СВЕТОВНИЯТ
Download
1 / 23

СВЕТОВНИЯТ И БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

СВЕТОВНИЯТ И БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ. ОПИТА. Казусът в долината Рио гранде Тексас. Казусът в долината Рио гранде Тексас.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'СВЕТОВНИЯТ И БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ' - nadda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

СВЕТОВНИЯТИ БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ


ОПИТА

Казусът в долината Рио гранде Тексас.


Казусът в долината Рио гранде Тексас.

Риогранде,Макалън, Тексасилюстрира как може да се осъществи ефективна интегрирана стратегия за икономическо развитие с участието на всички местни заинтересовани страни.

През 1980 г. Макалън е с над 20 % безработица и икономика, зависеща основно от земеделие и търговия на дребно.

Стратегията за икономическо развитие на региона към 1980 г. е била реактивна и несигурна за нарастващия брой на производствените предприятия.


Казусът в долината Рио гранде Тексас.

Алиансътна Макалън–/структураотговаряща за маркетинга и персонала и Корпорацията за икономическо развитие/–изгражда визия за икономически растеж като се възползва от наличните активи.

Постигането и е основано на обща визия за икономическото бъдеще на региона и сътрудничество между лидерите в областта на икономиката, образованието и развитието на работната ръка.

Стратегията се стреми да се възползва от разположението, близоста до пристанищата в Мексико и еднаквото отстояние от източното и западното крайбрежие.


Казусът в долината Рио гранде Тексас.

Като отчита исканията на производителите и клиентите за кратък цикъл на живот на продукта региона се позиционира като „Промишлен център за бързо реагиране”, който използва съществуващите компании и доставчици за да съкрати времето от дизайн до пускането на пазара.

След като Региона напредва със своята стратегия е очевидно четехническото образование е част от решението. Регионалните лидери си сътрудничат за създаването на колеж за нуждите на работодателите.

През 1993г. отваря врати Южно-тексаския колеж. Той осигурява нужното обучение и звена за продължаване обучението.


Казусът в долината Рио гранде Тексас.

 • Районасе фокусира не само върху образованието на възрастни, но и върху резултатите от на началните и средните училища, които са били разочароващи.

 • За да се насърчи желанието за промяна, училищните и обществените лидери представят на обществеността показателите от резултатите на училищата.

 • Провежда се среща за степента на готовност на колежа. Тя формулира „Призив за план за действие” за региона чрез сдружаване. Така училищата развиват връзки между учебната програма и клъстърите в икономиката на региона.


Казусът в долината Рио гранде Тексас.

 • Съветът за развитие на работната сила /или Решение за работна сила/ прави анализ на клъстърите и създава офис за бизнес услуги за нуждите на работодателите.

 • Решение за работната сила, стартира с пилотен проект центрове „На едно гише”, предоставящи бързи услуги на работодателите, основни умения на търсещите работа и начална информация на инвеститорите.

 • Създава се екип с цел намиране на решения за индивидуално обучение по 26 целеви професии с потенциал за развитие и получаване на минимална заплата.


Казусът в долината Рио гранде Тексас.

 • Стратегия помага за привличането на 500 работодатели и създаването на хиляди работни места в региона. Между 30 -50 компании се наемат за Рейноса всяка година.

 • Въпреки че със сигурност има празноти за запълване вследствие на икономическата криза, то е на лице огромен напредък от началото на 90 г.

 • Безработицата намалява в Хидалго Каунти от 25 на 7.7 процента, а в областта Стар от 41 на 11 процента.


МОДЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ Тексас.

НОВИ ЗОНИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ


МОДЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ Тексас.

 • Модела е взет от опита на реална община. От дискретност ще я наричаме Х. Той обаче е действащ и може да се мултиплицира.

 • На 18.12.2008г. Общинският съвет към Община Х взема решение за създаване на нов индустриален парк в съдружие с частното дружество на площ от 2 400 000 кв. м.

 • Задачата на сдружението е изграждането на нов индустриално-търговски и логистичен център, който да обслужва нуждите не само на град Х, но и на региона.

 • Стремежа е насочен към създаването на модерна база отговаряща на високите световни стандарти и разчита на креативността и находчивостта  на частния сектор и сигурността, предоставяна от Община Х.


МОДЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ Тексас.Продуктът

 • Усилията са обединени чрез основаването на АД – Индустриален Парк община Х АД - изграждащо индустриално-търговската и логистична зона на площ от 2 400 000 кв.м.

 • Новата компания финансира проекта и трансформира неразработени селскостопански земи в индустриален парк с всички необходими инфраструктурни решения.

 • Изграждането на Индустриален Парк община Х е извършено на 3 етапа, чрез прецизна организация, според видовете бизнес дейности.


МОДЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ Тексас.Продуктът

 • Проектът стартира през юни 2009 г. със следната инфраструктура.

