmayın • Elleri ağza, yüze götürmeyin • Elleri cepte veya saklı tutmayın

 38. Olumlu Beden Dili Kullanımı Beden Duruşu Ayaktaysanız dik durun Oturuyorsanız ve konuşmuyorsanız arkanıza tam yaslanın Dinlerken veya konuşurken oturur pozisyonda öne eğik şekilde ilgili durun Yöneliş Konuştuğunuz kişiye yönelik durun Göğsünüzü grup konuşmalarında mümkün olan sayıda kişiye açık tutun Beden Teması Mümkün olduğunca dokunun

 39. Olumlu Beden Dili Kullanımı Dış Görünüş Giyiminiz renkli olsun Ortama uygun giysiler seçin Konuşma Çok fazla ve hızlı konuşmayın Yüksek sesle konuşmayın Yakınlık Kişisel alanları ihlal etmeden yakın durun

 40. Kaçınılacak bazı hareketler El gizleme Sol el gizleme, kişisel duyguları veya yaşamı ile ilgili bir şeyler gizleme Sağ el gizleme, mesleki yaşam veya iş yaşamı ile ilgili bir şeyler gizleme Baş parmak saklama Endişe, kuşku, tehdit hissetme, duygusal rahatsızlık Baş kaşıma Kafa karışıklığı, anlamaya çalışma Kulak arkasını ovma Anlamama, kafa karışıklığı, endişe

 41. Kaçınılacak bazı hareketler Alınla oynama Kararsızlık, endişe, şüphe, karar vermeye çalışma Kaş arasına dokunma Odaklanma, konsantre olma, hatırlamaya çalışma Göz ovuşturma Bir şey gizleme, yorgunluk Burun ucunu sıkma, oynama Baskı altında olma, sıkıntılı olma, yalan Çene altı ile oynama Kendini ifade etme isteği, konuşmaya hazırlanma

 42. Kaçınılacak bazı hareketler Çene tutma Kendini güvensiz hissetme ve daha güçlü olma isteği, Rekabet, güç isteği Ağız saklama Dinlerken yapılırsa; söyleneni değerlendirme ve Düşünme, karşıdakine inanmama Konuşurken yapılırsa; yalan söyleme, utanma ve Sıkılma, sinirlilik Dudakları çekme Hırs, kendine odaklanma

 43. Kaçınılacak bazı hareketler Dudaklara dokunma Konuşma isteği, söylenen hakkında kuşku duyma, bir şey gizleme Ense ovma Olumsuz tavır, eleştirel. Ancak bir yanlışlık anında yapılmışsa olumlu, açıklık ve iyimserlik. Kol kavuşturma Rahatsızlık, kapalılık, kendini koruma, %38 daha az dikkat Kollar arkada Bir şey gizleme, otorite

 44. ... Etkili iletişim ve beden dili için

 45. Kendinizle barışık olun (özgüven sahibi olun)

 46. Duruşunuza ve yürüyüşünüze dikkat edin “zavallı” ile “kendinden emin” görünümünüz nasıl olur? Özgüven sağlama: Oturuşunuzu ve duruşunuzu kendinden emin hale getirin.

 47. Eğik ve düşük omuzlar: Hepsi de olumsuz olmak üzere bir çok anlam taşır; - Ezilmiş - Kendine güvensiz - Yenik - Suçlu - Korkak - Utangaç

 48. Ses tonunuza dikkat edin Ses aynı zamanda duygularınızı da iletir. Kendi sesinizi dinlemeye başlayın. Ümitsizlik mi yoksa cesaret mi ifade ediyor? Güven içinde mi konuşmaktasınız, yoksa mırıldanıyor musunuz?

 49. Canlı ve atak olun. Çekingenliğinizi bir kenara atın. Her zaman atılıma, hazırlıklı olun. Gönüllü olmaktan çekinmeyin. Gönüllü olan göze çarpar. Ortalıktaki en önemli kişi, kendini tanıtmada en aktif olan kişidir. Mesleğiniz ve göreviniz ne olursa olsun kendinizi bir satıcı gibi görün. İnsanların ilgisini çekebilmek için, çarpıcı ve canlı olmanız gerekir. “Sahaya çıkıp oynamak lazım. Futbol tarihinde seyirciler arasında gol atan çıkmamıştır.”

 50. Doğal olun. Doğal bir insan, kendisiyle kolayca ilişki kurulabilen ve kendinizi onun yanında gergin hissetmediğiniz insandır. İnsanlar sizinle olunca kendilerini Evlerinde gibi rahat hissetsinler. Sıcak olun. Soğuk, mesafeli ve tepkisini belli etmeyen bir insanın bir gruba girmesi kolay olmaz. Ona nasıl davranacağınızı, onun size nasıl tepki göstereceğini bilmediğiniz için daima uzak durmayı tercih edersiniz.