 • за всеки индустриален терен е изготвен отделен устройствен план, който указва съответните строителни параметри и вида индустриална дейност, която може да се извършва.

 • Всички терени са пригодени за незабавно ползване.


МОДЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ Тексас.Основни цели на проекта

 • Създаване на модерна и многофункционална бизнес зона, която да отговори на потребностите на бързо развиващата се промишленост

 • Подобряване на инвестиционния климат на територията на Община Х

 • Подпомагане и развитие на нови бизнес дейности в региона

 • Създаване на качествена среда за новите компании, съответстваща на високите стандарти наложени от бързите темпове на развитие във всички сфери на бизнеса чрез един напълно завършен продукт.


МОДЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ Тексас.Услугите

 • съдействие при издаване на всички административни актове и разрешения и възможност да се възползват от преференциално обслужване в Община Х.

 • създаването на модерен бизнес инкубатор, предназначен за нуждите на инвеститорите, който ще се намира в административната сграда на Индустриален Парк Х АД.

 • Достъп до набор услуги, насочени към подпомагане на тяхното развитие, спестяващо наемането на персонал и закупуването на техника и оборудване.


МОДЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ Тексас.Конкурентни преимущества

 • Прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му. Контакт с Агенцията за инвестиции.

 • Изгодни условия за достъп до европейския пазар (България е член на ЕС)

 • 0 % данък печалба за срок от 5 години за инвестиция в размер над 10 млн. лв. годишно, в селското стопанство, високите технологии и инфраструктурата от 01.01.2009г.

 • Освобождаване от ДДС за срок от 2 години при внос на оборудване на инвестиционни проекти над 5 млн. евро, който създава над 50 работни места

 • Ползване на данъчен кредит по специален ред за начисляване на ДДС при внос за изпълнение на инвестиционни проекти над 10 млн.лв.


МОДЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ Тексас.Конкурентни преимущества

 • 5% данък върху дивидентите от 1.01.2008г.

 • Намаляване на социално-осигурителната тежест; държавата е трети осигурител по схемата 8:10:12

 • Ниски нива на работните заплати

 • Възможност за диференцирана ставка на такса смет (според реалните количества)

 • Данъчно стимулиране с периоди освободени от плащане на данък върху печалбата (данъчни ваканции), данъчни облекчения за инвестиции и отстъпки за ускорено амортизиране


МОДЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ Тексас.Устройствения план


МОДЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ Тексас.Ценовата листа

 • информация за цените на предлаганите парцели.

 • Всички терени се продават по процедура за  конкурс, като началните цени варират от 15  до 35 лв.на квадратен метър.

 • Цената включва парцел със сменено предназначение, лице на път и цялата техническа инфраструктура описана по следната схема.


ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДВАТА МОДЕЛА В ТВЪРДИЦА

 • Възможност за нова индустриална зона Твърдица – наличие на терени.

 • Допустимо Публично частно партньорство за определянето им - по картата за възстановена собственост.

 • Пример около път SLV-1030 посока магистралата/III-5007под стадиона - изработване на устройствен план - ВиК и ел. част, определяне на ценова листа.

 • Формиране на общи парцели от собственици на отделни имоти в тях при запазване на собствеността им и общ достъп до всеки новообразуван съставен проектен имот.


ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДВАТА МОДЕЛА В ТВЪРДИЦА –нужни договорености

 • Договаряне на партньорство за обща продажба по ценова листа на потенциален инвеститор.

 • Разпределение на имотите по площ. % от 10 дка, % от 20 дка, % от 30-50 и повече дка.

 • Депозирането на зоната в Агенцията за чуждестранни иннестиции. Даване на публичност на проекта чрез медиите, Агенцията на индустриалния капитал, Българска стопанска камара и браншови организации.


ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДВАТА МОДЕЛА В ТВЪРДИЦА -обосновка

 • Икономическа обосновка на географски стратегическото място .

 • Смяна на подхода от пасивен/реактивен - чакане на инвеститори, към активен търсене/създаване на условия на инвеститори.

 • Идентифициране на демотивиращите фактори за бизнеса и отстраняването им.

 • Обслужване на едно гише с преференция за бизнеса.

 • Виртуален офис за бизнес услуги за обслужване на бизнеса на сайта на общината.


ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДВАТА МОДЕЛА В ТВЪРДИЦА – административна подкрепа

 • Осигуряване на предварителна подкрепа на идеята на всички нива на държавност чрез.

 • Извънредна сесия в рамките на 24 часа за вземане на решение по инвестиционни намерения.

 • Споразумение за отказ от едноседмичния срок за обжалване на общинските съветници.

 • Споразумение с областния управител за пускане на контролен лист в рамките на 24 от постъпването на материала.


ТВЪРДИЦА 2012-05-14 ТВЪРДИЦА –

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО


ad